Skip to main content Skip to footer

Vejdirektoratet - offentlig sektor

Charlotte Vithen
www.vejdirektoratet.dk
cv@vd.dk

Vejdirektoratet har ansvaret for statsvejene, som udgør ca. 5% af det samlede offentlige vejnet, men afvikler ca. 48% af vejtrafikken. Vi bidrager til optimal fremkommelighed ved at udvikle, anlægge og drifte trafikledelsessystemer og trafiksignalanlæg. Og vi overvåger, styrer og informerer trafikanterne 24/7/365 fra Trafikcentret.

'