Skip to main content Skip to footer

Afsluttede projekter

NOMAD DK – MaaS i Danmark

Projektet samlede alle relevante mobilitetsaktører i Danmark og Greater Copenhagen til en række workshops, hvor man skulle drøfte en fælles fremtidsvision, muligt samarbejde og tekniske og juridiske forudsætninger for at udbrede Mobility-as-a-Service (MaaS) i Danmark.

Projektet blev afsluttet med en konference 16. november 2022 hos Trafikstyrelsen. Deltagere kom fra stat, region og kommuner, private aktører, kollektiv trafik, konsulenter og interesseorganisationer.

Projektet blev udført af ITSDanmark og finansieret af Region Hovedstaden.

Læs mere her.


Horizon Call 22 

Projekt omkring living lab for delemobilitet og MaaS uden for bycentre i samarbejde med Region Hovedstaden.

Ideen med projektet er at se på, hvordan delemobilitetstjenester kan bidrage til bedre mobilitet også uden for bykerner, og især hvor der er langt til kollektiv transport eller kun lavfrekvent kollektiv transport.

Den danske del af programmet, som også inkluderer andre living labs rundt om i Europa, tester brug af et netværk af nye knudepunkter rundt om i Rudersdal kommune. Delemobilitetstjenester leveres af TIER, Share Now og Kinto. DTU støtter med analyser m.m.

Det er første gang, ITSDanmark har været projektleder på et EU-ansøgningsprojekt. Derfor er vi ret stolte af, at projektet faktisk blev bevilget.

Den samlede bevilling var 75 MDKK, hvoraf det danske living lab støttes med ca. 11 MDKK.

Projektet er eksekveret med Region Hovedstaden som projektleder for de danske aktiviteter.