ITS Webinar torsdag 6. maj 2021

ITS Webinar torsdag 6. maj 202129. april 2021

Tema: Kommune- og mobilitetsplaner 2021 i et ITS perspektiv.


I Københavns Kommune bidrager ITS til at gøre mobiliteten levende. Både i bybilledet og i planlægningsarbejdet. Oplægget vil kort gennemgå systemerne, der indsamler data og hvordan de gør det muligt at kommunikere den data til resten af forvaltningen og til byens borgere.
Medlemmer