Webinarer

Den førstkommende torsdag i hver måned (med få undtagelser) afholder ITSDanmark webinar. Disse findes tilgængeligt herunder:

2023

   

2. nov

Digital innovation i den kollektive transport

Oplæg 1: Det digitale rejsekort. Af Flemming Bundgaard, NT.
Oplæg 2: Skift til åbne standarder. Af Nils Juhl Rasmussen, Movia.

 

7. sep

Trafikdage Takeaway

Oplæg 1: Kan samkørsel redde den kollektive transport på landet? Af Ida Blinkenberg Lindell, Nabogo.
Oplæg 2: Takeaways fra Trafikdage 2023, af Søren Sørensen, ITSDanmark.

 

1. jun

ITS Projekter

Oplæg 1: Smart EL-bus drift, af Henrik Eriksen, Adibus.
Oplæg 2: GPS for rejser med tog/bus/færge, af Søren Sørensen, SFMCON.

 

2. mar

Smart Trafikledelsesinformation  
  Oplæg 1: Præsentation og analyse af trafikledelsesdata via Power-BI, af Mathias Schmidt, AFRY.
Oplæg 2: "Trådløse" kameraopstillinger baseret på solcelle/vindmøllestrøm og trådløs kommunikation, af Henrik Bak, AFRY. 
 

2. feb

Kortlægning og effektberegning af CO2-udledning fra vejtrafikken  
 

Oplæg 1: Kortlægning af CO2-udledning på baggrund af GPS-data og trafikmodellering, af Stig Grønning Søbjærg, Rambøll.
Oplæg 2: Praktisk anvendelse af COPERT-modellen til CO2-beregning, af Kristian Torp, Christian S. Jensen og Kasper Fromm Pedersen, AAU.

 

2022

   

1. dec

CO2-besparelser med signaloptimering  
 

Oplæg 1: Vejdirektoratets arbejde med signaloptimering, af Steen Merlach Lauritzen, VD.

Oplæg 2: Model for beregning af CO2-udledning i trafiksignaler, af Svend Tøfting, Intelligo.

Folderen "Kør, der er grønt", om trafikteknisk drift af trafiksignalanlæg, kan downloades her
 

6. okt

Brug af data fra connected cars
 

Oplæg 1: hændelsesdetektering og kølængdemonitoreing på motorveje på baggrund af GPS-data af Peter Banke Ravn, COWI:

På baggrund af GPS-data fra en flåde af 140.000 personbiler har COWI undersøgt muligheden for at detektere hændelser på motorvejsnettet på baggrund af hvor mange biler ændrer hastighed over en kort tidsperiode.

Oplæg 2: GoodVision Live Traffic af Benny Nissen, ATKI:

Behandling af data fra trafikkameraer i realtid eller historiske optagelser. 

Kan anvendes til at tælle i mange klasser inklusive personer og cykler samt producere heatmaps over f.eks farlige situationer imellem bløde og hårde trafikanter etc.

1. sep

Mobilitetsdata

2. jun

ITS Nordic+ Webinar

 

Towards more sustainable mobility. Inspiration from 3 Nordic experts on how to achieve more sustainable, circular and active mobility through ITS.

Oplæg 1: Industrialisation and sustainability within mobility is associated by Ragnhild Wall, ITS Norway

Climate changes, traffic safety, and industrialisation are among the many elements included in the UNs sustainable development goals. How do we get beyond pilots to create industrialisation and at the same time meet these goals? How do we lower the barriers? The unique Nordic collaboration between industry, research, authorities, and society provides a good starting point for developing sustainable mobility solutions and business models.

Oplæg 2: Circular economy of mobility in a post Corona time by Eemil Rauma, ITS Finland

Covid has caused irreversible changes to transport sector and how people move, and many aftershocks are still to follow. These changes and aftershocks along with Russian attack on Ukraine will change transport sector as we know it. Circular economy of mobility brings ways to mitigate these challenges and as such they are addressed and discussed in the presentation.

Oplæg 3: ITS to support active mobility (walking, cycling) by Kim Brochmann Møller, Copenhagen Municipality

Supporting walking and cycling in ITS and signalization is not an off the shelf product. Most standard solutions are developed to suit car and vehicle detection. However, within these boundaries Copenhagen Municipality are using ITS and smart solutions to prioritize and to enable active mobility, both in the planning phase and in the operational phase.

7. apr

Tema: Forsøg med vejafgifter

 

Vejafgifter i Danmark vurderes som essentielle af fagfolk for at reducere trængsel og udledning af CO2. Men emnet virker af historiske årsager belastet med berøringsangst. Vi går et spadestik dybere med indlæg fra Otto Anker Nielsen, DTU. 

DTU’s udviklingsforsøg med roadpricing udføres med en tilfældig udvalgt repræsentativ gruppe borgere. DTU’s primære fokus er at undersøge effekterne af at indføre vejafgifter på de veje, der er udfordret af trængsel og derved indsamle erfaringer om adfærdsændringer hos bilisterne. Erfaringerne fra forsøget kan danne grundlag for et eventuelt videre arbejde med vejafgifter for personbiler. 

3. mar

Åbne data og Open Source. MaaS is not a local game

 
Oplæg 1:Enturs tilgang til brug af åbne data og Open Source

Entur deler ud af sine erfaringer fra arbejdet med at udvikle en national rejseplanlægger ved hjælp af Open Source løsninger og rammer. Offentlige midler forvaltes til gavn for samfundet, hvor både kildekode, data og erfaringer deles, så nye services kan opstå.

Oplæg 2: MaaS is not a local game - Introducing the TOMP-API. A Dutch perspective by Edwin van den Belt, TOMP working group

To facilitate an international transition of mobility, using MaaS as a tool, we need standardization. On the stage of standardization and data exchange there is a lot of discussion about ownership, governance, and which standards to take. In this presentation, we will show you the way forward: scaling up from ’MaaS islands’ (aka walled gardens) to an international ecosystem, and it’s requirements. After the ’big picture’, we will focus on the TOMP-API, and the role it can take in this journey. We will briefly discuss the functionalities, and have a good discussion about alignment and staying aligned, throughout Europe. MaaS isn’t a local game!

