Skip to main content Skip to footer

Mobility som en service

Konference:
Mobilitet som en Service (MaaS) i Danmark og Greater Copenhagen - Er der en plan?

Onsdag den 16. november 2022 kl. 09:00-16:00
hos Trafikstyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, København.


Her er præsentationer fra konferencen:

- Indflyvning til dagens program (PDF)
- Plan for mobilitetsdata (PDF)
- Nye rammebetingelser (PDF)
- Hvad kan private MaaS-agenter tilbyde? (PDF)
- Hvad oplever private aktører i Europa omkring MaaS? (PDF)
- NOMAD: Problemfri mobilitet på tværs af nordiske grænser (PDF)
NB: Da Robert From var forhindret i at deltage, holdt Hans Arby oplægget "Hvad kan private MaaS-agenter tilbyde?" 


Formål: NOMAD-projektet, ITSDanmark og Region Hovedstaden inviterer til en fælles drøftelse af mobilitet som en service blandt mobilitetsaktører i Danmark og Greater Copenhagen. Ambitionen er at få skabt et delt billede af tiltag og udfordringer lige nu omkring at realisere MaaS.
Vi kommer omkring governance, samarbejde, datadeling, videresalg af billetter, rejserettigheder, tekniske og juridiske aftaler m.m.

Motivation: Fremme af mere bæredygtige mobilitetsformer er en vigtig del af EU’s Green Deal, senest forstærket af udfordringen om leverance af fossile brændstoffer grundet krigen i Ukraine.
EU-Kommissionen ønsker at gøre det nemt at bruge multimodale rejseinformationstjenester til at finde alternativer til den private bil og brug af fly for grænseløs mobilitet i Europa. Snart kommer der også regulering om tredjepartssalg af billetter og andre mobilitetsservices.

Ambition: At få skabt en fælles viden blandt offentlige og private mobilitetsaktører om hvad det vil sige at fremme åbne standarder, åbne data og et åbent digitalt mobilitetsøkosystem. Desuden at få identificeret udfordringer med at leve op til de nye love og regulativer.

Målgruppe: Mobilitetsaktører i Danmark og Greater Copenhagen: Kommuner, region og statslige institutioner herunder Transportministeriet, Vejdirektoratet, Trafikstyrelsen og Øresundsbroen. Udbydere af mobilitetsservices: kollektive transportselskaber, delebiler, delecykler, mikromobilitet, samkørsel, taxi, færger, bus m.v., udbydere af multimodale rejseplanlægnings og MaaS service, interesseorganisationer omkring mobilitet herunder aktiv mobilitet (gang og cykel) m.fl.