Skip to main content Skip to footer

Indmeldelse i foreningen ITSDanmark

Et medlemskab af ITSDanmark kan styrke din faglige ITS-viden og dit netværk inden for branchen. Foreningen arbejder for at styrke ITS i en politisk sammenhæng og for, at Danmark er repræsenteret på ITS-fronten i international sammenhæng.

I ITSDanmark bidrager alle med det, de er stærke i - og sammen løfter vi i flok. Dette gør sig både gældende i de netværk og medlemsaktiviteter, som foreningen tilbyder,  og i bestyrelsens daglige arbejde i foreningen.
Kom med om bord og lad os sammen tage det næste skridt i udvikling og udbredelse af ITS.

Her kan du se noget af det, som foreningen tilbyder:

  • ITSDanmark udarbejder oplæg og indspil til de politiske processer inden for ITS-området
  • ITSDanmark afholder en gang årligt generalforsamling og årsmøde. Dette plejer at være et heldagsarrangement med op mod 50 deltagere 
  • Den første torsdag i hver måned (med få undtagelser) afholder ITSDanmark webinar om ITS-relaterede emner. På hvert webinar fremlægger forskellige oplægsholdere nye og spændende ITS-løsninger efterfulgt af debat inden for det pågældende område. Som medlem hos ITSDanmark har du mulighed for at byde ind med emner og oplæg, som du vil dele med andre
  • ITSDanmark har etableret det faglige forum ITS Fagligt Netværk. Dette netværk er kun for ITSDanmarks medlemmer. Netværket mødes 2-3 gange årligt  og udveksler erfaringer inden for ITS-området
  • ITSDanmark er med i NOMAD-samarbejdet med fokus på MaaS i nordisk sammenhæng
  • ITSDanmark deltager desuden i relevante nationale og internationale konferencer
  • Hver 2. måned udsender ITSDanmark et nyhedsbrev med relevant ITS-information.

Hvad koster det?
Den årlige kontingentsats afhænger af, hvilket medlemskab du optager i foreningen.

Vi har inddelt vores medlemskaber i følgende kategorier:

  • A-medlem - som årligt koster kr. 11.550. Dette medlemskab er gældende for myndigheder, organisationer og virksomheder med 5 eller flere ITS-medarbejdere
  • B-medlem - som årligt koster kr. 8.080. Dette medlemskab gælder for myndigheder, organisationer og virksomheder med færre end 5 ITS-medarbejdere
  • C-medlem - som årligt koster kr. 1.240. Dette medlemskab er for enkeltmandsvirksomheder.

Hvis du er interesseret i at blive medlem, kan du kontakte ITSDanmarks sekretariat direkte på: mail@itsdanmark.dk eller telefon: +45 20 76 55 66.