3. feb

 

ATK standere og deres effekt & Samkørsel i Region Hovedstaden se hele Region Hovedstadens præsentation uden tekniske problemer her

 
Oplæg 1: ATK standere og deres effekt v/Vejdirektoratet

Vejdirektoratet har evalueret forsøget med 20 stationære ATK-standere (stærekasser). Evalueringen viser som forventet, at trafikanterne sænker hastigheden ved selve ATK-standerne. Evalueringen viser imidlertid også, at effekten fastholdes over tid. Brug af Vejdirektoratets GPS-data giver desuden ny viden om, hvordan trafikanternes hastigheder påvirkes over en længere strækning omkring ATK-standerne.

Oplæg 2: Samkørsel i Region Hovedstaden v/Region Hovedstaden

Samkørsel er i medvind. Flere operatører byder sig til, og flere og flere kommuner engagerer sig i samkørsel – særligt i Region Hovedstaden. Kom og hør om udviklingen i Region Hovedstaden, hvor der netop er gennemført en regional kampagne for fremme af samkørsel, og hvor der oprettes flere samkørselspladser ved knudepunkter.

6. jan

 

Cykelpuljen 2021, Cyklen som en del af Infrastrukturplan 2035

 
Oplæg 1: Cykelpuljen v/Vejdirektoratet

Vejdirektoratet præsenterer årets udmøntning af tilskud fra Cykelpuljen på 135 mio. kr. til anlægsprojekter og 13 millioner til videns- og innovationsprojekter, samt udmøntningen af 370 mio.kr. til statsvejsprojekter. Cyklens del af Infrastrukturplan 2035 præsenteres også, hvor der er afsat 3 mia. kr. Herunder Cyklens År 2022, hvor Tour de France er i Danmark.

Oplæg 2: Nyt fra ITSDanmark v/formanden

Orientering og nyheder fra ITSDanmark v/formanden. 

2021

 

2. dec

 

Cykeldata - som et økosystem v/Hermes Traffic Intelligence

 

Interessen for cykling er i rivende udvikling - langt mere i udlandet end her i Danmark, hvor vi allerede er langt fremme.

Jørgen B. Wanscher fra Hermes Traffic Intelligence vil i oplægget starte med at introducere begrebet “beslutningskæde”, som grundlag for at komme ind på at diskutere både ligheder og forskelle i de anvendelsesmuligheder, der er for data fra og om cykling.

Den kommende markedsudvikling for cykeldata er afgørende for den potentielle værdi og hvad, det kan anvendes til. I den forbindelse kommer Jørgen også ind på en mulighed for et fælles økosystem for cykeldata.

4. nov

Passagertælling i realtid v/Adibus og Midttrafik

 

Hvordan opsamles passagertælling i busser i realtid?
Hvilken værdi giver passagertal i bussen for trafikselskab og passagerer?
Og hvilken betydning har det haft under pandemien at vide, hvor mange der er i bussen?

ITS World Congress

Søren Sørensen (faglig webkoordinator og medlem af ITSDanmarks bestyrelse) orienterede om den afholdte ITS World Congress i Hamborg 11.-15. oktober 2021.

 

2. sep

DOLL ITS Living Lab

  Danmarks første ITS living lab under etablering – hvem er med og hvad skal det kunne? v/Teddy Sibbern Axelsen, Head of DOLL Living Lab

Danmarks første ITS living lab er under etablering, som del af DOLL ITS Living Lab i Hersted Industripark, Albertslund. Som Europas største facilitet af sin art, udvider DOLL med fokus på ITS og intelligente trafiksignalanlæg.

DOLL ITS Living Lab etableres i samarbejde med en række virksomheds- og videnspartnere, hvor state-of-the-art løsninger testes og demonstreres i skalaen 1:1 og skaber herved et unikt rum, hvor kommuner kommer helt tæt på nyeste udvikling. Det med formål om at gøre det nemmere for kommuner, stor som lille, at matche behov og indgå dialog om, hvorledes den enkeltes signal systemer og infrastruktur adresser potentialet for bedre fremkommelighed, prioritering af cyklister, kollektiv transport, miljøgevinster, mm.

Der vil på dagens webinar være ekstra spændende tid, hvor man kan stille DOLL Living Lab mere uddybende spørgsmål om deres intentioner med ITS udvidelsen af deres living lab - og få mere uddybende svar.

Derudover vil Søren Sørensen (faglig webkoordinator og medlem af ITSDanmarks bestyrelse) lige kort tease vores ITS Årsmøde 15.september, hvor vi har en spændende MaaS-session med på programmet.
 

3. juni

Åbne Mobilitetsdata
  Oplæg 1: ITS direktivet og de underliggende retsakter
v/Anders Bak Sørensen, Vejdirektoratet
Se præsentation


”Data er guld” er et udbredt citat, men guldet får først en værdi, når det bliver gravet op og kommer i handlen – det samme gør sig i en vis grad gældende, når det handler om trafik- og transportrelateret data. Derfor har EU kommissionen udarbejdet det såkaldte ITS direktiv og en række delegerede retsakter, der beskriver hvorledes der i alle medlemsstater skal etableres et Nationalt Adgangspunkt (NAP), hvor en række offentlige og private aktører er forpligtiget til at dele en række data og informationer.

EU kommissionen har i 2020 igangsat en revision af både ITS direktivet og nogle af de underliggende retsakter, og disse vil betyde ændringer af, hvilke data det lovmæssigt er obligatorisk at fremskaffe og dele, og ikke mindst, hvem der kan blive dækket af disse krav.

Men hvad skal deles? hvem skal gøre det? og hvad er formålet?
Det er nogle af de spørgsmål der vil blive berørt i denne præsentation.
 
 

Oplæg 2: How to bring ISA to the road by 2022
 v/Gjermund Jakobsen, HERE Technologies
Se præsentation


ISA is a soon to be mandatory in-vehicle system that shall support drivers
with complying with the speed limits on any road of all European Union countries. How can up-to-date speed limits support ISA systems to reach a high reliability, availability, and a good user experience?
 

