Etablering af ITS Fagligt Netværk

Etablering af ITS Fagligt Netværk17. oktober 2016

Som noget nyt etablerer ITSDanmark den faglige gruppe: ITS Fagligt Netværk.


Med dette faglige netværk vil ITSDanmark forsøge at udveksle erfaringer og skabe synergier inden for ITS området, herunder eksempelvis at bidrage med fagligt indspil til og støtte op omkring ITS Verdenskongressen 2018 i København.

Der vil blive afholdt 3-4 årlige medlemsmøder med miniseminarer, hvor nye og interessante emner vil blive taget op. Alle ITSDanmark medlemmer med faglig interesse i ITS-området kan deltage. Det er dog en forudsætning at man melder sig ind i netværket for at kunne deltage i møderne.
Medlemmer