Webinar om Højresvingsulykker

Webinar om Højresvingsulykker2. februar 2016

Forebyggelsen af højresvings ulykker er emnet, som Søren Voigt fra Blindspotit og Dorte Hammershøi fra Aalborg Universitet, vil diskutere den 4 februar kl 15. Tilmeld dig vores webinar her.


I første del af sit indlæg vil Dorte Hammershøi fortælle om nogle observationer, som er gjort i forbindelse med et tidligere studenterprojekt ved Aalborg Universitet. De studerende lavede en vurdering af lastbilchaufførers arbejdssituation under et højresving og chaufførens brug af de pligtige spejle. Video optagelser fra kabinen viser blandt andet, at chaufførerne muligvis ser på det enkelte spejl for kort tid til at nå at se en evt. ændring. Fænomenet kendes indenfor visuel perception som "change blindness" og er i den givne situation udløst af pligten til at afsøge forskellige, muligvis for mange, visuelle arealer i det korte, kritiske tidsrum, hvor højresvinget udføres. I anden del af sit indlæg bliver der talt om 3D lyd, og om potentialet for at udnytte det til at give "situational awareness" istedet for at udvikle alarmparadigmer. Til sidst bliver der kort orienteret om et Trygfondsfinansieret projekt, hvor nogle af ideerne forsøges afprøvet i realistiske omgivelser.

Søren fortæller om hvordan Blindspotit praktisk arbejder med at løse højresvingsproblemstillingen - ved inddragelse af cyklisterne. Dette gøres ved at informere dem om chaufførens blinde vinkel ved højresving, netop i det øjeblik svinget udføres. Målet er her igennem at gøre cyklisterne opmærksomme på hvor det er uhensigtsmæssigt at placere sig i forhold til køretøjet og dermed opfordre til at positionere sig så chaufføren kan se dem. 

 

tilmelding her:

Forebyggelse af højresvingsulykker - 4 februar 2016, kl 15
Medlemmer