6. maj

Kommune- og mobilitetsplaner 2021 + ITSWC2021

  Oplæg 1: København Kommune v/Kim Møller
I Københavns Kommune bidrager ITS til at gøre mobiliteten levende. Både i bybilledet og i planlægningsarbejdet. Oplægget vil kort gennemgå systemerne, der indsamler data og hvordan de gør det muligt at kommunikere den data til resten af forvaltningen og til byens borgere.
 


Oplæg 2: ITSWC2021 v/Rasmus Lindholm
Torsdag 29. april afholder ERTICO det første info-webinar om verdenskongressen i Hamborg fra 11.-15. oktober 2021. Webinarerne skal blandt andet være med til at sætte skub på processerne omkring synlighed og deltagelse, fremhæve nøgletemaerne inden for mobilitet samt dele informationer om  kongressens indhold, planlægning og organisation.

ITSDanmark deltager på verdenskongressen i Hamborg. På dette webinar vil formand Rasmus Lindholm indledningsvis fortælle om planerne for foreningens deltagelse, herunder om den store fælles nordiske stand (Nordic+ Pavilion), som bliver et omdrejningspunkt både fagligt og socialt for ITSDanmark og dets medlemmer under konferencen.

Oplæg 1: Kim Møller, Københavns Kommune
Oplæg 2: Rasmus Lindholm, ITSDanmark
 

8. apr

Mobilitet
 

Oplæg 1: "Nomad - Region Hovedstaden"
Hvordan kan vi gøre det nemt for borgerne at kombinere cykel, delebiler og kollektiv transport? Hvis flere fravælger privatejet bil til fordel for en kombination vil det hjælpe til at løse trafikkens udfordringer med trængsel og CO2-emissioner.

Region Hovedstaden samarbejder med partnere i hele norden om at se på datafundamentet for et åbent økosystem, hvor forskellige MaaS og mobilitetsservices kan trives. Igennem en pilottest i Greater Copenhagen vil projektpartnerne også kigge på en roaming-løsning for MaaS.

Region Hovedstaden beretter på dette webinar om NOMAD projektet og de ambitioner regionen har for et sammenhængende transportsystem i Greater Copenhagen med både Sjælland og Sydsverige.

 

 

Oplæg 2: "Holo"
Christian Bering fra Holo præsenterer Holos erfaringer som operatør af autonome køretøjer i Skandinavien.

Holo har siden 2018 kørt autonome mini-busser i forskellige projekter i Sverige, Finland, Estland, Norge og Danmark og har et nyt projekt undervejs i samarbejde med Toyota og Sensible 4.

 

Oplæg 1: Søren Bom, Region Hovedstaden

Oplæg 2: Christian Bering, Holo

2020

 

3. dec

 

ITS Congress – Highligts from 2020 and World congress 2021 in Hamburg
 

Oplæg 1: "Highlights from the Virtual European ITS Congress" v/Jacob Bangsgaard, ERTICO

Oplæg 2: “Open mobility data in the EU entering level 2” v/Søren Sørensen, SFMCON
2. milepæl i udrulning af EU regulativ om multimodale rejseinformationstjenester – en introduktion med use cases: Åbne data fra efterspørgselsbaserede transportformer, Åbning af information om takster for alle modaliteter samt information om hvor og hvordan man køber alle former for mobilitetsydelser.

Oplæg 3: "Bike-path Surface Quality" v/Lars Randleff, Hermes Traffic Intelligence
For mange cyklister, både nye og garvede, er den komfort, der opleves på cykelstierne, vigtig i beslutningen om, hvorvidt man skal fortsætte med at cykle, eller om man skal vælge mere komfortable transportformer, som f.eks. egen bil. Med BSQ får man som kommune mulighed for ofte at måle overfladekvaliteten på cykelstierne. Med prisen på målingerne vil det ofte være muligt at måle samtlige cykelstier flere gange om året. På den måde er det muligt at bestemme f.eks. hvor opgravninger er blevet dårligt lappet.

Oplæg 4: Præsentation af ITS World Congress 2021 i Hamburg v/Tobias Brzoskowski

Se præsentationer her:
Oplæg 1 (Jacob Bangsgaard)
Oplæg 2 (Søren Sørensen)
Oplæg 3 (Lars Randleff)
Oplæg 4 (Tobias Brzoskowski)

   

5. nov

ITS til trafikstyring og vejvedligehold

 
Oplæg 1: "Datadrevet trafikstyring" v. Svend Tøfting, ATS
Advanced Traffic Systems (ATS) har med baggrund i forskning på Aalborg Universitet udviklet en hel ny måde at styre trafikken i signalregulerede kryds på. Den kan  optimere trafikken på grundlag af data direkte fra krydsenes radar ved brug af maskinlæring. Svend vil orientere om de helt nye algoritmer og de muligheder de mange radardata kan anvendes til vedr. overvågning af og trafiktællinger i krydsene. Fremkommeligheden i krydsene kan forbedres med 15-25 % og dermed give store besparelser på rejsetid og CO2. 
 
Oplæg 2. "Anvendelse af datadrevet trafikstyring" v. Rune Lyster, Vejdirektoratet
Vejdirektoratet har afprøvet ATS signaloptimeringen i krydset Bredstenvej/Skibetvej vest for Vejle. Rune vil orientere om de praktiske erfaringer med anvendelse af ATS fra installationen af systemet til den efterfølgende drift. Herunder anvendelsen af trafikdata til den løbende drift ved hurtigt at kunne fejlsøge, ændre styring og evaluere effekten.  Resultatet fra evalueringer af effekten på rejsetiden i krydset vil ligeledes gennemgås. 
 
Oplæg 3: "Bedre veje med kunstig intelligens" v. Johan Bender, Pluto Technologies
Pluto Technologies præsenterer kort hvordan de anvender kunstig intelligens til detektering af vejskader, og hvordan optimeret vejvedligeholdelse ikke kun kan spare samfundet penge men også spare miljøet.
   

