Skip to main content Skip to footer

NOMAD i Norden

Det nordiske NOMAD-projekt har fokus på at understøtte udbredelsen af Mobility-as-a-Service (MaaS) 
igennem at sætte fokus på rammerne for datadeling – herunder også roaming på tværs af lande.


NOMAD-projektets fællesnordiske workshop i København blev afholdt den 17. april, 2023.


Ambitionen er at simulere forskellige MaaS-modeller for især rejser på tværs af regionale og nationale 
grænser. Hvordan man gør grænseoverskridende multimodal rejseplanlægning, booking og betaling til en 
problemfri oplevelse i én handling.


43 mobilitetsfagfolk fra Island, Norge, Sverige, Finland, Danmark, Østrig og Holland mødtes i København for 
at simulere effekten af MaaS-roaming i Norden.


I en intens workshop følte deltagerne smerten ved manglen på ende-til-ende planlægning af en 
grænseoverskridende rejse mellem Jønkøping i Sverige og Skagen. Efter 45 minuter, 5-8 app-opslag og køb 
af fire billeter i fire apps var der ingen, der havde en fuld og færdig rejseplan, og der var ikke sikkerhed for, 
at der var fundet den bedst mulige plan og pris. Derefter blev MaaS-roamingøkosystemet opbygget og sat 
på prøve.


Heldagsworkshoppen er en vigtig del af NOMAD MaaS Roaming-projektet og genererede et væld af input til 
rapporteringen fra projektet.


Senest har NOMAD-projektet organiseret et MaaS-konklave med et kig på tilsvarende tilgange andre steder 
i Europa.


Konklavet blev afholdt som et hybridt arrangement med fysisk deltagelse i København og virtuel deltagelse 
fra hele verdenen.


• NOMAD-visionen om problemfri grænseoverskridende multimodal transport kan blive til 
virkelighed.
• Det kræver dog brug af strengt standardiserede åbne mobilitetsdata.
• Her var der store forhåbninger til en MDMS-forordning, der omfattede alle modaliteter, der betales 
pr. brug.
• Det er nødvendigt, at offentlige og private mobilitetsaktører giver tredjeparter mulighed for at 
planlægge, booke og betale for rejser, der omfatter modaliteter fra flere regioner/lande.
• Vi skal være i stand til at navigere lige så let ved hjælp af multimodale mobilitetsmuligheder, der 
betales som en tjeneste, som det er at bruge GPS i en bil.


Projektet ledes af ITS Norge og er finansieret af Nordisk Innovation og Region Hovedstaden.


Yderligere information: NOMAD – Nordic Open Mobility and Digitalization (nomadmobility.org)