Mobility som en service

Mobility som en service


Invitation til møde:
Mobility som en Service (MaaS) i Danmark og Greater Copenhagen - er der en plan?


Tid og sted:

Onsdag den 16. november 2022 kl. 9:00-16:00
hos Trafikstyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København

 

Formål: NOMAD-projektet, ITSDanmark og Region Hovedstaden inviterer til en fælles drøftelse af mobilitet som en service blandt mobilitetsaktører i Danmark og Greater Copenhagen. Ambitionen er at få skabt et delt billede af tiltag og udfordringer lige nu omkring at realisere MaaS.
Vi kommer omkring governance, samarbejde, datadeling, videresalg af billetter, rejserettigheder, tekniske og juridiske aftaler m.m.

 

Motivation: Fremme af mere bæredygtige mobilitetsformer er en vigtig del af EU’s Green Deal, senest forstærket af udfordringen om leverance af fossile brændstoffer grundet krigen i Ukraine.
EU-Kommissionen ønsker at gøre det nemt at bruge multimodale rejseinformationstjenester til at finde alternativer til den private bil og brug af fly for grænseløs mobilitet i Europa. Snart kommer der også regulering om tredjepartssalg af billetter og andre mobilitetsservices.


Ambition: At få skabt en fælles viden blandt offentlige og private mobilitetsaktører om hvad det vil sige at fremme åbne standarder, åbne data og et åbent digitalt mobilitetsøkosystem. Desuden at få identificeret udfordringer med at leve op til de nye love og regulativer.

 

Målgruppe: Mobilitetsaktører i Danmark og Greater Copenhagen: Kommuner, region og statslige institutioner herunder Transportministeriet, Vejdirektoratet, Trafikstyrelsen og Øresundsbroen. Udbydere af mobilitetsservices: kollektive transportselskaber, delebiler, delecykler, mikromobilitet, samkørsel, taxi, færger, bus m.v., udbydere af multimodale rejseplanlægnings og MaaS service, interesseorganisationer omkring mobilitet herunder aktiv mobilitet (gang og cykel) m.fl.

 

Mobilitet som en Service (MaaS)
i Danmark og Greater Copenhagen

 

Med indlæg og paneldiskussioner er ambitionen at komme 360° omkring åbne mobilitetsdata og MaaS. Lige nu bookes talere og paneldeltagere. Byd gerne ind med ideer.
I løbet af dagen afsættes god tid til netværk, kaffe og frokost.

 

OBS: Deltagelse er gratis for alle.


Tilmeld dig her:
Mobility som en service

Navn
*
Firmanavn
*
E-mail
*


Bemærk:
Efter tilmelding modtager du en bekræftelse på mail med link til ITS Webinaret. Hvis du ønsker at tilføje webinaret til din kalender, skal du åbne den vedhæftede fil og klikke på + Føj til Kalender.

 

Håndtering af persondata:
Bemærk, at du ved din tilmelding giver tilladelse til:
- at ITSDanmark kan bruge dine kontaktoplysninger til at udarbejde forskelligt materiale i forbindelse med dette arrangementet, som fx deltagerlister og evalueringer, og til senere at kontakte dig om andre af ITSDanmark's arrangementer.
- at ITSDanmark kan bruge fotos og video fra arrangementet i denne og andre ikke kommercielle sammenhænge.
- at ITSDanmark kan optage arrangementet på MS Teams og efterfølgende gøre det offentligt tilgængeligt.


Medlemmer