ITSDanmark Nyhedsbrev Juni 2023 


Nyt fra formanden 
Der har været gang i butikken i foråret 2023.

Ud over et velbesøgt årsmøde og generalforsamling i ITSDanmark indgår ITS europæiske kongresser i vores årshjul. Denne gang i Lissabon. Jeg mødte en del af vores medlemmer, især de offentlige organisationer.
Vejdirektoratet er med i et C-ITS projekt Nordic Way, som havde en stand tæt på Nordic+standen. Mon ikke vi snart ser noget om C-ITS i et ITSDanmark Webinar?

ITSDanmark har som noget nyt haft ansvar for en heldags fællesnordisk workshop, som en del af NOMAD-projektet. Mange tak til sekretariatet for god planlægning. 
Deltagerne kom derfra med en oplevelse af, at det er svært at sammensætte og købe rejser med kollektiv transport, færger og fjernbusser på tværs af regionale og især nationale grænser i Norden. Men også, at der er håb for, at fælles datastandarder og åbning af salg af rejser via tredjepart (MaaS) kan gøre det lige så nemt rejse bæredygtigt på tværs i Norden, som det er at booke et fly eller bruge GPS'en i bilen.

ITSDanmark blev inviteret af Transportmessen i Herning til at bestyre en ITS Innovationsscene. God læring omkring at få arrangeret et spændende program i god tid samt at gøre Transportmessen til et mødested for at diskutere brug af digitale virkemidler til at fremme transporten.

ITSDanmarks virke styrkes bedst ved mange medlemmer. 
Kender du nogen, der virker med ITS i en virksomhed, kommune, uddannelse m.m., som endnu ikke er medlem, så prik gerne til dem.

Nu er det snart sommerferietid. Pas på hinanden i trafikken, få slappet af. Snart starter 2. halvår af 2023 med endnu mere ITS-innovation og mere brug af digitale virkemidler til fremme af bæredygtig og effektiv mobilitet i Kongeriget. 

Den digitale tvilling af mobilitetsøkosystemet er i fortsat vækst.

God sommer

Søren Sørensen


Kaffe?
Er du interesseret i at lære ITSDanmark nærmere at kende? Jeg er klar til en kop kaffe
Book et kaffemøde
Generalforsamling 
ITSDanmarks ordinære generalforsamling blev i år afholdt den 26. april efter ITSDanmarks årsmøde.

Formand Søren Sørensen fremlagde beretningen. Der har været en øget synlighed af foreningen i 2022 på konferencer og messer. Foreningen afviklede en MaaS-konference i november 2022 og har senest været repræsenteret på Transportmessen i Herning, hvor foreningen stod for Innovationsscenen på ”Innovation Last Mile”-området. 

Halvdelen af ITSDanmarks bestyrelse var på valg. 
Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer, bortset fra Rasmus Guldborg Jensen, genopstillede til bestyrelsen. Rasmus Guldborg Jensen, COWI, udtræder af bestyrelsen, da han har fået en ny jobfunktion. I det forgangne bestyrelsesår er også Søren Kolding, Swarco, udtrådt, da han er fratrådt sit job. Jonas Hammershøj Olesen, COWI, stillede op til bestyrelsen og blev valgt ind.
Valg af suppleant (for 1 år): Dennis Bjørn-Pedersen, Technolution.  

Mange tak til Rasmus Guldborg Jensen og Søren Kolding for den tid, I har investeret i at være med i bestyrelsen.

Bestyrelsen består herefter af følgende medlemmer:
Søren Sørensen, SFMCON, Michael Bloksgaard, Aarhus Kommune, Benny Nissen, ATKI, Lars Rosenberg Randleff, Hermes, Henrik Eriksen, Adibus, Christina Mose, Københavns Kommune, Per Hedelund, ITS Teknik samt Dennis Bjørn-Pedersen, Technolution. 
Konferencenyt


Transportmesse, Herning 
I et super samarbejde med Transportmessen bød ITSDanmark ind med en fælles stand for vores medlemmer og satte et program for ITS Innovationsscenen. 
Mange tak til COWI, HOLO, Adibus og SFMCON for deltagelse. 


