Konference satte fokus på nytænkning i transport og bæredygtig mobilitet

Konference satte fokus på nytænkning i transport og bæredygtig mobilitet12. september 2019

Den 10. og 11 september blev konferencen "Moving People - towards sustainable societies" afholdt.


Konferencen, der blev arrangeret af en række store aktører så som Gate21, Dansk Industri, DTU, Movia, Region Hovedstaden mfl., satte fokus på den grønne dagsorden inden for transportområdet.
 

Transportministeren holdt åbningstale
Med til at åbne konferencens andendag var Transportminister Benny Engelbrecht, der fortalte om, hvordan han ser, at fremtidens mobiitetsløsninger og den politik, vi fører i Danmark bør afspejle vigigheden i, at flere forskellige transportløsninger skal kunne spille sammen. Sådan at vi ikke sætter fokus på enten tog eller cyklisme eller busser og biler på vejene, men at vi samtænker disse forskellige transportformer og får dem til at spille sammen i fremtiden i en fælles mobilitetsløsning.

Transportminister Benny Engelbrecht holdt åbningstale på konfrencen.

Engelbrecht satte fokus på MaaS, der understøtter netop denne tankegang, og endeligt slog han igen fast, at "Transport- og boligministeriet skal være et ægte grønt ministerium".

Til en sådan transportpolitik vil der være behov for nytænkning og nye innovative løsninger i transporten - og ikke mindst ligger der her et stort potentiale for digitalisering, elektrificering og introduktion af nye ITS løsninger i transportbranchen.
 

Spændende oplæg og workshops og anbefalinger til nytænkning i transporten
I løbet af de to konferencedage blev der holdt utallige oplæg arrangeret i mere end 10 sessioner. Her var desuden arrangeret en workshopsession og ud over det faglige indhold, bød konferencen også på masser af netværksmuligheder for deltagerne.

Sune Schøning, Egedal Kommune, under oplægget "Big data optimerer trafikken og giver input til trafikplanlægning"

Konferencen var bygget op omkring de seks anbefalinger til nytænkning i tranporten, som Gate21 har været med til at udarbejde på baggrund af input fra kommunale praktikere og virksomheder i Moving People projektet.

 

Læs mere om konferencen og de 6 anbefalinger på Gate21s hjemmeside.
Medlemmer