Skip to main content Skip to footer

ITS Teknik - privat sektor

Lars Hougaard Jakobsen
www.its-teknik.dk/
lhj@ITS-teknik.dk

ITS Teknik er en dansk, ejerledet virksomhed, der har specialiseret sig i intelligent trafikstyring og teknologi. Vi udvikler løsninger til optimering af trafikflow og sikkerhed, herunder lyskrydsstyringer, parkeringsløsninger, elektroniske vejtavler, trafiktællinger og overvågningssystemer. ITS Teknik har en historie i branchen tilbage fra 1967 - og har dermed et af markedets største erfaringsgrundlag.

'