3. sep

 
WEBINARET BLEV AFHOLDT PÅ ENGELSK
Oplæg: "COVID-19 Mobility insights" v. Arianna Aldrey, Pablo Lois, Alberto Casado and Alba Menendez, Arup
The combination of the COVID-19 lockdown and a focus on reducing carbon emissions is leading us to re-think our routines. We surveyed residents of Milan, Madrid and Dublin to determine how lockdown restrictions have altered public sentiment – not only about working from home, but also regarding how people intend to travel post-pandemic.
   

4. jun

Smart Mobilitet - MaaS og BRT

 
Oplæg 1: "Mobility as a Service - kan teknologi understøtte vanebrud på mobilitetsområde?" v. Gustav Friis, Aarhus Kommune
Smart mobilitet har gennem det seneste år sat ekstra fokus på Mobility as a Service i Aarhus Kommune og i Business Region Aarhus. Det særlige fokus har især været fokuseret omkring at forstå logikkerne omkring MaaS som økosystem, og i særdeleshed set fra brugernes perspektiv. Resultatet af design-sprintens anstrengelser blev prototypen “Optur“. Optur er en service til pendleren, der gerne vil benytte kollektiv trafik og samkørsel til dagligt, men som ikke altid synes, at systemet er fleksibelt nok, og derfor har en tendens til at vælge bilen i stedet for.
 
Oplæg 2: "ITS på Danmarks første BRT - Plusbus i Aalborg" v. Mikkel Færgemand, COWI
Aalborg Plusbus er en højklasset busforbindelse, som kommer til at køre på en 12 km lang øst-/vestgående strækning gennem Aalborg. BRT-projektet skal medvirke til at løfte og understøtte den fortsatte udvikling i Aalborg, hvor Plusbussen skal tilføre Aalborg en trafikal rygrad og reducere de trafikale udfordringer.
Et af de indgående elementer er ITS, som vedrører de knap 30 signalanlæg på strækningen, et centralt busprioriteringssystem og meget mere.
   

7. maj

Micromobility Solutions

 
Oplæg 1: "One year with e-scooters in Denmark– status for safety, behaviour and attitude" v. Michael Sørensen, Viatrafik
In recent years, micromobility, including electric scooters, has played a part in the street scene. But what significance does this have for the urban environment?
And should we, now that micromobility has entered the Danish roads, think differently in relation to the future traffic and urban planning?
 
Oplæg 2: Om projekt ”How to build a sustainable bike-share system” v. Alexander Frederiksen, Donkey Republic
Bicycles are essential to solving a big problem faced by many cities around the world, created by the combination of urban agglomeration, limited space and unsuitable traffic infrastructure. We took the best practices from both station-based bike shares and free-floating systems to create a model that is both flexible and easy to manage. We call it the hub-centric model. Alexander will elaborate this in the webinar.
   

2. apr.

Smart Corridor

 
Oplæg: "Smart Corridor" v. Ali Khoudeir Al-bouzed, SWARCO
Smart Corridor er kontrol af signalanlæg i et indbyrdes forbundet netværk. Det er et dynamisk system der kan tilpasse og opdatere grøntider og samordning i hvert omløb. Opdatering sker ud fra opsamlede trafikdata. Smart Corridor bliver designet efter de lokale forhold. Systemet kan nemt ændres og udbygges efter behov.
(Webinaret blev arrangeret i samarbejde med Transportens Innovationsntværk)
   

5. mar

Klimavenlig asfalt og multimodal trafikmodel

 
Oplæg 1: "Klimavenlig Asfalt – Endelige resultater og perspektiver for udlægning" v. Christian Axelsen, Vejdirektoratet
Danmark skal som nation reducere den samlede CO2-udledning med 70 procent i 2030 sammenlignet med niveauet i 1990. I denne sammenhæng skal transportsektoren, som alle andre sektorer, bidrage med en betydelig reduktion for at lykkes.
Et middel som skal bidrage til reduktionen indenfor transportsektoren, er den klimavenlige asfalt (KVS). KVS er en belægningstype, der reducerer rullemodstanden mellem dæk og vejbane, og dermed reducerer CO2-udledningen ved et lavere brændstofforbrug.
 
Oplæg 2: "Multimodal Trafikmodel - Aarhus" v. Morten Stenberg, Viatrafik
Via Trafik har været rådgiver på opbygningen af en multimodal trafikmodel for Aarhus Kommune. Modellen skal bruges i analyser omkring: letbaner, busser, tog, fysiske vejprojekter og byudvikling. Morten Stenberg vil fortælle om projektet med trafikmodellen.
(Webinaret blev arrangeret i samarbejde med Transportens Innovationsntværk)
   

6. feb.

Anvendelse af data

 

Oplæg 1: "Data kan bidrage til bedre mobilitet" v. Lise Søderberg, Gate 21.
Med afsæt i 4 mobilitetscases i Den Regionale Datahub fortæller Lise Søderberg fra Gate 21 om de erfaringer, projektet har gjort sig med brug af data til at løse fremkommelighedsproblemer.

 

Oplæg 2: "Nye GPS-data bringer Vejdirektoratets Trafikinfo.dk up-to-date" v. Inger Foldager, Vejdirektoratet og Jonas Hammershøj Olesen, COWI
Vejdirektoratet skifter leverandør af realtidsdata til visning på trafikinfo.dk. Vejdirektoratet har opbygget erfaring gennem flere år med data fra egne flåder og også køb af data fra broker. Det har været grundlaget for i et nyt udbud at kunne stille detaljerede tekniske krav, som har indgået i vurderingen af byderne. Vejdirektoratet fortæller om disse samt om udbudsprocessen, hvor der er lagt vægt på information og dialog med mulige bydere for at de kan forstå, hvad Vejdirektoratet bruger data til.

