Webinarer

Den førstkommende torsdag i hver måned (med få undtagelser) afholder ITSDanmark webinar. Disse findes tilgængeligt herunder og det er ligeledes muligt at tilmelde sig fremtidige webinarer.

 

Kommende webinarer:

03.10.2019
Tema: ITS trends og Big Data

Oplæg 1: "ITS i vejtrafik - status og trender for fremtiden?" ved Harry Lahrmann, Aalborg Universitet
I dette oplæg vil der først blive givet en status for såvel dagens anvendelse af IT i vejtrafikken med tråde tilbage i historien.
Derefter vil trender for fremtidens IT i vejtrafikken blive diskuteret herunder de muligheder og udfordringer dette vil give sektorens aktører.

Oplæg 2: "Brugen af bigdata til at undersøge effekterne af hastighedsdæmpende tiltag med casen bump" v. Lasse Høyrup Sørensen, Graduate Consultant COWI

Lasse præsenterer sit kandidatspeciale ved Aalborg Universitet, der blev afsluttet tidligere på året.

 

 

 

 

 

 

 


07.11.2019
Tema: Afventer
Oplæg:
Webinaret indeholder blandt andet et oplæg ved Asmus Skar fra DTU om nyt system til kontinuerlig måling af vejes status.

05.12.2019

Tema: Afventer

Oplæg:  Oplæg om Electric Vehicles v. Peter Bach Andersen, DTU

 


09.01.2020

Tema: Afventer

Oplæg: 

”Digitalt Dashboard hjælper kommunerne med FN’s verdensmål” v. Peter Andreas Norn, Rambøll

Hvad er FNs verdensmål og hvordan kan man arbejde med dem? Rambølls digitale dash board viser, hvor hver enkelt kommune ligger på verdensmål 11 (bæredygtige byer og lokalsamfund). Peter fortæller om tilblivelsen af dash boardet og hvordan kommuner, virksomheder og andre byaktører kan anvende det i praksis

 

Oplæg ved Kristian Winther fra Arup om FNs verdensmål for by og havn.

 


06.02.2020

 


05.03.2020

Tema: Afventer

Oplæg: Oplæg af Lise Søderberg fra Gate21 omkring Regionale Data Hub.


 

 

 

Gå til tidligere afholdte webinarer her.


Vil du modtage webinar invitationer?

Bliv tilmeldt vores Webinar-mailiste, hvis du ønsker information i din mailbox om kommende webinarer - Udfyld formularen for at blive tilmeldt
 

 

Bliv oplægsholder ved et kommende webinar

Ønsker du at holde oplæg om et spændende emne, kan du kontakte os med information om dig og dit oplæg her.

(Vi gør opmærksom på, at medlemmer af ITSDanmark har fortrinsret som oplægsholder og at ITSDanmark på denne baggrund har ret til at afvise evt. andre oplægsholdere)


Medlemmer