ITSDanmarks Generalforsamling 2020 afholdt i sidste uge

ITSDanmarks Generalforsamling 2020 afholdt i sidste uge26. august 2020

I sidste uge afholdt ITSDanmark Generalforsamling - denne gang under lidt andre forhold end normalt.


I år har COVID-19 ændret dagsordenen for mange arrangementer og Generalforsamlinger med restriktioner, udskydelser og aflysninger. Dette gjorde sig også gældende ved ITSDanmarks Generalforsamling i torsdag i sidste uge, hvor et sparsomt fremmøde og mulighed for online deltagelse var de givne omstændigheder.

Ikke desto mindre var der en god stemning og årets Generalforsamling bød på interesse og engagement, hvor hele to af foreningens medlemmer valgte at nyopstille til bestyrelsen.

 

Formandens beretning

Formand, Per Hedelund, berettede om foreningens virksomhed det forløbne år - et år med stor aktivitet i kølvandet på ITSVerdenskongressen som blev afholdt i 2018. 2019 har blandt andet været et år med politiske møder og nye samarbejder.
Bestyrelsen har afholdt 7 bestyrelsesmøder og foreningen har haft udsendt 9 nyhedsbreve med megen god information om nyt fra ITS området.
De månedlige ITS webinarer har budt på i alt 35 faglige indlæg - med typisk 2 indlæg pr. webinar. Dette er et resultat af den ekstra indsats, som bestyrelsesmedlem Bahar Namaki Araghi og ITSDanmarks sekretariat har lagt i koordinationen og planlægningen af webinarerne.
I det foregående år har ITSDanmark også opstartet NOMAD samarbejdet, et samarbejde der afprøver MaaS under nordiske forhold - en stor tak til Niels Agerholm for et godt arbejde her.
ITSDanmark har desuden indledt et samarbejde med TINV (Transportens Innovationsnetværk) om en række videndelingaktiviteter. Dette samarbejde er til stor fordel for begge foreninger, og er noget som ITSDanmark fortsat vil prioritere i indeværende år.
I november sidste år var ITSDanmark til møde med transportminister Benny Engelbrecht. Her adresserede formand Per Hedelund og næstformand Niels Agerholm vigtige ITS områder for ministeren, og ministeren viste stor interesse og bad ITSDanmark om at komme med forslag til en studietur.
ITSdanmark har fastholdt sin base i Rådet for Sikker Trafik, hvor Per Hedelund har deltaget i 2 rådsmøder, og sidste år valgte ITSDanmark også at indgå i styregruppen for Fremtidens Transport for at holde liv i denne veletablerede og givrige konference.
Endeligt har der i det sidste år fortsat været gang i foreningens to netværk; ITS Videnforum og ITS Fagligt Netværk. Der har været afholdt 4 møder i alt og der er både blevet drøftet ITS fagligt tekniske løsninger samt overordnede politiske tilgange og nye løsninger inden for ITS.

 

Årsregnskab og budget

Det reviderede regnskab blev godkendt og næste års budget blev vedtaget med en beslutning om en fastholdelse af kontingentssatser for alle medlemmer. Til revision af kommende års regnskab blev revisionsfirmaet Buus Jensen genvalgt.

 

Valg til bestyrelsen

Rasmus Guldborg Jensen, Benny Nissen, Lars Elgaard Thomsen, Per Hedeund, Bahar Namaki Araghi og Henrik Eriksen var på genvalg og alle 6 ønskede at genopstille.

Rasmus Lindholm fra ITS Lindholm  og Søren Sørensen fra SFMCON ønskede at stille op til bestyrelsen og kom derfor på nyvalg.

 

Efter valg til bestyrelsen og efterfølgende konstituering, ser bestyrelsen nu sådan ud:

 

Desuden tre suppleanter:

 

Tak for en god Generealforsamling!
Medlemmer