Som leverandør af de nye data fortæller COWI om den løsning, der er bygget for Vejdirektoratet, om datakilden samt om forskellige perspektiver på, hvad data ellers forventes at kunne anvendes til.
(Webinaret blev arrangeret i samarbejde med Transportens Innovationsntværk)
   

9. jan

ITS og den grønne omstilling

 
Oplæg 1: ”Digitalt Dashboard hjælper kommunerne med FN’s verdensmål” v. Peter Andreas Norn, Rambøll
Hvad er FNs verdensmål og hvordan kan man arbejde med dem? Rambølls digitale dash board viser, hvor hver enkelt kommune ligger på verdensmål 11 (bæredygtige byer og lokalsamfund). Peter fortæller om tilblivelsen af dash boardet og hvordan kommuner, virksomheder og andre byaktører kan anvende det i praksis
 
Oplæg 2: "Nøgletal - værktøj til forandring" v. Kristian Winther og Elliott More fra Arup.
Elliott og Kristian vil fortælle hvordan data og nøgletal kan bruges som et inter-aktivt værktøj til forandring og grøn omstilling.
(Webinaret blev arrangeret i samarbejde med Transportens Innovationsntværk)
   

2019

 

5. dec

Electric Vehicles

 
Oplæg 1: "Electric Vehicles - Considerations for Deployment" v. John McCarthy, Arup
John will talk about the technical considerations as well as the wider policies that need addressing for electric vehicle deployment. (oplægget holdes på engelsk)
 
Oplæg 2: "Elbilerne kommer -  sådan sikrer vi en tilstrækkelig og smart ladeinfrastruktur" v. Peter Bach Andersen, DTU
(Webinaret blev arrangeret i samarbejde med Transportens Innovationsntværk)
   

7. nov.

Fremtidens vej og teknologiudvikling

 
Oplæg 1: "Evolving streets: FlexKerbs" v. Fatema Karim-Khaku, Senior Planner, Arup
How can streets be adapted for connected and autonomous vehicles while preserving them as places for people? 
Arup proposes the conversion of static kerbs into technologically sophisticated flexible kerb spaces, or “FlexKerbs”. FlexKerbs could transform fixed kerbsides into dynamic spaces that change function throughout the day and week in response to local policy and user demand.
Oplæget holdes på engelsk.
 
Oplæg 2: "Tilstandsvurdering af veje: Nylige fremskridt og fremtidige tendenser" v. Asmus Skar fra DTU
Asmus vil i oplægget fortælle om et nyt system til kontinuerlig måling af vejes status.
(Webinaret blev arrangeret i samarbejde med Transportens Innovationsntværk)
   

3. okt.

ITS Trends og Big Data

 
Oplæg 1: "ITS i vejtrafik - status og trender for fremtiden?" ved Harry Lahrmann, Aalborg Universitet
I dette oplæg vil der først blive givet en status for såvel dagens anvendelse af IT i vejtrafikken med tråde tilbage i historien.
Derefter vil trender for fremtidens IT i vejtrafikken blive diskuteret herunder de muligheder og udfordringer dette vil give sektorens aktører.
 
Oplæg 2: "Brugen af bigdata til at undersøge effekterne af hastighedsdæmpende tiltag med casen bump" v. Lasse Høyrup Sørensen, Graduate Consultant COWI
Lasse præsenterer sit kandidatspeciale ved Aalborg Universitet, der blev afsluttet tidligere på året.

I oplægget bliver det præsenteret, hvordan han har anvendt GPS-baseret data til at udføre et storskala studie af sammenhængen mellem  bilisters hastighed og den indbyr
des afstand mellem vejbump.

(Webinaret blev arrangeret i samarbejde med Transportens Innovationsntværk)

   

5. sep.

Cityringen - Metro

 

Oplæg 1: "Cityringen og de nye stationer" v. arkitekt Anders Nøhr, Arup. 
Anders Nøhr, der arbejder som Architechtural Design Manager på projektet Cityringen, giver en generel introduktion til Cityringen herunder Tranport Systemet, samt en præsentation af designet af de nye stationer med fokus på passageroplevelsen.

Oplæg 2: "Cityringen og Nyt Bynet" v. Kari Ann Vestergaard, Movia
Når Cityringen åbner skal busserne køre nye veje. I webinaret fortæller Kari Ann Vestergaard om planlægningen og de politiske processer forbundet med at udarbejde et nyt busnet, der dækker et område med ca. 100 mio. årlige passagerer. Nyt Bynet indebærer ændringer på 33 buslinjer i 12 kommuner i Region Hovedstaden. Oplægget vil også give indblik i hvordan Movia sikrer en god implementering og opfølgning på det nye busnet.
(Webinaret blev arrangeret i samarbejde med Transportens Innovationsntværk)
   

6. juni

Den Regionale Datahub

 

Oplæg 1: "Data kan bidrage til smarte mobilitetsløsninger" v. Lise Søderberg, Gate21
Som led i innovationsprojektet Den Regionale Datahub udvikles der fire mobilitetsprototyper, som konkrete bud på, hvordan data kan bidrage til at løse udfordringer med fremkommelighed og trængsel.

Oplæg 2: "Anvendelse af data i prototype på Vallensbæk Torvevej" v. Dennis Bjørn-Pedersen, Technolution
Dennis vil præsentere det forsøg, som for nyligt er gennemført i maj måned på Vallensbæk Torvevej, hvor det primære fokus har været på forbedret styring af signalanlæg.
   

2. maj

ITS i offentlig transport

 
Oplæg 1: "Movia og de første erfaringer med førerløs busdrift" v. Mads Bergendorff, Movia
Mads Bergendorff, projektleder i Movias udviklingsafdeling, fortæller om igangværende forsøg med førerløs bus, som kommer til Slagelse Sygehus sidst på året.
 
Oplæg 2: "Realtids-prognoser for bus ankomst vha. AI og Machine Learning" v. Niklas Christoffer Petersen, Movia
Realtids-prognoser om ankomst og rejsetid er nødvendige for at tilbyde en moderne og attraktiv offentlig transport. Vi præsenterer igangværende arbejde med innovative tilgange og metoder fra AI/Machine Learning. Ved hjælp af den geografiske struktur af busnetværket er vi i stand til at fange mønstre både i tid og rum, og hurtigt korregere prognoser når transport-netværket sættes under pres.
   

