ITS Webinarer

Den førstkommende torsdag i hver måned (med få undtagelser) afholder ITSDanmark webinar. Webinarerne er arrangeret i samarbejde med Transportens Innovations Netværk, TINV. 
Disse findes tilgængeligt herunder og det er ligeledes muligt at tilmelde sig fremtidige webinars.

 

Kommende webinarer:

04.06.2020
Tema: Smart Mobilitet - MaaS og BRT
Oplæg 1: "Mobility as a Service - kan teknologi understøtte vanebrud på mobilitetsområde?" v. Gustav Friis, Aarhus Kommune

Smart mobilitet har gennem det seneste år sat ekstra fokus på Mobility as a Service i Aarhus Kommune og i Business Region Aarhus. Det særlige fokus har især været fokuseret omkring at forstå logikkerne omkring MaaS som økosystem, og i særdeleshed set fra brugernes perspektiv. Resultatet af design-sprintens anstrengelser blev prototypen “Optur“. Optur er en service til pendleren, der gerne vil benytte kollektiv trafik og samkørsel til dagligt, men som ikke altid synes, at systemet er fleksibelt nok, og derfor har en tendens til at vælge bilen i stedet for.

 

Oplæg 2: "Danmarks første BRT skal give løft til Aalborgs byudvikling" v. Mikkel Færgemand, COWI
Nybyggerier som Nyt Aalborg Universitetshospital og en stor tilflytning til kommunen øger presset på Aalborgs infrastruktur, og kommunen har derfor besluttet at investere i en BRT løsning.
BRT løsningen skal være med til at løfte byen og understøtte byens fortsatte byudvikling. Den nye forbindelse forventes at stå klar i 2023. COWI skal bistå Aalborg Kommune i projekteringen af den nye forbindelse.

 

 

SOMMERPAUSE - Vi ses igen til september!

 

 

Gå til tidligere afholdte webinarer her.

 Asmus vil i oplægget fortælle om et nyt system til kontinuerlig måling af vejes status.


Vil du modtage webinar invitationer?

Bliv tilmeldt vores Webinar-mailiste, hvis du ønsker information i din mailbox om kommende webinarer - Udfyld formularen for at blive tilmeldt
 

 

Bliv oplægsholder ved et kommende webinar

Ønsker du at holde oplæg om et spændende emne, kan du kontakte os med information om dig og dit oplæg her.

(Vi gør opmærksom på, at medlemmer af ITSDanmark har fortrinsret som oplægsholder og at ITSDanmark på denne baggrund har ret til at afvise evt. andre oplægsholdere)


Medlemmer