ITSDanmark 2016

ITSDanmark 201625. april 2016

I onsdags var dagen for ITSDanmark 2016, og igen i år og med stor succes i samarbejde med TØF og IDA Trafik&Byplan.


Traditionen tro blev der på dagen holdt en række interessante oplæg fra en palette af forskellige repræsentanter fra ITS feltet. Først var der tre indspark i den generelle ITS debat, efterfulgt af fire oplæg om de emner vi mener er de mest lavthængende frugter i forhold til at få ITS på den politiske dagsorden.

Formand for ITSDanmark, Svend Tøfting, bød velkommen og gjorde opmærksom på ITS Verdenskongressen, som i 2018 finder ved til København. Her skal ITSDanmark være medarrangør sammen med Københavns Kommune. Her blev der også fortalt, at virksomheder og organisationer der påtænker at have en rolle i verdenskongressen bør møde op på en af de to informationsmøder, som Københavns Kommune afholder henholdsvis den 15. og den 19. september 2016.
 
For dem der har interesse i at se nærmere på de nedenstående oplæg, har vi vedlagt tilhørende powerpoints og videoer. 
 
Oplægene:
 
Mobilitet - set fra Nordjyllands Trafikselskab – Gitte Christensen, NT
Nordjyllands Trafikselskab udgav i januar 2016 en ny forretningsplan, hvor selskabet lægger op til en transformation fra et traditionelt kollektivt trafikselskab til et mobilitetsselskab. Hvad er mobilitet i Nordjylland, og hvilke tiltag vil NT igangsætte for at understøtte den nye status som mobilitetsselskab?
presentation
 
National road database and up-to-date ITS maps - Kees Weevers, Ertico
Accurate, rich and fresh digital maps are becoming increasingly important for ITS applications. A national road database infrastructure is an important tool to keep track of changes in road infrastructure and attributes, and thereby a source for keeping dedicated ITS maps up to date.
Presentation kommer snarest
 
Disruption - den fjerde industrirevolution - Jens Peder Kristensen, KeyResearch
De disruptive effekter inden for transportsektoren, som kan få afgørende indflydelse på vores mobilitet behandles. Temaerne er bl.a. selvkørende biler, vareudbringning med robotter og virtual reality.
Presentation
 
De lavthængende frugter:
Præsentation og drøftelse af initiativer som ITS Danmark vil markedsføre over for politikerne.
 
Anvendelse af fælles digital vejreference
Referencen frigives i maj - Arne Simonsen, Geodata styrelsen.
Trafikinformation via en åben og opdateret fælles reference for vejdata – perspektiver og muligheder – Harry Lahrmann, AAU.
Presentation Arne Simonsen
Presentation Harry Lahrmann
 
Den samlede rejse - Finn Kock Sørensen, Flexdanmark
Forbedret adgang til kollektiv trafik i yderområderne, samt styrkelse af helhedsoplevelsen ved den kollektive trafik gennem sammenkobling af flextrafik  og rutebunden trafik. Det er to hovedmålsætninger for projektet Den Samlede Rejse, der går i pilotdrift i efteråret 2016.
Presentation 
 
ITS-tiltag til kapacitetsforbedringer på motorveje  - Steen Lauritzen, VD
Danske og udenlandske erfaringer.
Presentation
 
Bedre signalanlæg
Det københavnske samarbejde – Mads Gaml, Københavns kommune
Hvorledes kan vi få bedre signalanlæg – Michael Bloksgaard, Aarhus kommune.
Presentation Mads Gaml
Presentation Michael Bloksgaard
 
Tak til alle medlemmerne og andre interesserede der mødte op for jeres deltagelse.Medlemmer