Indmeldelse i foreningen ITSDanmark

Et medlemskab af ITSDanmark kan styrke din faglige ITS viden såvel som dit netværk inden for branchen. Foreningen arbejder for at styrke ITS i en politisk sammenhæng og også at Danmark er repræsenteret i internationale sammenhæng.

I ITSDanmark bidrager alle med dét, de er stærke i - og sammen løfter vi i flok. Dette gør sig både gældende i de netværk og medlemsaktiviteter, som foreningen tilbyder men også i bestyrelsens daglige arbejde i foreningen.

Kom med om bord og lad os udnytte foreningens og dine styrker og sammen tage det næste skridt i udvikling og udbredelse af ITS

Nedenfor kan du se noget af det, som foreningen tílbyder:

Hvad koster det?

Den årlige kontingentssats afhænger af hvilket medlemskab, du optager i foreningen.

Vi har inddelt vores medlemskaber i følgende kategorier:

Hvis du er interesseret i at blive medlem, så kontakte ITSDanmarks sekretariat direkte på: mail@itsdanmark.dk eller telefon: +45 20 76 55 66.


Relevant information:

 

Folder: Mere Mobilitet for Pengene
ITSDanmark har udviklet dette informationsmateriale for at give et indblik i, hvordan ITS benyttes i Danmark i dag, og hvor ITSDanmark ser de største potentialer i de kommende år.
Denne folder kommer med nogle bud på optimal anvendelse af ITS både nu og i fremtiden – god læselyst!
 
Foreningens vedtægter:
Vedtægter-ITSDanmark-revideret- juni-2006

Medlemmer