Skip to main content Skip to footer

Region Hovedstaden - offentlig sektor

Søren Kofoed Bom
www.regionh.dk
soeren.bom@regionh.dk

I Center for Regional Udvikling har vi fokus på, hvordan vi kan udvikle en grøn og innovativ region med udgangspunkt i de konkrete opgaver vi løser: miljø, klima, ​trafik, mobilitet, interregionale samarbejder​ og uddannelse​. Vi arbejder tæt med kommuner, institutioner, organisationer og virksomheder om at udvikle regionen på de områder, som Regionsrådet ønsker med udgangspunkt i vores Regionale Udviklingsstrategi. Dette skal bl.a. bidrage til opfyldelse af FN’s verdensmål og kommunernes klimaplaner.

'