Årsmøde og generalforsamling

Årsmøde og generalforsamling30. marts 2016

Onsdag den 20. april åbner ITSDanmark dørene for Årsmøde og Generalforsamling 2016.
ITS Danmark sætter igen i år fokus på Intelligente Transportsystemer i samarbejde med TØF og IDA Trafik&Byplan.
Det afholdes hos Trafikstyrelsen, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S


Programmet er som følger:

8.30: Registrering - morgenkaffe

9.00: Velkomst – Svend Tøfting, Fmd. ITS Danmark

Mobilitet - set fra Nordjyllands Trafikselskab – Gitte Christensen, NT

o   Nordjyllands Trafikselskab udgav i jan 2016 en ny forretningsplan, hvor selskabet ligger op til en transformation fra et traditionelt kollektivt trafikselskab til et mobilitetsselskab. Hvad er mobilitet i Nordjylland, og hvilke tiltag vil NT igangsætte for at understøtte den nye status som mobilitetsselskab?

National road database and up-to-date ITS maps - Kees Weevers, Ertico

o    Accurate, rich and fresh digital maps are becoming increasingly important for ITS applications. A national road database infrastructure is an important tool to keep track of changes in road infrastructure and attributes, and thereby a source for keeping dedicated ITS maps up to date.

Disruption - den fjerde industrirevolution Jens Peder Kristensen, Keyresearch

o    De disruptive effekter inden for transportsektoren, som kan få afgørende indflydelse på vores mobilitet behandles. Temaerne er bl.a. selvkørende biler, vareudbringning med robotter og virtual reality

 

10.45: Pause

 

11.15: De lavthængende frugter

Præsentation og drøftelse at de 5 initiativer ITS Danmark vil markedsføre over for politikerne.

         Anvendelse af fælles digital vejreference

o   Referencen frigives i maj - Arne Simonsen, Geodata styrelsen
o   Trafikinformation via en åben og opdateret fælles reference for vejdata – perspektiver og muligheder – Harry Lahrmann, AAU.

         Den samlede rejse

o   Forbedret adgang til kollektiv trafik i yderområderne, samt styrkelse af helhedsoplevelsen ved den kollektive trafik gennem sammenkobling af flextrafik  og rutebunden trafik. Det er to hovedmålsætninger for projektet Den Samlede Rejse, der går i pilotdrift i efteråret 2016. - Finn Kock Sørensen, Flexdanmark
 

         Innovative ITS-tiltag til kapacitetsforbedringer på motorveje       

o   Danske og udenlandske erfaringer. - Steen Lauritzen, Vejdirektoratet

         Bedre signalanlæg

o   Det københavnske samarbejde – Mads Gaml, Københavns kommune.
o   Hvorledes kan vi få bedre signalanlæg – Michael Bloksgaard, Aarhus kommune.

         Midler til konkretisering af de lavthængende frugter

o   ITS Danmark vil tilbyde at koordinere arbejdet med en konkretisering af de foreslåede projekter – Svend Tøfting

 

13.00: Frokost

 

Efter frokosten er der kl. 14.00 generalforsamling i ITS Danmark (for medlemmer)
Dagsorden i henhold til vedtægterne. Afslutning senest kl. 15.00

Deltagelse er gratis. Tilmelding senest 15. april 2016 på mail@itsdanmark.dk.  
Medlemmer