4. apr

Erfaringer med implementering af OCIT i Aarhus Kommune

 

Oplæg af Asbjørn Halskov & Michael Bloksgaard, Aarhus Kommune

Aarhus Kommune gennemførte i 2018 udbud for implementering af OCIT som kommunikationsprotokol for signalanlæg. Nu er de første installationer implementeret, og Aarhus Kommune har fået de første erfaringer. Oplægget vil have fokus på de nye muligheder de nye kontrakter har givet Aarhus Kommune, og ikke mindst løsningens fleksibilitet i forhold til mindre afhængighed af leverandøren.

   

7. mar

Rejsetid for cyklister

 
Oplæg af Michael Bloksgaard, Aarhus Kommune

Aarhus Kommune er i gang med at indhente rejsetider for cyklister. Formålet med projektet er, at få bedre information om rejsetiderne, og ændringerne i rejsetider over tid. Fordelen ved rejsetider er, at forhindringer som eksempelvis vejarbejde, hurtigt vil vise sig som øget rejsetid. Informationen kan anvendes til at sikre foranstaltninger, der kan reducere konsekvenserne for cyklisterne, således de kan få et bedre serviceniveau.

Spørgsmål vedrørende projektet kan rettes til Michael Bloksgaard, mib@aarhus.dk

   

7. feb

Projekt med Trafikmåling i Ballerup Kommune

 
Oplæg af Jens Kjellerup Hansen, Ballerup kommune
Jens Kjellerup fortæller om et projekt med at få udviklet en løsning, der kan lave trafikmålinger. Løsningen baserer sig på AI men er samtidigt bygger efter GDPR principperne om privacy by design.
Spørgsmål vedrørende projektet kan rettes til Jens Kjellerup Hansen, jeh2@balk.dk
   

2018

 

13.dec.

 

Testbed i Aarhus for Præcisionspositionering og Autonome Systemer - TAPAS

 

Oplæg af Per Lundahl Thomsen, DTU Space og Søren Dall-Hansen, Aarhus Kommune

TAPAS, er et forskningsprojekt, sat i verden for at undersøge positions præcision og timing, ifbm. implementeringen af Galileo i samspil med andre globale GNSS systemer og dagens ypperste teknologi. 

Aarhus er forgangsby for smart city konceptet. 11 TAPAS GNSS-referencestationer placeres i byen og omkring Aarhusbugten. Hermed sikres bedste og hurtigste positionering til lands, til vands og i luften. Fokus er realtids positioner ifbm. autonome systemer (førerløse køretøjer, droner, marine enheder mm) 
Testområdet er nu åbent som udviklingscenter for interesserede private og offentlige aktører. Målsætningen er at danske virksomheder bliver udviklingsførende på området. TAPAS er et samarbejde imellem SDFE, Aarhus Kommune og DTU Space.
   

8. nov

 

Traffic Light Assistance: For a smoother traffic flow. Paving the digital roads.

   

5. sep

Infomøde om ITS Verdenskongressen

 
Oplæg af Ulla Payreen Lüders, Københavns Kommune og Svend Tøfting, ITSDanmark

Informationsmøde om ITS Verdenskongressen i Bella Center den 17-21. september 2018.

   

14. jun

 

Challenges for a city in the era of digitalization of the transport system

 
Oplæg 1: "The Traffic Management Challenges in Tallinn City" by Raimond Nougast, Tallinn Transport Department Traffic Control Unit.
 
Oplæg 2: "Interesting solutions and challenges in Smart Cities" by Sami Sahala, Forum Virium Finland.
 
Oplæg 3: "Stockholm's 5 strategic transport challenges" by Anne Bastian, City of Stockholm.
 
Oplæg 4: "Presentation by City of Copenhagen" by Mads Gaml, Københavns Kommune.
   

7. jun

 

 

ITS programmet i Københavns Kommune - læringspunkter fra pojektet til dato - og de første resultater

 
Oplæg af Mads Gaml, Københavns Kommune
Mads Gaml fokuserede på læringspunkter gjort i udvikling og implementering af ITS programmets løsninger, som blandt andet omfatter sensornetværk, trafikledelsesplatform, variable cykeltavler og intelligent gadebelysning.
   

3. maj

Signalregulering i Dynamisk Ruderanlæg

 
Oplæg ved Eric Gautier, ÅF Infrastructure Planning
I et dynamisk ruderanlæg er der som i et sædvanligt ruderanlæg to kryds, men det dynamiske ruderanlæg er særligt ved, at de to ligeudkørende trafikstrømme på den krydsende vej krydses over til den anden vejside og således skærer hinanden i begge anlæggets kryds. Derfor må der nødvendigvis etableres signalanlæg i begge krydsene. Det blev valgt at programmere signalprogrammer med to forskellige styringsprincipper, sådan at man i praksis kan afprøve, hvilket af disse der fungerer mest hensigtsmæssigt. De specielle signaltekniske problemstillinger gennemgås og de valgte løsninger præsenteres, bl.a. med simulering af forventet trafikbelastning.
   

5. april

 

BIKE - 4C: Bicycle Information, Knowledge and Engagement - for Cities and Citizens
 

Oplæg på engelsk af Michael Dubbeldam, Technolution

The City of Copenhagen, together with Technolution, TriVector and the University of Copenhagen have done a Climate-KIC-sponsored 'Pathfinder' project regarding systems for gathering bicycle travel data. The project is called BIKE-4C: Bicycle Information, Knowledge, and Engagement - for Cities and Citizens. Technolution have created the Recall for Bikes solution, that uses machine learning and image processing, to re-identify cyclists in video streams from different locations in the city, in order measure real-time bicycle travel time and route selection data.

   

1. mar.

MaaS - Mobility as a Service
 

Oplæg 1: "Next steps in MaaS evolvement based on hands-on experiences" by Anton Fitzthum, Fluidtime.

Oplæg 2: "Den multimodale rejseplanlægger – en ny MaaS app" v. Flemming Bundgaard, Nordjyllands Trafikselskab. 

