Skip to main content Skip to footer

Afholdte ITS-Webinarer

Den førstkommende torsdag i hver måned (med få undtagelser) afholder ITSDanmark webinar. Disse findes tilgængeligt herunder:

2024

6. juni

Open Mobility Data for more sustainable journeys

Oplæg 1: Seamless multimodal cross border travels in one go in the Nordics
Oplæg 2: Open parking data mandated in EU


4. april

ITS - en del af Hovedstadens Letbane 

Oplæg 1: Letbanen langs Ring 3, af Bjørn Weitemeyer, COWI.
Oplæg 2: Status på ombygninger af signalanlæg for Hovedstadens Letbane, af Lars Hougaard Jakobsen, ITS Teknik.


1. feb.

Trafiksikkerhed for cyklister

Oplæg 1: Signalregulerede kryds og trafiksikkerhed, af Thomas Skallebæk Buch, Vejdirektoratet.
Oplæg 2: Trafiksikkerhed for cyklister, af Kim Andersen, Aarhus Kommune.

 

 

2023

14. dec.

Hvad sker der på vejen?

Oplæg: Radarteknologi og hændelsesdetektering. Af Benny Nissen, ATKI.


2. nov. 

Digital innovation i den kollektive transport

Oplæg 1: Det digitale rejsekort af Flemming Bundgaard, NT.
Oplæg 2:
Skift til åbne standarder af Nils Juhl Rasmussen, Movia.


7. sep. 

Trafikdage Takeaway

Oplæg 1: Kan samkørsel redde den kollektive transport på landet? af Ida Blinkenberg Lindell, Nabogo.
Oplæg 2: Takeaways fra Trafikdage 2023 af Søren Sørensen, ITSDanmark.


1. jun.

ITS Projekter

Oplæg 1: Smart EL-bus drift af Henrik Eriksen, Adibus.
Oplæg 2:
GPS for rejser med tog/bus/færge af Søren Sørensen, SFMCON.


2. mar.

Smart Trafikledelsesinformation

Oplæg 1: Præsentation og analyse af trafikledelsesdata via Power-BI, af Mathias Schmidt, AFRY.
Oplæg 2:
"Trådløse" kameraopstillinger baseret på solcelle/vindmøllestrøm og trådløs kommunikation, af Henrik Bak, AFRY.


2. feb.

Kortlægning og effektberegning af CO2-udledning fra vejtrafikken

Oplæg 1: Kortlægning af CO2-udledning på baggrund af GPS-data og trafikmodellering af Stig Grønning Søbjærg, Rambøll.
Oplæg 2:
Praktisk anvendelse af COPERT-modellen til CO2-beregning af Kristian Torp, Christian S. Jensen og Kasper Fromm Pedersen, AAU.

 

 

2022

1. dec.

CO2-besparelser med signaloptimering

Oplæg 1: Vejdirektoratets arbejde med signaloptimering, af Steen Merlach Lauritzen, VD.

Oplæg 2: Model for beregning af CO2-udledning i trafiksignaler, af Svend Tøfting, Intelligo.

Folderen "Kør, der er grønt", om trafikteknisk drift af trafiksignalanlæg, kan downloades her.


6. okt.

Brug af data fra connected cars

Oplæg 1: hændelsesdetektering og kølængdemonitoreing på motorveje på baggrund af GPS-data af Peter Banke Ravn, COWI:

På baggrund af GPS-data fra en flåde af 140.000 personbiler har COWI undersøgt muligheden for at detektere hændelser på motorvejsnettet på baggrund af hvor mange biler ændrer hastighed over en kort tidsperiode.

Oplæg 2: GoodVision Live Traffic af Benny Nissen, ATKI:

Behandling af data fra trafikkameraer i realtid eller historiske optagelser. 

Kan anvendes til at tælle i mange klasser inklusive personer og cykler samt producere heatmaps over f.eks farlige situationer imellem bløde og hårde trafikanter etc.


1. sep.

Mobilitetsdata


2. jun.

ITS Nordic+ Webinar

Towards more sustainable mobility. Inspiration from 3 Nordic experts on how to achieve more sustainable, circular and active mobility through ITS.

Oplæg 1: Industrialisation and sustainability within mobility is associated by Ragnhild Wall, ITS Norway

Climate changes, traffic safety, and industrialisation are among the many elements included in the UNs sustainable development goals. How do we get beyond pilots to create industrialisation and at the same time meet these goals? How do we lower the barriers? The unique Nordic collaboration between industry, research, authorities, and society provides a good starting point for developing sustainable mobility solutions and business models.

