Generalforsamling 2021

Generalforsamling 202113. april 2021

Tirsdag 13. april 2021 afholdt ITSDanmark generalforsamling - igen i år i en virtuel udgave grundet COVID-19 situationen.


I sensommeren 2019, hvor seneste generalforsamling blev afholdt, var vi stadig optimistiske omkring en tilbagevenden til en normal hverdag "på den anden side". Men desværre kom COVID-19 igen til at ændre dagsordenen for os alle, også for ITSDanmark. Vi har igen været nødsaget til at udskyde arrangementer på grund af gældende restriktioner og forsamlingsforbud, og udover endnu en virtuel generalforsamling har det også betydet, at ITSDanmarks årsmøde først afholdes i anden halvdel af 2021 (september). Her har vi troen på, at vi igen kan og må mødes fysisk.

Formandens beretning
Formand, Rasmus Lindholm, berettede om foreningens virksomhed det forløbne år, præget af et aktivitetsniveau på nedsat blus. Stor aktivitet har der dog været i arbejdet med at skabe de mest optimale rammer for medlemsdeltagelse i ITS World Congress 2021, som afholdes i Hamborg til oktober. I tæt samarbejde med de andre nordiske ITS-lande er man i fuld gang med at etablere en nordisk stand, som den vi havde stor succes med på verdenskongressen i København i 2018.

I november 2020 afholdt bestyrelsen et strategiseminar, hvor følgende fokuspunkter blev besluttet:

1) Foreningens visibilitet
2) Samarbejde med andre
3) Nordic+

Og bestyrelsen er godt i gang med at opnå målene. En ny hjemmeside med forbedret kommunikationsplatform vil se dagens lys i løbet af 2021 og der er indledt dialog med flere spændende og relevante samarbejdspartnere, som fx IDA, DOLL og Marlog. Sidst men ikke mindst sker der en naturlig styrkelse af det nordiske samarbejde på grund af verdenskongressen i Hamborg, et tæt samarbejde vi fortsat vil have fokus på at dyrke efter kongressen.

ITSDanmark har lige nu 48 medlemmer. Tilgangen i 2020 var 4 nye medlemmer, og 3 meldte sig ud.

I årets løb har vi udsendt 7 nyhedsbreve og afholdt 10 webinarer om relevante ITS-emner. Foreningens to netværk, ITS Videnforum og ITS Fagligt Netværk, har hver holdt ét netværksmøde. Dette er færre en normalt, men skyldes også den aktuelle corona-situation.

Årsregnskab og budget
Det reviderede regnskab blev godkendt og næste års budget blev vedtaget med en beslutning om en fastholdelse af kontingentsatsen.
Til revision af kommende års regnskab blev revisionsfirmaet Buus Jensen genvalgt.

Valg til bestyrelsen
Lars Rosenberg Randleff, Michael Bloksgaard, Søren Kolding, Benny Nissen, Lars Elgaard Thomsen og Henrik Eriksen var på genvalg.

Alle 6 ønskede at genopstille. Ingen andre ønskede at stille op til valg.

Efter afstemning og valg til bestyrelsen (med efterfølgende konstituering), er bestyrelsen:

Rasmus Lindholm, ITS Lindholm, formand
Per Hedelund, ITS Teknik, næstformand
Benny Nissen, ATKI
Henrik Eriksen, Adibus (suppleant)
Lars Elgaard Thomsen, TITSAM
Lars Rosenberg Randleff, Hermes Traffic Intelligence
Michael Bloksgaard, Aarhus Kommune
Søren Kolding, SWARCO
Rasmus Guldborg Jensen, COWI
Søren Sørensen, SFMCON

Tak for en god Generalforsamling!
Medlemmer