Skip to main content Skip to footer

Trafikstyrelsen - offentlig sektor

Helle Piil Rosted
www.trafikstyrelsen.dk
hepr@tbst.dk

Trafikstyrelsen er en styrelse under Transportministeriet med arbejdsopgaver, der er placeret mellem det politiske niveau og branchens virksomheder. Vi arbejder bl.a. med mobilitet, trafiksikkerhed og grøn transport i luften, på bane samt i andre dele af den kollektive trafik.

'