ITS Webinarer

Den førstkommende torsdag i hver måned (med få undtagelser) afholder ITSDanmark webinar. Webinarerne er arrangeret i samarbejde med Transportens Innovations Netværk, TINV. 
Disse findes tilgængeligt herunder og det er ligeledes muligt at tilmelde sig fremtidige webinars.

 

Kommende webinarer:


05.03.2020

Tema: Klimavenlig asfalt og multimodal trafikmodel

Oplæg 1: "Klimavenlig Asfalt – Endelige resultater og perspektiver for udlægning" v. Christian Axelsen, Vejdirektoratet

Danmark skal som nation reducere den samlede CO2-udledning med 70 procent i 2030 sammenlignet med niveauet i 1990. I denne sammenhæng skal transportsektoren, som alle andre sektorer, bidrage med en betydelig reduktion for at lykkes.
Et middel som skal bidrage til reduktionen indenfor transportsektoren, er den klimavenlige asfalt (KVS). KVS er en belægningstype, der reducerer rullemodstanden mellem dæk og vejbane, og dermed reducerer CO2-udledningen ved et lavere brændstofforbrug.

Oplæg 2: "Multimodal Trafikmodel - Aarhus" v. Morten Stenberg, Viatrafik

Via Trafik har været rådgiver på opbygningen af en multimodal trafikmodel for Aarhus Kommune. Modellen skal bruges i analyser omkring: letbaner, busser, tog, fysiske vejprojekter og byudvikling. Morten Stenberg vil fortælle om projektet med trafikmodellen.

 

 

 


02.04.2020
Tema:
Oplæg 1: "SMART Korridor" v. Ali Khoudeir Al-bouzed, SWARCO
 
 

07.05.2020
Tema: Mikromobilitetsløsninger
Oplæg 1: ”Ét år med el-løbehjul – hvad er status mht. sikkerhed, adfærd og holdninger” v. Michael Sørensen, Viatrafik
De seneste år har mikromobilitet, herunder el-løbehjul fyldt en del i gadebilledet, men hvilken betydning har det for bymiljøet, og skal vi i kraft af mikromobilitetens indtog på de danske veje tænke anderledes i forhold til fremtidens trafik- og byplanlægning?
Oplæg 2: Om projekt ”How to build a sustainable bike-share system” v. Alexander Frederiksen, Donkey Republic
Mange byer rundt omkring i verden står over for den samme mobilitets udfordring på grund af urbanisering, begrænset plads og utilstrækkelig infrastruktur. Her er cykler et vigtigt transportmiddel som en del af løsningen.
Donkey Republic har taget bedste praksis fra både station-baserede delecykler og fritflydende systemer til at skabe  en model, der båe er fleksibel og nem at styre. Alexander Frederiksen vil forklare om denne "hub-centric" model.
OBS! Oplægget holdes på engelsk.
 
 

04.06.2020
Tema: Smart Mobilitet - MaaS og BRT
Oplæg 1: "Mobility as a Service - kan teknologi understøtte vanebrud på mobilitetsområde?" v. Gustav Friis, Aarhus Kommune

Smart mobilitet har gennem det seneste år sat ekstra fokus på Mobility as a Service i Aarhus Kommune og i Business Region Aarhus. Det særlige fokus har især været fokuseret omkring at forstå logikkerne omkring MaaS som økosystem, og i særdeleshed set fra brugernes perspektiv. Resultatet af design-sprintens anstrengelser blev prototypen “Optur“. Optur er en service til pendleren, der gerne vil benytte kollektiv trafik og samkørsel til dagligt, men som ikke altid synes, at systemet er fleksibelt nok, og derfor har en tendens til at vælge bilen i stedet for.

Oplæg 2: "Danmarks første BRT skal give løft til Aalborgs byudvikling" v. Mikkel Færgemand, COWI

 

 

 

 

Gå til tidligere afholdte webinarer her.

 Asmus vil i oplægget fortælle om et nyt system til kontinuerlig måling af vejes status.


Vil du modtage webinar invitationer?

Bliv tilmeldt vores Webinar-mailiste, hvis du ønsker information i din mailbox om kommende webinarer - Udfyld formularen for at blive tilmeldt
 

 

Bliv oplægsholder ved et kommende webinar

Ønsker du at holde oplæg om et spændende emne, kan du kontakte os med information om dig og dit oplæg her.

(Vi gør opmærksom på, at medlemmer af ITSDanmark har fortrinsret som oplægsholder og at ITSDanmark på denne baggrund har ret til at afvise evt. andre oplægsholdere)


Medlemmer