Oplæg 2: Circular economy of mobility in a post Corona time by Eemil Rauma, ITS Finland

Covid has caused irreversible changes to transport sector and how people move, and many aftershocks are still to follow. These changes and aftershocks along with Russian attack on Ukraine will change transport sector as we know it. Circular economy of mobility brings ways to mitigate these challenges and as such they are addressed and discussed in the presentation.

Oplæg 3: ITS to support active mobility (walking, cycling) by Kim Brochmann Møller, Copenhagen Municipality

Supporting walking and cycling in ITS and signalization is not an off the shelf product. Most standard solutions are developed to suit car and vehicle detection. However, within these boundaries Copenhagen Municipality are using ITS and smart solutions to prioritize and to enable active mobility, both in the planning phase and in the operational phase.


7. apr.

Tema: Forsøg med vejafgifter

Vejafgifter i Danmark vurderes som essentielle af fagfolk for at reducere trængsel og udledning af CO2. Men emnet virker af historiske årsager belastet med berøringsangst. Vi går et spadestik dybere med indlæg fra Otto Anker Nielsen, DTU. 

DTU’s udviklingsforsøg med roadpricing udføres med en tilfældig udvalgt repræsentativ gruppe borgere. DTU’s primære fokus er at undersøge effekterne af at indføre vejafgifter på de veje, der er udfordret af trængsel og derved indsamle erfaringer om adfærdsændringer hos bilisterne. Erfaringerne fra forsøget kan danne grundlag for et eventuelt videre arbejde med vejafgifter for personbiler. 


3. mar.

Åbne data og Open Source. MaaS is not a local game

Oplæg 1: Enturs tilgang til brug af åbne data og Open Source

Entur deler ud af sine erfaringer fra arbejdet med at udvikle en national rejseplanlægger ved hjælp af Open Source løsninger og rammer. Offentlige midler forvaltes til gavn for samfundet, hvor både kildekode, data og erfaringer deles, så nye services kan opstå.

Oplæg 2: MaaS is not a local game - Introducing the TOMP-API. A Dutch perspective by Edwin van den Belt, TOMP working group

To facilitate an international transition of mobility, using MaaS as a tool, we need standardization. On the stage of standardization and data exchange there is a lot of discussion about ownership, governance, and which standards to take. In this presentation, we will show you the way forward: scaling up from ’MaaS islands’ (aka walled gardens) to an international ecosystem, and it’s requirements. After the ’big picture’, we will focus on the TOMP-API, and the role it can take in this journey. We will briefly discuss the functionalities, and have a good discussion about alignment and staying aligned, throughout Europe. MaaS isn’t a local game!


3. feb.

ATK standere og deres effekt & Samkørsel i Region Hovedstaden se hele Region Hovedstadens præsentation uden tekniske problemer her

Oplæg 1: ATK standere og deres effekt v/Vejdirektoratet

Vejdirektoratet har evalueret forsøget med 20 stationære ATK-standere (stærekasser). Evalueringen viser som forventet, at trafikanterne sænker hastigheden ved selve ATK-standerne. Evalueringen viser imidlertid også, at effekten fastholdes over tid. Brug af Vejdirektoratets GPS-data giver desuden ny viden om, hvordan trafikanternes hastigheder påvirkes over en længere strækning omkring ATK-standerne.

Oplæg 2: Samkørsel i Region Hovedstaden v/Region Hovedstaden

Samkørsel er i medvind. Flere operatører byder sig til, og flere og flere kommuner engagerer sig i samkørsel – særligt i Region Hovedstaden. Kom og hør om udviklingen i Region Hovedstaden, hvor der netop er gennemført en regional kampagne for fremme af samkørsel, og hvor der oprettes flere samkørselspladser ved knudepunkter.


6. jan.

Cykelpuljen 2021, Cyklen som en del af Infrastrukturplan 2035

Oplæg 1: Cykelpuljen v/Vejdirektoratet

Vejdirektoratet præsenterer årets udmøntning af tilskud fra Cykelpuljen på 135 mio. kr. til anlægsprojekter og 13 millioner til videns- og innovationsprojekter, samt udmøntningen af 370 mio.kr. til statsvejsprojekter. Cyklens del af Infrastrukturplan 2035 præsenteres også, hvor der er afsat 3 mia. kr. Herunder Cyklens År 2022, hvor Tour de France er i Danmark.

Oplæg 2: Orientering og nyheder fra ITSDanmark v/formanden

 

Få invitationer til fremtidige webinarer