Skip to main content Skip to footer

ITSDanmark Årsmøde 2022

ITSDanmark Årsmøde 2022 blev afholdt den 21. april 2022 i Blixens Aarhus. Mange tak til Aarhus Kommune for flotte lokaler med et stort udsyn. ITSDanmark Årsmøde 2022 var et velkomment gensyn med ITS kolleger og et stort velkommen til nye ansigter i kredsen...


I løbet af 4 timer nåede vi 360° rundt om aktuelle ITS emner. Vi håber, at alle fik nogle nye input, der kan inspirere til bedre mobilitet med ITS.

Her er et par noter og takeaways fra indlæggene. De præsentationer, som oplægsholderne har frigivet, er indsat som link.

Session 1: ITS Dagsordener 2022
Planer for åbne data i NAP for EU-dækkende multimodale rejseinformationstjenester v/Helle Piil Rosted, Trafikstyrelsen


Snapshot fra Helle Piil Rosted’s præsentation: Udrulningsplan for retsakt A

Takeaway: Trafikstyrelsen har en plan for at få åbne mobilitetsdata i det danske NAP (Nationale AdgangsPunkt): Først kommer der styr på data fra den kollektive trafik. Derefter følger andre fartplan og efterspørgselsbaserede transportformer. Lærte samtidig at NAP på dansk hedder Dataudveksleren.

Grøn mobilitet - hvor kan ITS gøre en forskel v/Harry Lahrmann, Aalborg Universitet


Snapshot fra Harry Lahrmans præsentation: personskadestatistik

Takeaway: En overflyvning, der dækkede hele mobilitetsøkosystemet: Roadpricing, Autonome køretøjer er et potentiale for kollektiv trafik. Samkørsel er godt, men motivationen er højest ved længere ture, hvor besparelsen mærkes. Hvorfor støtter man ikke delemobilitet som en form for kollektiv transport. MaaS er ikke brudt igennem endnu. Plustur og flextrafik er smart, men bliver det populært, bliver det dyrt for samfundet. Trafikinformation til gavn for den enkelte trafikant eller for den samlede trafik? Forudsigelse af trafiktæthed har potentiale for bedre flow. Adaptiv styring af lysregulerede kryds og hastighed på motorvej er en anden ny måde at mindske trængsel. Omkring trafiksikkerhed er der styr på at reducere personskader for brugere, men det er blevet 50-60% farligere at færdes på cykel. Her er der noget, ITS kan gribe fat i.

 

Trafik- og trafikantrettede data, der understøtter digitaliseringen af trafikken v/Charlotte Vithen, Vejdirektoratet
 

 

Snapshot fra Charlotte Vithens oplæg: Nye krav og nye teknologier på og omkring vejene

Takeaway: Vejdirektoratets primære rolle er at samle data for at stille vej og trafikmeldinger til rådighed.
Data relateret til vejtrafik er i konstant udvikling. Der kommer flere retsakter, der skal leves op til. Forbundne og automatiserede køretøjer stiller nye krav til data. Man kan sige at vejdata går fra at være informerende til at blive input til automatiske handlinger i køretøjer.

Session 2: Åbne mobilitetsdata og mobilitet som en service / MaaS i Danmark. Hvordan sikres en god governance omkring multimodale rejseplaner samt tredjeparts booking og betaling for mobilitet leveret som en service?
Rejsekort & Rejseplanens planer v/Jens Willars, Rejsekort & Rejseplan A/S

 

Snapshot fra Jens Willars’ præsentation: Strategiske pejlemærker for næste generation billetsystem

Takeaways: Rejsekort & Rejseplanen A/S er i gang med strategien for næste generation rejsekort. Der arbejdes med to strenge: en landsdækkende billet-app for forudbetalte billetter og et digitalt rejsekort hvor man kan checke ind og ud på en mobiltelefon (betal efter forbrug). Udrulning af første versioner i pilot allerede i år.

Erfaringer med MaaS i flere europæiske byer v/Erdem Ovacik, Donkey Republic


Snapshot fra Erdem Ovaciks præsentation

Takeaways: Internationale delemobilitetsaktører sidder inde med viden om hvilke aggregatormodeller, der giver værdi for aktørerne. Umiddelbart er det den fulde integration (MaaS agent), der giver mest salg for Donkey Republic udover deres egen kanal.

Past, Present, Future – en status på elektrisk flyvning – En del af MaaS snart v/Martin Winther Andersen, Copenhagen Helicopter


Snapshot fra Martin Winther Andersens præsentation: Mobilitetsrevolution forude?

Takeaways: Hvis man kan flyve på elektricitet og starte og lande som en helikopter, kan mobiliteten øges og konkurrere med mobilitet på vej og skinner på hastighed. Samtidig kan traditionelle rutefly blive disruptet på korte distancer. Skal vi snart til at gå fra at tænke todimensionalt til tredimensionalt for lidt længere rejsebehov? Bliver der styr på støj og sikkerhed, kan der snart flyttes en del rejser væk fra land til luft.

Session 3: Hvordan tænkes ITS ind for at mindske trængsel, øge trafiksikkerheden og reducere miljøbelastningen i 2022
Paradigme for Programmering af Signal anlæg v/Asbjørn Halskov, Aarhus Kommune


Snapshot fra Asbjørn Halskovs præsentation: Effekter af ny paradigmetilgang for styring af signalanlæg

Takeaways: Aarhus Kommune standardiserer signalanlæg for at kunne sikre billigere og mere effektive muligheder for hurtig tilpasning/optimering af signalanlæg i forskellige sammenhænge. Bl.a. vil det nye system give mulighed for GPS-baseret bus- og udrykningsprioritering. Programmering går fra at være en leverandør opgave til at blive udført af kommunen. Mulighed for mere agilitet.

ITS til hjælp for bløde trafikanter v/Kim Brochmann Møller, Københavns Kommune


Snapshot fra Kim Brochmann Møllers præsentation: Målrettet og aktuel cykelinformation med ITS

Takeaways: I København er der ikke kun trængsel på vejen, men også på cykelstierne: Baseret på registrering af antal cyklende kan man nudge cyklister til at vælge en parallel rute for at komme hurtigere frem. Københavns kommune efterlyser højkvalitetscykeldata til modellering og forbedring af forholdene for de bløde trafikanter i byen.

Det tog kun 4 timer at blive opdateret på den seneste viden og praktisk erfaring med ITS. Hold øje med flere arrangementer i nyhedsbrevet - der kommer et nyt årsmøde igen i april 2023. Måske er det dig, der har god ITS viden til deling. Mange tak til alle, der tog turen til Blixens og bidrog til en rigtig god ITS dag.