Webinarer

Den førstkommende torsdag i hver måned (med få undtagelser) afholder ITSDanmark webinar. Disse findes tilgængeligt herunder:

 

08.11.2018

Traffic Light Assistance: For a smoother traffic flow. Paving the digital roads.

 

05.09.2018

Infomøde om ITS Verdenskongressen

Oplæg af Ulla Payreen Lüders, Københavns Kommune og Svend Tøfting, ITSDanmark

Informationsmøde om ITS Verdenskongressen i Bella Center den 17-21. september 2018.

 

14.06.2018

Challenges for a city in the era of digitalization of the transport system

Oplæg 1: "The Traffic Management Challenges in Tallinn City" by Raimond Nougast, Tallinn Transport Department Traffic Control Unit.
 
Oplæg 2: "Interesting solutions and challenges in Smart Cities" by Sami Sahala, Forum Virium Finland.
 
Oplæg 3: "Stockholm's 5 strategic transport challenges" by Anne Bastian, City of Stockholm.
 
Oplæg 4: "Presentation by City of Copenhagen" by Mads Gaml, Københavns Kommune.
 
 

07.06.2018

ITS programmet i Københavns Kommune - læringspunkter fra projektet til dato - og de første resultater

Oplæg af Mads Gaml, Københavns Kommune
Mads Gaml fokuserede på læringspunkter gjort i udvikling og implementering af ITS programmets løsninger, som blandt andet omfatter sensornetværk, trafikledelsesplatform, variable cykeltavler og intelligent gadebelysning.

 

03.05.2018:

Signalregulering i Dynamisk Ruderanlæg
Oplæg ved Eric Gautier, ÅF Infrastructure Planning
I et dynamisk ruderanlæg er der som i et sædvanligt ruderanlæg to kryds, men det dynamiske ruderanlæg er særligt ved, at de to ligeudkørende trafikstrømme på den krydsende vej krydses over til den anden vejside og således skærer hinanden i begge anlæggets kryds. Derfor må der nødvendigvis etableres signalanlæg i begge krydsene. Det blev valgt at programmere signalprogrammer med to forskellige styringsprincipper, sådan at man i praksis kan afprøve, hvilket af disse der fungerer mest hensigtsmæssigt. De specielle signaltekniske problemstillinger gennemgås og de valgte løsninger præsenteres, bl.a. med simulering af forventet trafikbelastning.
 

05.04.2018:

BIKE - 4C: Bicycle Information, Knowledge and Engagement - for Cities and Citizens

Oplæg på engelsk af Michael Dubbeldam, Technolution

The City of Copenhagen, together with Technolution, TriVector and the University of Copenhagen have done a Climate-KIC-sponsored 'Pathfinder' project regarding systems for gathering bicycle travel data. The project is called BIKE-4C: Bicycle Information, Knowledge, and Engagement - for Cities and Citizens. Technolution have created the Recall for Bikes solution, that uses machine learning and image processing, to re-identify cyclists in video streams from different locations in the city, in order measure real-time bicycle travel time and route selection data.

 

01.03.2018:

MaaS - Mobility as a Service

Oplæg 1: "Next steps in MaaS evolvement based on hands-on experiences" by Anton Fitzthum, Fluidtime.

Oplæg 2: "Den multimodale rejseplanlægger – en ny MaaS app" v. Flemming Bundgaard, Nordjyllands Trafikselskab. 

Flemming Bundgaard vil fortælle om Den Nordjyske rejseplanlægger, MinRejseplan, som Nordjyllands Trafikselskab lancerer i april måned.

 

01.02.2018:

ITS World Congress 2018 i København - Medlemsfordele

ITS World Congress 2018 i København - Medlemsfordele

Formand, Svend Tøfting, samt andre fra ITSDanmarks bestyrelse fortalte om status på ITS Verdenskongressen, der afholdes den 17.-21. september i Bellacentret i København samt hvilke aktiviteter, som ITSDanmark planlægger og hvor der er mulighed for gode medlemsfordele i forbindelse med kongressen.

 

04.01.2018:

Aarhus Kommune har valgt OCIT

Aarhus Kommune har de seneste år fulgt arbejdet med implementering af en fælles protokol for signalanlæg. I forbindelse med dette arbejde har Aarhus Kommune analyseret markedet og vurderet at OCIT vil være det rette valg for Aarhus Kommune. Michael Bloksgaard fra Aarhus Kommune fortæller om, hvorfor OCIT er valgt og status på projektet.

