Nyt Trafikcenter indviet

Nyt Trafikcenter indviet3. december 2015

Den 22. oktober varen stor dag for trafikanterne. Der åbnede Banedanmark deres nye 9 etages trafiktårn ved Dybbølsbro Station i København, hvorfra de i fremtiden skal styre landets østlige togtrafik og S-togsnettet.


For at samarbejde bedst muligt om trafikafviklingen er Vejdirektoratet og Københavns Kommune imidlertid rykket med ind i tårnet på to etager med det nye fælles Trafikcenter, som rummer det ypperste inden for trafikovervågning og trafikledelse.

Det unikke samarbejde mellem stat og kommune er nu i fuld gang. Videndelingen og det tætte samarbejde i det 750 m2 store kontrolrum skal sikre bedre trafikledelse og hurtige og præcise informationer om trafikken i Hovedstadsområdet til den kvarte million trafikanter, som hver dag pendler ind og ud af København.

ITS er en integreret del af det fælles arbejde. Trafikmonitoreringen af de prioriterede veje vil få et løft og vil bl.a. omfatte indsamling af data i realtid om trafikmængder og fremkommelighed, registrering og håndtering af hændelser og visuel overvågning ved hjælp af trafikledelseskameraer. 

Trafikmonitoreringen bruges til trafikprognoser og til nemmere at koordinere den trafikale indsats og tilhørende trafikinformation i forbindelse med vejarbejder, events osv. Trafikcenteret vil i fremtiden også kunne overvåge større anlæg som Nordhavnsvej-tunnelen.

Ved hjælp af ny teknologi er Trafikcenterets medarbejdere bedre i stand til at overvåge trafikafviklingen, udsende trafikmeldinger, håndtere ulykker og i det hele taget iværksætte alle de tiltag, som letter udfordringen med at komme gennem trafikken - uanset om transporten foregår i bil, i bus, på cykel eller til fods. I sidste ende skulle det gerne være med til at indfri målet om kortere rejsetider i København.
Medlemmer