Skip to main content Skip to footer

Ny forperson for ITSDanmark

Søren Sørensen, ny bestyrelsesforperson for ITSDanmark, er Youtuber, vild med delebiler og bannerfører for intelligent transport og MaaS, køb af al mobilitet som en service i én app. Læs portrættet af Søren Sørensen her ...

Følgende portræt er skrevet af ITSDanmark og bringes i anledning af, at Søren Sørensen er tiltrådt som ny bestyrelsesforperson i interesseorganisationen ITSDanmark, der arbejder på af fremme intelligente transport systemer og løsninger.

Portræt: Ny formand for ITSDanmark er Youtuber og vild med delebiler
ITSDanmarks fagområde spænder fra signalanlæg i vejkryds til app’en, hvor vi med få klik kan planlægge, bestille og betale en tur fra A til B, vel at mærke med alle former for mobilitet - eksempelvis delebiler, taxa, samkørsel, bus, tog og vandflyver. I fagtermer Mobility-as-a-Service (MaaS), og det er netop, hvad Søren Sørensen brænder for. Han er meget aktiv på LinkedIn. Alle i netværket beskæftiger sig med mobilitet – fra Australien til Canada – og han har for nylig startet en YouTube-kanal om Smart Mobility, fordi han ikke kan lade være med at dele det gode budskab bredt.

Søren Sørensen solgte sin bil for 5 år siden, fordi konceptet med delebiler passer perfekt: »Så er man fri for at vaske bilen, skifte dæk og køre til service, og man skal ikke tænke på bilforsikring,« lyder Søren Sørensens engelske speakerstemme i sit første videoindslag på YouTube.

»Ja, jeg fandt ud af, at man godt kan overleve uden at have en bil, og nu er det en livsstil!«

Kan fjerne lange bilkøer
Søren Sørensen kommer med et lad fuld af ideer om, hvordan vi med mere ITS undgår trængselsproblemer på vejene, og hvordan vi retter opmærksomheden mod en mere intelligent udnyttelse af vejkapaciteten. Smart lysskift, pendlere, der kombinerer bil og tog, flere parkeringspladser til delebiler nævnes i flæng.

Men visionen er også – og den bliver hjulpet på vej af et EU-regulativ, at få åbnet data for de forskellige mobilitetsformer, så det er brugerne fremfor aktørerne, der bestemmer.

»Man skal se mig som en arbejdende bestyrelsesformand, og opgaven er at sætte mere tryk på aktiviteterne og igangsætte nye projekter.«

Mere gang i ITSDanmark
Den ny bestyrelsesformand er mødeleder på ITSDanmarks månedlige webinarer, der er åbne for alle. To oplægsholdere fortæller i løbet af en time om best practice inden for Intelligente Transport Systemer.

Planen er, at ITSDanmark i år vil øge antallet af medlemsaktiviteter og konferencer. Som noget nyt har ITSDanmark desuden indgået en aftale med Region Hovedstaden om at være projektleder for en ansøgning om midler til et projekt, der skal demonstrere, hvordan nye/delte mobilitetsservices kan idriftsættes i områder med lavfrekvent eller ingen kollektiv transport.

I 2022 har ITSDanmark endvidere en formidlingsopgave for NOMAD, et Nordic-Innovation finansieret MaaS projekt. Denne opgave udføresogså i samarbejde med Region Hovedstaden.

En anden vigtig ITS-dagsorden presser sig på:
»Det skal være nemt og mere bæredygtigt at komme frem i Danmark, og med danskernes stigende brug af mobilitet, ITS i Infrastrukturplan 2035 samt EU og nationale lovkrav til nye digitale mobilitetsdata, bliver der travlt på kontoret,« lyder det fra Søren Sørensen.

Er fadder til rejsekort
Søren Sørensen fortæller, at der er mange faddere til rejsekort, og vil ikke tage titlen fra andre, men det står til troende, at han med en baggrund som civilingeniør i systemkonstruktion og en lang række poster indenfor projektledelse og som CEO og bestyrelsesformand, blev ansat som projektdirektør for rejsekort i DSB og var ansvarlig for implementering og udrulning af rejsekort på alle DSB-stationer over en periode på 4 år.

Arbejdet som projektdirektør fortsatte fra 2013-2015, men nu i busselskabet Midttrafik, der tæller 800 busser og årligt befordrer mere end 60 millioner passagerer.

Siden september 2015 har Søren Sørensen drevet egen konsulentvirksomhed, SFMCON ApS, hvor han beskæftiger sig med MaaS og med rådgivning indenfor åbne mobilitetsdata og digitalisering af kollektive trafikselskaber, herunder design af elektronisk billettering. De seneste to år har budt på en konsulentkontrakt med Worldbank for rådgivning omkring digitalisering af regional kollektiv trafik i Slovakiet.

Den røde tråd i karrieren vikler sig ind og ud af forandringsledelse og projekter i IT tunge virksomheder. Han er projektleder om en hals og værdsætter at engagere deltagere i et projekt, gøre dem til et team og skabe rammebetingelser og visionen for, hvad projektet skal levere. Men interesserer sig også for IT-standarder, der gør det nemmere at sætte tingene sammen.

»Udfordringen i dag er, at mange IT-systemer ikke kan snakke sammen, men det burde jo være ligesom legoklodser, det vil sige med uanede kombinationer, men samme måde at sætte klodserne sammen på,« slutter Søren Sørensen.