 

02.11.2017:

ITSDanmark live fra Montreal

 

07.09.2017:

Metodetilpasning

Oplæg af Jos van Vlerken, Københavns Kommune

Projektleder Jos van Vlerken fra ITS teamet i Trafikenheden, Københavns Kommune, vil fortælle om benyttelsen af forskelligartede undersøgelsesmetoder afhængigt af og tilpasset undersøgelsesobjektets omstændigheder. Udgangspunktet er i evaluering af ITS projekter.

 

04.05.2017:

Forbedret trafikstyring i trafiksignalanlæg

Oplæg af Bo Westhausen, COWI

I dag anvendes en række trafiksensorer som baserer detekteringen på vidt forskellige teknologier. De traditionelle kobberspoler (induktive spoler) som nedskæres i kørebanen er langsomt ved at blive erstattet af ”overjordiske” sensorer, som er langt mindre vedligeholdelseskrævende. Blandt de nye trafiksensorer, rummer specielt den nye radarteknologi en række spændende muligheder for at udvikle den "intelligente" trafikstyring, som anvendes i signalregulerede kryds i dag. Med den nye type radar vil styringsprincipperne kunne ændres fra at være begrænset til faste detekteringspunkter til tracking af det enkelte køretøj.

 

06.04.2017:

Simulering af ETA-radar og signalanlæg uden omløbstid

Oplæg af Rolf Sode-Carlsen, Rambøll

Oplægget omhandler afprøvning af frit fasevalg i signalanlægget Genvejen/Skanderborgvej i Aarhus. Frit fasevalg er ikke anvendt i Danmark tidligere. Afprøvningen er gennemført i en simuleringsmodel, bl.a. ved simulering af ETA-radarer (Estimated Time of Arrival) i krydset.

 

02.02.2017:

Rejsetidsovervågning af kryds og strækninger i Aarhus Kommune

Oplæg af Jonas Hammershøj Olesen

Aarhus kommune har brugt et rejsetidsmålesystem, hvor dagens situation sammenlignes med normalsituationen. Målet har været, ved bedst mulig styring og optimering, at opnå en mere effektiv trafikafvikling.

Jonas Hammershøj Olesen fortæller om hvordan systemet fungerer i praksis.

 

01.12.2016:

MaaS (Mobility-as-a-Service)

Oplæg af Rasmus Lindholm

MaaS (Mobility-as-a-Service) kan tilbyde de rejsende mobile løsninger baseret på behov. Dette gøres ved at kombinere transporttjenester fra offentlige og private transportleverandører gennem en fælles IT-platform, der opretter og styrer turen, som brugerne kan betale for med en enkelt konto. Rasmus Lindholm fra ERTICO fortæller om MaaS, om hvad der sker internationalt inden for området og om de eksisterende udfordringer.

Hvis du har spørgsmål til oplægget eller andet MaaS relateret, kan du kontakte Rasmus Lindholm på følgende mail-adresse: r.lindholm@mail.ertico.com

Du kan se slidesene fra oplægget her.

 

03.11.2016:

Selvparkerende biler

- Personal mobility, the autonomous car and the world of parking

Oplæg af Tom Buck

Førerløse biler er ikke en ny idé. Fremskridt inden for teknologien betyder dog at konceptet er en større realitet nu end nogensinde før. Og mens medierne rapporterer i stor stil om hvordan disse førerløse biler vil opføre sig på vores motorveje kan det måske tænkes at bilernes største effekt vil være på parkeringsindustrien? I dette webinar belyser Tom Buck fra Swarco nogle af de eksisterende udfordringer og muligheder for parkeringsindustrien i forhold til dette koncept.

 

06.10.2016:

Hermes Online Traffic data Services (HOTS)

Oplæg af Sebastian Dittmann

Sebastian Dittmann fra Hermes Traffic Intelligence giver en introduktion til platformen HOTS (Hermes Online Traffic data Services) inklusiv platformens eksisterende og fremtidige funktioner.

