Mobilitet for fremtiden

Mobilitet for fremtiden14. marts 2018

Tirsdag den 13. marts kunne transportminister Ole Birk Olesen og en ekspertgruppe fremvise rapporten "Mobilitet for fremtiden" ved en konference i Tivolis Hotel og Kongres Center.


I Juni 2017 dannede tranportminister Ole Birk Olesen en uafhængig ekspertgruppe, hvis opgave blev at udarbejde en en analyse af de mulige fremtidsperspektiver for mobiliteten som følge af den teknologiske udvikling.

Den 13. marts kunne ekspertgruppen så fremvise en 186 siders lang afrapportering "Mobilitet for Fremtiden". En rapport der kommer omkring emner som samfundstendenser, digitalisering, nye forretningsmodeller og automatisering inden for transport, og som vil være med til at danne et solidt beslutningsgrundlag for politikkerne.

 

Transportminister Ole Birk Olesen bød velkommen med en åbningstale, hvor han blandt andet understregede vigtigheden af netop at have fremtiden for øje, når der skal træffes beslutninger på transportområdet.

 

Herefter forklarede Niels Buss Kristensen, formand af ekspertgruppen, om de overordnede samfundstendenser inden for transport, og de resterende ekspertgruppemedlemmer Otte Anker Nielsen, Anette Enemark, Maria Wass-Danielsen, Søren Riis og Mogens Fosgerau fremlagde hvert deres ekspertiseområde fra rapporten.

 

Et af hovedpointerne fra dagen var, at man bør indtænke fremtiden i forbindelse med nyanlæg allerede nu, så man tager højde for den type vejkonstruktion, som de selvkørende biler vil få brug for.

Og så var der ingen diskussion i forhold til trængslen på vejene. Der kommer der mange flere biler på vejen i fremtiden, og dermed vil der også være et stigende behov for at komme trængselsproblematikken til livs.

Her mener Maria Wass-Danielsen fra ekspertgruppen, at der findes et uforløst potentiale i at benytte ITS-løsninger som løsning på problematikken.

 

Efter ekspertgruppens fremlæggelser, blev konferencen afsluttet med en paneldebat blandt partiernes transportordførere. Her fik både transportordførene mulighed for at spørge eksperterne yderligere ind til rapporten og publikum fik mulighed for at få politikkerne i tale.

ITSDanmarks formand, Svend Tøfting, kom til orde og konfronterede politikkerne med behovet for yderligere investeringer inden for ITS og spurgte ind til, om politikkerne er åbne over for nytænkning inden for transport og mobilitet ved fx at indtænke taxaer som en del af den samlede transportløsning i MaaS-stil.

Flere af politikkerne var enige om, at investering i ITS er nødvendigt, men helt konkret hvordan og hvilken form for ITS de har fokus på, blev der ikke givet noget tydeligt svar på.

En ting, de har fået med fra ekspertgruppens rapport "Mobilitet for Fremtiden", er at ITS løsninger er generiske og derfor kan løse problematikken på tværs af landet istedet for blot lokalt.

I ITSDanmark mener vi, at dette er en af de mange styrker ved ITS, og netop fordelene ved ITS og det faktum, at man kan komme relativt langt for de midler, man investerer, har vi uddybet i vores rapport "Mere mobilitet for pengene", som udkom sidste år.

Vi må efter denne konference konkludere, at der blandt politikkerne generelt mangler information om ITS og dets potentialer. Og selvom der er enighed om vigtigheden af det, så er konstruktion eller udbygning af en ny motorvej til stadighed tiltag, som ministeren og transportordførerne forstår sig bedst på til sammenligning med at investere i nye ITS løsninger som løsning på trængselsproblematikken.

 

Du kan læse hele ekspertgruppens rapport her.
Medlemmer