Skip to main content Skip to footer

ITS Fagligt Netværk - for medlemmer

Dette faglige netværk har som formål at samle og udveksle erfaringer inden for ITS området. Der bliver afholdt 2-3 årlige netværksmøder med miniseminarer, hvor nye og interessante emner vil blive taget op.

Næste møde i forummet er 5. september 2024 hos Københavns Kommune

Hvem kan deltage:

Alle ITSDanmark medlemmer med faglig interesse i ITS-området. Det er dog en forudsætning, at man melder sig ind i netværket for at kunne deltage.

Hvornår:

Møderne finder sted 1-2 gange årligt, og indkaldelse vil finde sted forinden.

Formalia:

  • Der vælges en formand for gruppen, som har til opgave at styre møderne og sikre kontinuiteten.
  • De praktiske forhold som indkaldelser og tilmeldinger til møderne m.m. varetages af ITSDanmarks sekretariatsfunktion
  • Program for møderne som tidligere: 10.00-12.00 bordet rundt og 12.30-14.00 miniseminar med 1-3 faglige indlæg.
  • Værtskabet går på skift. Værten er ansvarlig for de faglige indlæg.
  • Alle afholder egne omkostninger.

Du skal være medlem af ITSDanmark for at kunne deltage i netværket.
Kontakt venligst ITSDanmarks sekretariat på mail@itsdanmark.dk