ITS i fokus hos Københavns Kommune

ITS i fokus hos Københavns Kommune25. juni 2015

Ved medlemsmødet hos Københavns Kommune blev de kommende investeringer i trafiksektoren gennemgået. Der var 60 deltagende i de fornemme lokaler på Københavns Rådhus. Udover opdatering på den generelle situation i kommunen blev potentielt kommende leverandører også informeret i forhold til de mange kommende drifts- og anlægsopgaver.


Befolkningstilvækst og klimaudfordringer

Der blev understreget vigtigheden af generelle investeringer i veje, udstyr og infrastruktur. Anders Møller, serviceområdechef i Byens Fysik, fremhævede at der hver måned sker en befolkningstilvækst i København på 700-1000 mennesker hvilket også stiller yderligere krav til infrastruktur og fremkommelighed. Ydermere var der også fokus på vigtigheden af at sikre broer og andre bygværker samt at gøre vejene klimasikrede og i stand til at kunne stå imod skybrud og at kunne afvikle disse.

 

Ledelsesplan for ITS

Særligt blev ITS sat på dagsordenen af Steffen Rasmussen ved oplægget ’’ITS og fremkommelighed’’.  Der blev blandt andet også gjort opmærksom på ITS Verdenskongressen i 2018 I København og den mulighed for partnerskab som denne begivenhed rummer.

Han påpegede blandt andet også det øgede fokus og investeringer i trafikregulering, gadebelysning og kollektiv trafik. I den forbindelse blev der præsenteret en ledelsesplan med særlige servicemål for 2015-17. Bl.a. er det et mål at få kortere rejsetider i trængselspunkter (5%) og at få kortere rejsetider for busser (5-20%) og større regularitet (10%).  Alene ved trafiksignaler investeres der 50 mio. DKK i nye styrecomputere og servere samt 60 mio. i et ITS program som bliver udbudt senere i 2015.

Et gennemgående element i oplæggene var fokus på de øgede belastninger på infrastruktur og i forlængelse af dette ønsket om at forbedre fremkommeligheden her blev ITS fremhævet som et stærkt og oplagt værktøj at anvende fremadrettet.  
Medlemmer