En spændende europæisk ITS kongres 2017

En spændende europæisk ITS kongres 201729. juni 2017

I sidste uge blev den årlige europæiske ITS kongres afholdt i Strasbourg, og her var ITSDanmark med for at markedsføre ITS Verdenskongressen 2018 i København.


Til kongressen var der op mod 3000 deltagere og 1000 delegerede, 100 sessioner og 100 udstillere.

Mange ITS-organisationer var til stede, og det var vi også fra ITSDanmarks side. Vi var der sammen med Københavns Kommune for at markedsføre ITS Verdenskongressen i København i september 2018.

Det altoverskyggende emne på dette års kongres var "Mobility as a Service" (MaaS), hvilket der var 20 sessioner om på kongressen. MaaS kan tilbyde de rejsende mobile løsninger baseret på behov. Dette gøres ved at kombinere transporttjenester fra offentlige og private transportleverandører gennem en fælles IT-platform, der opretter og styrer turen, som brugerne kan betale for med en enkelt konto. Forestil dig en app, der giver dig adgang til enhver form for transport i dit område lige ved hånden. Dette giver dig mulighed for at rejse fra A til B via bus, tog, sporvogn eller anden form for mobilitetsløsning gennem et abonnement på service.

Et andet stort emne var førerløse biler, der blev præsenteret på 10 sessioner og fremvist på flere demonstrationsprojekter.

I forbindelse med ITS kongressen i Strasbourg, blev der også afholdt Mayors Summit med stort fokus på byernes trafikale udfordringer. Det er i byerne, at der er den største trafik og samtidigt meget få muligheder for at udbygge infrastrukturen. Derfor et der netop i byerne brug for en strategisk anvendelse af ITS for at optimere anvendelsen af infrastrukturer. Til topmødet var politikere og embedsmænd fra 22 byer derfor samlet for at drøfte miljø zoner, innovative løsninger, førerløs kollektiv trafik og mobilitetsplanlægning.

På kongressen var der også god mulighed for ITSDanmark i fællesskab med Københvan Kommune at markedsføre ITS Verdenskongressen 2018, der bliver afholdt i København. Der vil her blive sat yderligere fokus på, hvorledes vi ikke blot kan forbedre mobiliteten men også vores livskvalitet under temaet ”Quality of Life”.

Der blev fra alle sider vist stor interesse for Verdenskongressen, og ITSDanmark glæder sig til det kommende arbejde samt selve kongressen til næste år.

 

Billedet fra venstre: Harry Evers (ITS Germany), Svend Tøfting (ITSDanmark), Charlotte Christensen (Københavns Kommune), Cees de Wijs (ERTICO), Steffen Rasmussen (Københavns Kommune), Mads Gaml (Københavns Kommune) og Liv Timmermann (Københavns Kommune).
Medlemmer