Skip to main content Skip to footer

Frederiksberg Kommune - offentlig sektor

Lars Kamp Jørgensen
www.frederiksberg.dk
lajo05@frederiksberg.dk

Frederiksberg Kommune er Danmarks arealmæssigt mindste kommune, men landets tættest befolkede, hvilket stiller store krav til indretning af byen. Frederiksberg arbejder for at kunne anvende ITS som et element i indsatsen for at skabe et flow i trafikken, reducere trafikkens CO2-udledning samt forbedre trafiksikkerheden.

'