Skip to main content Skip to footer

Dansk Vejforening - privat sektor

Helle Rasmussen
www.dv.dk
hr@dv.dk

Dansk Vejforening er en privat organisation på vejområdet. Medlemmerne er virksomheder og organisationer, der har professionel interesse i veje. Foreningen arbejder med interessevaretagelse gennem forskellige midler. Herunder gennem udspil i pressen, politisk kontakt, debat i medlemskredsen og ved at deltage i netværk med berøring til vejområdet.

'