ITSDanmarks Generalforsamling 2019

ITSDanmarks Generalforsamling 201911. april 2019

Om eftermiddagen, efter afholdelse af ITS2019, afholdt ITSDanmark sin årlige generalforsamling.


Formand, Svend Tøfting, berettede om foreningens virksomhed det forløbne år - herunder den særligt store indsats i forbindelse med ITS Verdenskongressen 2018 i København.

Det reviderede regnskab blev godkendt og næste års budget blev vedtaget med en beslutning om kontingentsstigning på 5% for alle medlemmer. Til revision af kommende års regnskab blev revisionsfirmaet Buus Jensen genvalgt.

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Lars Rosenberg Randleff, Michael Bloksgaard, Svend Tøfting og Søren Kolding var på genvalg - heraf ønskede Lars, Michael, og Søren at genopstille.
Benny Nissen, Niels Agerholm og Rasmus Guldborg ønskede at opstille og kom på nyvalg til bestyrelsen.

Efter valg til bestyrelsen og efterfølgende konstituering, ser bestyrelsen nu sådan ud:

Desuden to suppleanter:

 

Tak for god indsats og godt samarbejde
Ved dette års generalforsamling blev der samtidigt taget afsked med en af foreningens drivkræfter gennem 15 år - Svend Tøfting - der nu går på planlagt og velfortjent pension.

Efter en tale fra den nye formand, Per Hedelund, takker Svend Tøfting for samarbejdet og indsatsen fra alle involverede i ITSDanmark.


Note: Referat fra Generalforsamlingen udsendes til alle ITSDanmarks medlemmer snarest.
Medlemmer