Flemming Bundgaard vil fortælle om Den Nordjyske rejseplanlægger, MinRejseplan, som Nordjyllands Trafikselskab lancerer i april måned.

   

1. feb

 

ITS World Congress 2018 i København - Medlemsfordele

 

ITS World Congress 2018 i København - Medlemsfordele

Formand, Svend Tøfting, samt andre fra ITSDanmarks bestyrelse fortalte om status på ITS Verdenskongressen, der afholdes den 17.-21. september i Bellacentret i København samt hvilke aktiviteter, som ITSDanmark planlægger og hvor der er mulighed for gode medlemsfordele i forbindelse med kongressen.

   

4. jan.

Aarhus Kommune har valgt OCIT
  Aarhus Kommune har de seneste år fulgt arbejdet med implementering af en fælles protokol for signalanlæg. I forbindelse med dette arbejde har Aarhus Kommune analyseret markedet og vurderet at OCIT vil være det rette valg for Aarhus Kommune. Michael Bloksgaard fra Aarhus Kommune fortæller om, hvorfor OCIT er valgt og status på projektet.
   
   
   

 

2017

02.11.2017:

ITSDanmark live fra Montreal

 

07.09.2017:

Metodetilpasning

Oplæg af Jos van Vlerken, Københavns Kommune

Projektleder Jos van Vlerken fra ITS teamet i Trafikenheden, Københavns Kommune, vil fortælle om benyttelsen af forskelligartede undersøgelsesmetoder afhængigt af og tilpasset undersøgelsesobjektets omstændigheder. Udgangspunktet er i evaluering af ITS projekter.

 

04.05.2017:

Forbedret trafikstyring i trafiksignalanlæg

Oplæg af Bo Westhausen, COWI

I dag anvendes en række trafiksensorer som baserer detekteringen på vidt forskellige teknologier. De traditionelle kobberspoler (induktive spoler) som nedskæres i kørebanen er langsomt ved at blive erstattet af ”overjordiske” sensorer, som er langt mindre vedligeholdelseskrævende. Blandt de nye trafiksensorer, rummer specielt den nye radarteknologi en række spændende muligheder for at udvikle den "intelligente" trafikstyring, som anvendes i signalregulerede kryds i dag. Med den nye type radar vil styringsprincipperne kunne ændres fra at være begrænset til faste detekteringspunkter til tracking af det enkelte køretøj.

 

06.04.2017:

Simulering af ETA-radar og signalanlæg uden omløbstid

Oplæg af Rolf Sode-Carlsen, Rambøll

Oplægget omhandler afprøvning af frit fasevalg i signalanlægget Genvejen/Skanderborgvej i Aarhus. Frit fasevalg er ikke anvendt i Danmark tidligere. Afprøvningen er gennemført i en simuleringsmodel, bl.a. ved simulering af ETA-radarer (Estimated Time of Arrival) i krydset.

 

02.02.2017:

Rejsetidsovervågning af kryds og strækninger i Aarhus Kommune

Oplæg af Jonas Hammershøj Olesen

Aarhus kommune har brugt et rejsetidsmålesystem, hvor dagens situation sammenlignes med normalsituationen. Målet har været, ved bedst mulig styring og optimering, at opnå en mere effektiv trafikafvikling.

Jonas Hammershøj Olesen fortæller om hvordan systemet fungerer i praksis.

 

01.12.2016:

MaaS (Mobility-as-a-Service)

Oplæg af Rasmus Lindholm

MaaS (Mobility-as-a-Service) kan tilbyde de rejsende mobile løsninger baseret på behov. Dette gøres ved at kombinere transporttjenester fra offentlige og private transportleverandører gennem en fælles IT-platform, der opretter og styrer turen, som brugerne kan betale for med en enkelt konto. Rasmus Lindholm fra ERTICO fortæller om MaaS, om hvad der sker internationalt inden for området og om de eksisterende udfordringer.

Hvis du har spørgsmål til oplægget eller andet MaaS relateret, kan du kontakte Rasmus Lindholm på følgende mail-adresse: r.lindholm@mail.ertico.com

Du kan se slidesene fra oplægget her.

 

03.11.2016:

Selvparkerende biler

- Personal mobility, the autonomous car and the world of parking

Oplæg af Tom Buck

Førerløse biler er ikke en ny idé. Fremskridt inden for teknologien betyder dog at konceptet er en større realitet nu end nogensinde før. Og mens medierne rapporterer i stor stil om hvordan disse førerløse biler vil opføre sig på vores motorveje kan det måske tænkes at bilernes største effekt vil være på parkeringsindustrien? I dette webinar belyser Tom Buck fra Swarco nogle af de eksisterende udfordringer og muligheder for parkeringsindustrien i forhold til dette koncept.

 

06.10.2016:

Hermes Online Traffic data Services (HOTS)

Oplæg af Sebastian Dittmann

Sebastian Dittmann fra Hermes Traffic Intelligence giver en introduktion til platformen HOTS (Hermes Online Traffic data Services) inklusiv platformens eksisterende og fremtidige funktioner.

 

23.06.2016:

Integration mellem WiFi og Radar

Oplæg af Preben Fugl Andersen

Preben Fugl Andersen fra Blip Systems A/S holder et oplæg om deres integration mellem BT/WiFi og radar, hvilket har resulteret i bedre data om blandt andet rejsetider, hastighed og klassificering.

 

12.05.2016:

Dynamisk brug af trafikdata

Oplæg af Winn Nielsen, Københavns Kommune
og Jens Mogensen, Region Nordjylland

Anvendelsen af dynamiske data bliver mere og mere udbredt. Det første indlæg fra Jens Mogensen, Region Nordjylland omhandler et stort EU-projekt Mobinet hvor det udvikles og afprøves services som skal kunne fungere i flere lande. Dernæst vil Winn Nielsen fra Københavns Kommune fortælle om kommunens arbejde med åbne data, som er en forudsætning for troværdige dynamiske data.

