ITS Webinarer

Den førstkommende torsdag i hver måned (med få undtagelser) afholder ITSDanmark webinar. Disse findes tilgængeligt herunder og det er ligeledes muligt at tilmelde sig fremtidige webinarer.

 

Kommende webinarer:

 
 
 

05.12.2019

Tema: Electric Vehicles

Oplæg 1: "Electric Vehicles - Considerations for Deployment" v. John McCarthy, Arup
John will talk about the technical considerations as well as the wider policies that need addressing for electric vehicle deployment. (oplægget holdes på engelsk)

Oplæg 2: "Elbilerne kommer -  sådan sikrer vi en tilstrækkelig og smart ladeinfrastruktur" v. Peter Bach Andersen, DTU

Danmark har fastsat et ambitiøst mål for lavemissionsbiler i 2030 – dette inkluderer et stop for salg af fossilbiler fra 2030 og et mål om 1 million grønne biler samme år.
En af udfordringerne i at møde dette mål er den ladeinfrastruktur som kan skal tilfredsstille elbilerne ladebehov.
Det er vigtigt at Danmark udvikler en ladeinfrastuktur som både er tilstrækkelig (i antal og geografisk placering) og smart (tillader styrbarhed) for at minimere omkostningerne ved elektrificeringen og samtidig udvikle metoder og teknologier som kan kommercialiseres.

09.01.2020

Tema: ITS og den grønne omstilling

Oplæg 1: ”Digitalt Dashboard hjælper kommunerne med FN’s verdensmål” v. Peter Andreas Norn, Rambøll
Hvad er FNs verdensmål og hvordan kan man arbejde med dem? Rambølls digitale dash board viser, hvor hver enkelt kommune ligger på verdensmål 11 (bæredygtige byer og lokalsamfund). Peter fortæller om tilblivelsen af dash boardet og hvordan kommuner, virksomheder og andre byaktører kan anvende det i praksis

 

Oplæg 2: "Nøgletal - værktøj til forandring" v. Kristian Winther og Elliott More fra Arup.
Elliott og Kristian vil fortælle hvordan data og nøgletal kan bruges som et inter-aktivt værktøj til forandring og grøn omstilling.


06.02.2020

Tema: Anvendelse af Data

Oplæg 1: "Den Regionale Datahub" v. Lise Søderberg, Gate 21.

Oplæg 2: "COWI leverer data fra trafikken til Vejdirektoratets trafikcenter" v. Jonas Hamershøj Olesen, COWI


05.03.2020

 

 

 


 

 

 

Gå til tidligere afholdte webinarer her.

 Asmus vil i oplægget fortælle om et nyt system til kontinuerlig måling af vejes status.


Vil du modtage webinar invitationer?

Bliv tilmeldt vores Webinar-mailiste, hvis du ønsker information i din mailbox om kommende webinarer - Udfyld formularen for at blive tilmeldt




 

 

Bliv oplægsholder ved et kommende webinar

Ønsker du at holde oplæg om et spændende emne, kan du kontakte os med information om dig og dit oplæg her.

(Vi gør opmærksom på, at medlemmer af ITSDanmark har fortrinsret som oplægsholder og at ITSDanmark på denne baggrund har ret til at afvise evt. andre oplægsholdere)


Medlemmer