Informationsmøde hos Københavns Kommune

Informationsmøde hos Københavns Kommune28. maj 2015
Du kan komme på forkant med Københavns Kommunes milliardinvesteringer. Frem mod 2018 vil København Kommune investerer fire milliarder kroner på bl.a. bedre veje, cykelstier og klimatilpasning.

Kom til SIKRE VEJE’s Netværksdag 2015 og hør mere om både innovationsmuligheder og hvilke konkrete opgaver Københavns Kommune udbyder i de kommende år - og bliv bedst muligt forberedt til at kunne byde på relevante opgaver.
 
I forbindelse med SIKRE VEJE’s Netværksdag 2015 afholder SIKRE VEJE, Dansk Vejforening og ITSDanmark et informationsmøde i samarbejde med Københavns Kommune, hvor bl.a. serviceområdechef Anders Møller vil informere om Københavns Kommunes aktuelle drifts- og anlægsplaner. Anders Møller er chef for Byens Fysik i Teknik- og Miljøforvaltningen, der beskæftiger 2.200 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 4 mia. kr.
 
Formålet med mødet er for Københavns Kommune at informere og dermed opkvalificere kommunens kommende leverandører til de mange drifts- og anlægsopgaver. For SIKRE VEJE er formålet at give medlemsvirksomhederne det bedst mulige kendskab til baggrunden for de forestående udbud og dermed den bedst mulige forberedelse til eventuelt at byde på opgaverne.
 
Informationsmødet finder sted:
Tid: Onsdag den 17. juni 2015 kl. 13:00-15:00
Sted: Københavns Rådhus, Lokalet Hovedkassen, Rådhuspladsen, 1599 København V
Program: 12:00 Frokost
(Alle er velkomne efter tilmelding)
13:00 Informationsmøde om Københavns Kommunes udbud
(Alle er velkomne efter tilmelding)
15:00 Tak for i dag
 
Tilmelding: Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig. Tilmelding til informationsmødet (for alle) kan ske på info@sikreveje.dk senest mandag den 8. juni 2015 med angivelse af navn og e-mail på hver deltager og oplysning om man deltager i henholdsvis frokosten og/eller informationsmødet.
 
NB: SIKRE VEJE indleder dagen med generalforsamling (for medlemmer) kl. 10:30-12:00.Medlemmer