 

14.04.2016:

Droner i trafikken 

Oplæg af Rasmus Albrink, COWI

I løbet af de sidste to år har COWI arbejdet intenst på at udvikle dronefilm fra blot at være en observationsmetode til at bidrage med helt ny viden inden for trafikken. Dette arbejde har nu resulteret i en samarbejdsaftale med det Tjekkiske firma, RCE Systems, om anvendelse og videreudvikling af softwareproduktet DataFromSky i Danmark, Norge, Sverige, Island og Finland. 
Dermed kan de levere filmoptagelse med drone uden mellemlanding i timer ad gangen – og de kan nu også gennemføre meget avancerede videoanalyser af de optagne film. Kombinationen er unik og åbner en helt ny verden af muligheder for at få flere data ud af film optage med droner – eller film optaget med et helt almindeligt kamera, der er placeret, så der kan opnås det nødvendige overblik over de elementer i trafikken, der ønskes analyseret. 
Se et trafikanalyse-klip fra en drone i brug her

 

04.02.2016:

Forebyggelse af højresvingsulykker

Oplæg af Søren Voigt, Blindspotit

Søren fortæller om hvordan Blindspotit praktisk arbejder med at løse højresvingsproblemstillingen - ved inddragelse af cyklisterne. Dette gøres ved at informere dem om chaufførens blinde vinkel ved højresving, netop i det øjeblik svinget udføres. Målet er her igennem at gøre cyklisterne opmærksomme på hvor det er uhensigtsmæssigt at placere sig i forhold til køretøjet og dermed opfordre til at positionere sig så chaufføren kan se dem.

 

07.01.2016:

Køretøjsklassifikation og nationalitet

Oplæg af Inger Foldager og Bjarne Bach Nielsen, Vejdirektoratet

Vejdirektoratet har i 2014/15 gennemført et testforsøg med kombinationen af udstyr til køretøjsklassifikation og nummerpladeaflæsning. Formålet har været at afdække muligheden for etablering af et system til registrering af danske og udenlandske lastbiler.

 

17.12.2015:

Deleøkonomi - NT's samarbejde med GoMore

Oplæg af Sanne Nørgaard, NT

NT og GoMore har valgt at indgå et 6 måneders pilotprojekt for at øge mobiliteten i Nordjylland. I oplægget informeres om NTs bevæggrunde for at indgå et samarbejde med GoMore, hvad samarbejdet i store træk vil gå ud på, og hvordan løsningen vil blive implementeret i samarbejde med udvalgte nordjyske kommuner.

 

5.11.2015:

Kørsel i nødspor

Oplæg af Claus Lund Andersen, Vejdirektoratet

 

8.10.2015:
Live fra ITSWorld 2015 i Bordeaux

Via Svend Tøfting, formand for ITSDanmark.

 

10.09.2015:
Integration til Rejsekort – erfaringer og udfordringer

Oplæg af Henrik Eriksen, Teknisk direktør, Adibus A/S

Adibus har som en af de første virksomheder i Danmark lavet integration til rejsekort der bl.a. betyder at chaufførerne kun behøver at logge på rejsekortet, hvorefter relevante login informationer automatisk kan distribueres til andre løsninger. Webinaret vil omhandle erfaringer og udfordringer der har været og vil være relevant for dig der arbejder med IT i busser hos trafikselskaber eller operatører.

 

04.06.2015:
ITS på EU-plan & Investeringsfremme inden for ITS

Oplæg af Anders Bak Sørensen, Vejdirektoratet
Lasse Christensen, Invest in Denmark

 

07.05.2015:
Traffic Detector – et videoprogram til trafikanalyser

Oplæg af Tanja Kidholm Osmann Madsen og Harry Lahrmann, Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet.

På Aalborg Universitet er der udviklet software til analyse af videooptagelser af trafik. Programmet er primært en såkaldt Watch Dog, hvor princippet er, at man optager lange videosekvenser med et stationært videokamera i fx et kryds og efterfølgende bruger programmet til at tidsstemple situationer, hvor der sker noget interessant i optagelsen.

 

09.04.2015:

Rigspolitiets nye fotovogne

Oplæg af Ole Meyer fra Swarco

om Rigspolitiets nye fotovogne med mulighed for spørgsmål og debat.

 

06.03.2015:

Innovative udbud af ITS projekter

Oplæg:

Presentation of the European Union funded thematic network “P4ITS”

af Giacomo Somma, ERTICO - Brussels:
Public Procurement of Innovation for cooperative ITS. The main objective of the network is to enable exploring common issues and themes with counterparts from different countries with a view to develop a more concerted approach for innovation procurement and deploying C-ITS in Europe.

 

Relevant approaches in public procurement for innovation (PPI)

af Lasse Stender, North Denmark Region:
A presentation of relevant approaches to procurement of innovation, applicable with the EU procurement directive. The main focus is on the considerations of the public purchasers when procuring solutions that might contain innovation.

 

Project with innovative ITS procurement in Copenhagen.

af Emil Tin, City of Copenhagen:
Copenhagen has in 2013/2014 completed a public private innovation process (OPI) with the participation of 15 Danish and European companies and two institutions of knowledge. The partners came together in 8 teams across companies and expertise and developed surprising and positive concepts for traffic management. The urban space was used as a laboratory and some of the concepts are now included in the upcoming ITS offering. There has been completed an evaluation showing that both the parties and Copenhagen has had very positive experiences with OPI process

 

05.02.2015:
Intelligent detektering i trafiksignaler

Oplæg af Lars H. Jakobsen fra ITS Teknik

Webinar med fokus på intelligente trafiksignalers fremtid og muligheder.

 

08.01.2015:
Selvkørende biler

Oplæg af Jens Peder Kristensen, Key Research.

 

11.12.2014:

 Traffic Light Assist - et samarbejde mellem Swarco og Audi på C-ITS. 

- Oplæg af Wojchiech Goj, Swarco.

Fokus på muligheder for smarte ITS løsninger mellem biler, mobile enheder og infrastruktur.


Tilmelding til fremtidige webinarer

Bliv tilmeldt vores Webinar-mailiste, hvis du ønsker information i din mailbox om kommende webinarer - Udfyld formularen for at blive tilmeldt

Medlemmer