 

23.06.2016:

Integration mellem WiFi og Radar

Oplæg af Preben Fugl Andersen

Preben Fugl Andersen fra Blip Systems A/S holder et oplæg om deres integration mellem BT/WiFi og radar, hvilket har resulteret i bedre data om blandt andet rejsetider, hastighed og klassificering.

 

12.05.2016:

Dynamisk brug af trafikdata

Oplæg af Winn Nielsen, Københavns Kommune
og Jens Mogensen, Region Nordjylland

Anvendelsen af dynamiske data bliver mere og mere udbredt. Det første indlæg fra Jens Mogensen, Region Nordjylland omhandler et stort EU-projekt Mobinet hvor det udvikles og afprøves services som skal kunne fungere i flere lande. Dernæst vil Winn Nielsen fra Københavns Kommune fortælle om kommunens arbejde med åbne data, som er en forudsætning for troværdige dynamiske data.

 

14.04.2016:

Droner i trafikken 

Oplæg af Rasmus Albrink, COWI

I løbet af de sidste to år har COWI arbejdet intenst på at udvikle dronefilm fra blot at være en observationsmetode til at bidrage med helt ny viden inden for trafikken. Dette arbejde har nu resulteret i en samarbejdsaftale med det Tjekkiske firma, RCE Systems, om anvendelse og videreudvikling af softwareproduktet DataFromSky i Danmark, Norge, Sverige, Island og Finland. 
Dermed kan de levere filmoptagelse med drone uden mellemlanding i timer ad gangen – og de kan nu også gennemføre meget avancerede videoanalyser af de optagne film. Kombinationen er unik og åbner en helt ny verden af muligheder for at få flere data ud af film optage med droner – eller film optaget med et helt almindeligt kamera, der er placeret, så der kan opnås det nødvendige overblik over de elementer i trafikken, der ønskes analyseret. 
Se et trafikanalyse-klip fra en drone i brug her

 

04.02.2016:

Forebyggelse af højresvingsulykker

Oplæg af Søren Voigt, Blindspotit

Søren fortæller om hvordan Blindspotit praktisk arbejder med at løse højresvingsproblemstillingen - ved inddragelse af cyklisterne. Dette gøres ved at informere dem om chaufførens blinde vinkel ved højresving, netop i det øjeblik svinget udføres. Målet er her igennem at gøre cyklisterne opmærksomme på hvor det er uhensigtsmæssigt at placere sig i forhold til køretøjet og dermed opfordre til at positionere sig så chaufføren kan se dem.

 

07.01.2016:

Køretøjsklassifikation og nationalitet

Oplæg af Inger Foldager og Bjarne Bach Nielsen, Vejdirektoratet

Vejdirektoratet har i 2014/15 gennemført et testforsøg med kombinationen af udstyr til køretøjsklassifikation og nummerpladeaflæsning. Formålet har været at afdække muligheden for etablering af et system til registrering af danske og udenlandske lastbiler.

 

17.12.2015:

Deleøkonomi - NT's samarbejde med GoMore

Oplæg af Sanne Nørgaard, NT

NT og GoMore har valgt at indgå et 6 måneders pilotprojekt for at øge mobiliteten i Nordjylland. I oplægget informeres om NTs bevæggrunde for at indgå et samarbejde med GoMore, hvad samarbejdet i store træk vil gå ud på, og hvordan løsningen vil blive implementeret i samarbejde med udvalgte nordjyske kommuner.

 

5.11.2015:

Kørsel i nødspor

Oplæg af Claus Lund Andersen, Vejdirektoratet

 

8.10.2015:

Live fra ITSWorld 2015 i Bordeaux

Via Svend Tøfting, formand for ITSDanmark.

 

10.09.2015:

Integration til Rejsekort – erfaringer og udfordringer

Oplæg af Henrik Eriksen, Teknisk direktør, Adibus A/S

Adibus har som en af de første virksomheder i Danmark lavet integration til rejsekort der bl.a. betyder at chaufførerne kun behøver at logge på rejsekortet, hvorefter relevante login informationer automatisk kan distribueres til andre løsninger. Webinaret vil omhandle erfaringer og udfordringer der har været og vil være relevant for dig der arbejder med IT i busser hos trafikselskaber eller operatører.

