Skip to main content Skip to footer

ITSDanmark Årsmøde 2023

Invitation til møde:
ITSDanmark Årsmøde 2023
Tid og sted:

Onsdag den 26. april 2023 kl. 10:00-14:45
hos Cowi, Parallelvej 2, 2800 Kgs. Lyngby

Tema: Reduktion af transportens miljøbelastning med digitale virkemidler

CO2-udledningen i Danmark er ikke endnu formindsket siden 1990. Hvad kan digitale virkemidler gøre for at sætte turbo på omstillingen til bæredygtig mobilitet i Danmark?

 

PROGRAM

9.30 – 10.00

Registrering – kaffe – netværk

10.00 -10.05

Velkomst v. Søren Sørensen

 

Plenum: CO2-udledningen i Danmark er ikke endnu formindsket siden 1990. Hvad kan digitale virkemidler gøre for at sætte turbo på omstillingen til bæredygtig mobilitet i Danmark?

10.05 – 10.35

Odense Kommunes plan for at blive CO2-neutral.

 

I Odense Kommune er målsætningen at blive CO2-neutral i 2030. En stor del af CO2-udledningen i dag kommer fra transport, og for at målsætningen nås, skal odenseanerne vælge mere bæredygtige transportformer. Det kræver bl.a., at den fossile vejtransport i Odense reduceres med 46 %.Anders Rue Wilhjelm Gregersen, Odense Kommune

10.35 – 11.05

Kolding Kommunes planer for at blive CO2-neutral.

 

Hvordan arbejdes der med mobilitetsplan, og hvilke råd har Kolding Kommune fået omkring at reducere CO2-udledning fra transporten.

Erik Harbo, Kolding Kommune

11.05 – 11.35

Gangvenlighed – et forskningsprojekt.

Rasmus Guldborg, COWI

11.35 – 12.00

Paneldebat med formiddagens oplægsholdere m.fl.

 

Hvordan kan ITS og andre digitale virkemidler bidrage til mindre CO2-udledning især i byer? Biler, kollektiv transport, private mobilitetstjenester, cykler og gang.

12.00 – 12.45

Frokost + tid til at netværke

 

Eftermiddagens sessioner

 

Session 1: Vejrelateret ITS

 

Hvordan minimeres udledningen fra fossile biler?

Ordstyrer: Tove Hels, ITSDanmark

Session 2: Mere brug af alternativer til den privatejede bil

Hvordan kan det blive lige så nemt at bruge multimodale offentlige og private mobilitetsformer som det er at bruge en GPS i en bil?

Ordstyrer: Søren Sørensen,

ITSDanmark

12.45 – 13.15

Registrering af biler ved nummerpladekameraer.

ITS Teknik

Erfaringer med tredjepartsalg af delebiler i Europa.

Anders Wall, Green Mobility

13.15 - 13.35

Tolling for lastbiler.

Jonas Hammershøj Olesen, Cowi

Samkørsel som supplement til den kollektive transport. Hvordan kan samkørsel tænkes ind i multimodale rejseplanlægningsapp?

Kasper Dam Mikkelsen, Nabogo

13.35 - 13.55

Hvad kan vi forvente os af forsøg med vejafgifter for personbiler?

Mathias Lodahl Christensen, Sund & Bælt

Hele vejen fra dør til dør. Planer om tredjepartsmobilitet i DSB app.

Johan Rindmar, DSB

13.55 – 14.15

Afsluttende spørgsmål og debat

Paneldebat: Oplægsholdere +

Helle Piil Rosted, Trafikstyrelsen

14.15 -14.45

Kaffe og netværk for alle

Tak for i dag.

 

OBS: Deltagelse er gratis for alle.