Skip to main content Skip to footer

Indmeldelse i foreningen ITSDanmark

Et medlemskab af ITSDanmark kan styrke din faglige ITS viden såvel som dit netværk inden for branchen. Foreningen arbejder for at styrke ITS i en politisk sammenhæng og også at Danmark er repræsenteret i internationale sammenhæng.

I ITSDanmark bidrager alle med dét, de er stærke i - og sammen løfter vi i flok. Dette gør sig både gældende i de netværk og medlemsaktiviteter, som foreningen tilbyder men også i bestyrelsens daglige arbejde i foreningen.

Kom med om bord og lad os udnytte foreningens og dine styrker og sammen tage det næste skridt i udvikling og udbredelse af ITS

Nedenfor kan du se noget af det, som foreningen tilbyder:

  • ITSDanmark udarbejder oplæg og indspil til de politiske processer inden for ITS området
  • Medlemsmøder: ITSDanmark afholder en gang årligt generalforsamling og årsmøde. Dette plejer gerne at være et heldagsarrangement med op mod 100 deltagere. 
  • Den første torsdag i hver måned (med få undtagelser) afholder ITSDanmark webinar om spændende ITS relaterede emner. Der vil på hvert webinar være en oplægsholder, der fx fremlægger nye og spændende ITS løsninger, og herefter vil der være mulighed for debat inden for det pågældende område. Som medlem hos ITSDanmark har du mulighed for at byde ind med emner og oplæg, som du vil dele med andre.
  • ITSDanmark har etableret det faglige forum: ITS Fagligt Netværk. Dette netværk er kun for ITSDanmark medlemmer og har til formål at samle og udveksle erfaringer inden for ITS området.
  • ITSDanmark er med i NOMAD samarbejde med fokus på MaaS i nordisk sammenhæng
  • ITSDanmark deltager desuden i relevante nationale og internationale fora
  • Hver måned udsender ITSDanmark et nyhedsbrev med relevant ITS information

Hvad koster det?

Den årlige kontingentssats afhænger af hvilket medlemskab, du optager i foreningen.

Vi har inddelt vores medlemskaber i følgende kategorier:

  • A-medlem - som årligt koster kr. 10.500. Dette medlemskab er gældende for myndigheder, organisationer og virksomheder med 5 eller flere ITS-medarbejdere
  • B-medlem - som årligt koster kr. 7.350. Dette medlemskab gælder for myndigheder, organisationer og virksomheder med færre end 5 ITS-medarbejdere
  • C-medlem - som årligt koster kr. 1.125. Dette medlemskab er for enkeltmandsvirksomheder.

Hvis du er interesseret i at blive medlem, så kan du kontakte ITSDanmarks sekretariat direkte på: mail@itsdanmark.dk eller telefon: +45 20 76 55 66.