 

04.06.2015:

ITS på EU-plan & Investeringsfremme inden for ITS

Oplæg af Anders Bak Sørensen, Vejdirektoratet
Lasse Christensen, Invest in Denmark

 

07.05.2015:

Traffic Detector – et videoprogram til trafikanalyser

Oplæg af Tanja Kidholm Osmann Madsen og Harry Lahrmann, Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet.

På Aalborg Universitet er der udviklet software til analyse af videooptagelser af trafik. Programmet er primært en såkaldt Watch Dog, hvor princippet er, at man optager lange videosekvenser med et stationært videokamera i fx et kryds og efterfølgende bruger programmet til at tidsstemple situationer, hvor der sker noget interessant i optagelsen.

 

09.04.2015:

Rigspolitiets nye fotovogne

Oplæg af Ole Meyer fra Swarco

om Rigspolitiets nye fotovogne med mulighed for spørgsmål og debat.

 

06.03.2015:

Innovative udbud af ITS projekter

Oplæg:

Presentation of the European Union funded thematic network “P4ITS”

af Giacomo Somma, ERTICO - Brussels:
Public Procurement of Innovation for cooperative ITS. The main objective of the network is to enable exploring common issues and themes with counterparts from different countries with a view to develop a more concerted approach for innovation procurement and deploying C-ITS in Europe.

 

Relevant approaches in public procurement for innovation (PPI)

af Lasse Stender, North Denmark Region:
A presentation of relevant approaches to procurement of innovation, applicable with the EU procurement directive. The main focus is on the considerations of the public purchasers when procuring solutions that might contain innovation.

 

Project with innovative ITS procurement in Copenhagen.

af Emil Tin, City of Copenhagen:
Copenhagen has in 2013/2014 completed a public private innovation process (OPI) with the participation of 15 Danish and European companies and two institutions of knowledge. The partners came together in 8 teams across companies and expertise and developed surprising and positive concepts for traffic management. The urban space was used as a laboratory and some of the concepts are now included in the upcoming ITS offering. There has been completed an evaluation showing that both the parties and Copenhagen has had very positive experiences with OPI process

 

05.02.2015:

Intelligent detektering i trafiksignaler

Oplæg af Lars H. Jakobsen fra ITS Teknik

Webinar med fokus på intelligente trafiksignalers fremtid og muligheder.

 

08.01.2015:

Selvkørende biler

Oplæg af Jens Peder Kristensen, Key Research.

 

11.12.2014:

 Traffic Light Assist - et samarbejde mellem Swarco og Audi på C-ITS. 

- Oplæg af Wojchiech Goj, Swarco.

Fokus på muligheder for smarte ITS løsninger mellem biler, mobile enheder og infrastruktur.


Tilmelding til fremtidige webinarer

Bliv meldt til vores Webinar-mailiste, hvis du ønsker information i din mailbox om kommene webinarer - ved at skrive til os her
 

Oversigt over tidligere webinarer:

Infomøde om ITS Verdenskongressen

Challenges for a city in the era of digitalization of the transport system

ITS programmet i Københavns Kommune - læringspunkter fra projektet til dato - og de første resultater

Signalregulering i Dynamisk Ruderanlæg

BIKE - 4C: Bicycle Information, Knowledge and Engagement - for Cities and Citizens

MaaS - Mobility as a Service

ITS World Congress 2018 i København - Medlemsfordele

Aarhus Kommune har valgt OCIT

ITSDanmark live fra Montreal

Metodetilpasning

Forbedret trafikstyring i trafiksignalanlæg

Simulering af ETA-radar og signalanlæg uden omløbstid

Rejsetidsovervågning af kryds og strækninger i Aarhus Kommune

MaaS (Mobility-as-a-Service)

Selvparkerende biler

Hermes Online Traffic data Services (HOTS)

Integration mellem WiFi og Radar

Dynamisk brug af trafikdata

Droner i trafikken

Forebyggelse af højresvingsulykker

Køretøjsklasifikation

Deleøkonomi -NT's samarbejde med GoMore -

Kørsel i nødspor

Live fra ITSWorld 2015 i Bordeaux

Integration til Rejsekort

ITS på EU-plan

Traffic Detector

Rigspolitiets nye fotovogn

Innovative udbud af ITS-projekter

Intelligent detektering i trafiksignaler

Selvkørende biler

Traffic Light Assist


Medlemmer