Ny publikation: Mere mobilitet for pengene - med ny teknologi

Ny publikation: Mere mobilitet for pengene - med ny teknologi27. februar 2017

ITSDanmark har udarbejdet en ny publikation med et bud på, hvordan vi kommer videre med anvendelse af ITS i Danmark.


For få år siden var ITS i en stor grad begrænset til at omhandle, hvordan ny teknologi på sigt kan benyttes i vejsektoren og den kollektive trafik.

I dag er billedet et andet, idet der i højere grad er tale om, at vi er gået fra teknologi til anvendt teknik. Det er nemlig blevet tydeligt at effekterne af at anvende teknologi i vejsektoren principielt er de samme som i f.eks. industrien:

højere produktivitet, øget fleksibilitet, bedre styringsmuligheder, øget sikkerhed mv.

Hermed er arbejdet med ITS også blevet en naturlig del af trafikplanlægningen i Danmark.

I ITSDanmark mener vi, at der behov for at få udbredt kendskabet til de mange muligheder, der ligger for næsen af os - og her kan de danske
kommuner med fordel lære af hinanden.

Målet med dette informationsmateriale er derfor at give et indblik i, hvordan ITS benyttes i Danmark i dag, og hvor ITSDanmark ser de største potentialer i de kommende år.

Se hele folderen og læs mere om nutidige og fremtidige ITS-løsninger her.
Medlemmer