Skip to main content Skip to footer

Sund & Bælt - offentlig sektor

Finn Bormlund
www.sundogbaelt.dk
fbt@sbf.dk

Sund&Bælt varetager den overordnede styring af datterselskaberne Storebælt A/S, Øresund A/S, Sund&Bælt Partner A/S, BroBizz A/S og Femern A/S. Sund&Bælt leverer analyser af mulige fremtidige trafikale forbindelser, etablerer finansieringen af de politisk besluttede løsninger og står for projektering, anlæg og D&V af anlæggene i deres samlede levetid.

'