Skip to main content Skip to footer

Hvad vil vi?

Hvad vil vi?

Intelligente Transport Systemer (ITS) omfatter systemer, der har det til fælles, at de kan udnytte IT og anden ny teknologi til at overvåge og styre trafikken samt informere trafikanter og brugere om trafikale forhold. ITS anvendes også til at opsamle data, og denne data er med til at øge vores viden om og forståelse for trafikken. 


Nogle af hovedformålene med ITS er dens medvirkende til at øge trafiksikkerheden, fremkommeligheden samt reducere miljøbelastningerne. Derudover kan ITS give værdifuld information til brugerne og myndighederne før, under og efter rejsen.

Med den stigende trafik og de hastigt voksende trafikale problemer, vil ITS i stigende grad blive et relevant virkemiddel med hensyn til afvikling af disse. 

ITS på tværs af Danmark
Udviklingen og driften af ITS kræver samarbejde på tværs af systemer, myndigheder og administrative enheder. Det nuværende transportsystem består af en række delsystemer (S-tog, regionaltog, busruter, statsveje og kommunale veje osv.). Delsystemerne er indbyrdes stærkt afhængige, da trafikanter og gods bevæger sig på tværs af disse.  

Derfor bør trafikovervågningen, -styringen og -informationen også gå på tværs af delsystemerne.

For at lette trafikken er der et stort behov for tværgående regulering, fastlæggelse af principper for integration og datatilgængelighed mv., ligesom en koordineret videnindsamling og -formidling er nødvendig. 

Visioner for ITS i Danmark
For brugere af ITS vil det i mange tilfælde blot være en ud af mange anvendelsesmuligheder af IT og informationsservices. Fremover vil forbrugeren næppe være tilfreds med at skulle betjene sig af et informationssystem baseret på TVet, et på telefonen, et på køleskabet og et i bilen osv.

Der vil ske en sammensmeltning af flere funktioner i færre interfaces, og kravene til dataudveksling og ensartet brugergrænseflade vil stige. ITS skal derfor ikke blot indpasses i transportsektoren, men også samtænkes med den teknologiske udvikling i resten af samfundet.

 

ITSDanmarks mål er, at ITS bliver et almindeligt anvendt virkemiddel i trafikken med henblik på at:

• Øge trafiksikkerheden

• Øge fremkommeligheden

• Reducere miljøbelastningen

• Informere trafikanter før, under og efter rejsen

 

ITSDanmark er en interesseorganisation, der samler danske virksomheder, myndigheder, forskningsinstitutioner, regioner og kommuner, der arbejder med intelligente transport systemer og løsninger. Der er et stort potentiale i ITS, som ITSDanmark understøtter udviklingen af.

 

ITSDanmark har til formål at:

• Udbrede viden om anvendelsen af ITS.

• Bygge bro mellem forskning og erhvervsliv.

• Koordinere projektudvikling.

• Virke som et netværk for organisationer, der arbejder med intelligente trafikløsninger.

• Understøtte forskning og udvikling inden for ITS.