Årsmøde 26. april, 2023
Grønnere mobilitet med digitale virkemidler. Et aktuelt tema for ITSDanmarks Årsmøde 2023.
En stor tak til COWI for at stille lokaler til rådighed.

Kommunerne kæmper med at finde COreduktioner. Den fortsatte brug af fossile biler gør det ikke nemmere. Vi fik to gode oplæg fra Anders Rue Wilhjelm Gregersen, Odense kommune, og Erik Harbo, Kolding kommune. Begge kommuner er udfordret af en stor gennemkørsel på motorveje.

Selvom noget COkan undgås ved mere hensigtsmæssig trafikafvikling, er omstilling til mere bæredygtige modaliteter nødvendige for at knække kurven tilstrækkeligt.
Efter de første oplæg kørte der to sessioner parallelt:

1: Vejrelateret ITS:
  • Registrering af biler ved nummerpladekameraer foregår mange steder (miljøzoner, indkørsel til P-områder, betaling ved bropassage, vaskehaller). Teknikken er at genkende nummerpladen – i fremtiden vil kunstig intelligens gøre det muligt at genkende bilen først og dernæst nummerpladen.
  • Vejafgifter for lastbiler, teknisk løsning: Der bygges en opkrævningsløsning baseret på nyeste teknologi, som er skalerbar og dermed fremtidssikret, og som gør det nemt at opkræve vejafgifter digitalt.
  • Med 2.200 forsøgspersoner tester DTU og Sund & Bælt brugen af road pricing i Danmark. Der testes afgift baseret på både tid og antal kilometer kørt. Fokus er på de store byer, hvor trængselsproblemerne er størst.

2: Mere brug af alternativer til den privatejede bil:
  • Green Mobility har gode erfaringer med MaaS i andre byer i Europa. En good MaaS-agent kan skaffe mere forretning end Green Mobility kan selv. 
  • Nabogo oplever en kraftig vækst i samkørsel. Det opleves, at samkørsel faktisk også kan øge brugen af kollektiv trafik.
  • DSB er i gang med at udvikle en MaaS agent, der skal skabe sammenhæng med kollektiv trafik og anden delemobilitet.
Alt i alt er der grøde i udviklingen af alternativer til den privatejede bil herunder digitale platforme, der kan gøre det nemmere at finde, planlægge, booke, betale og navigere rejser. 


ITS European Congress 2023
Lissabon 22.-24. maj
 
3 travle dage på ITS European Congress i Lissabon.
ITS Nordic+ var nok den mest besøgte stand med non stop pitching af Nordisk ITS innovation.
Fangede Jørgen Wancher fra Hermes med et oplæg om Vulnerable Road Users eller måske mere Valuable Road Users, ifølge Jørgen.

Efter en endeløs række af PP-præsentationer var det forfriskende at være med til Nordic Innovations workshop: Hvad skal der til for at fremme bæredygtig mobilitet på tværs af Norden? Workshoppen er en del af forarbejdet til næste runde af mobilitetsprojekter, som Nordic Innovation vil finansiere. NOMAD-projektet er bl.a. støttet af Nordic Innovation.


Trafikdage 2023
Trafikdage 2023 falder i år den 22.-23. august i Aalborg.

Ses vi?

Læs mere her: https://www.trafikdage.dk/
 


Vejforum 2023
I år kan du møde ITSDanmark på Vejforum 2023. Vi byder ind med en stand og temaer om bedre mobilitet med digitale virkemidler.

Vi har brug for inspiration fra vores medlemmer til at være superaktuelle.
 
Projektnyt
NOMAD
Et Nordic Innovation og Region Hovedstaden finansieret MaaS-projekt

NOMAD-projektets fællesnordiske workshop i København blev afholdt den 17. april.

Ambitionen er at simulere forskellige MaaS-modeller for især rejser på tværs af regionale og nationale grænser. Hvordan man gør grænseoverskridende multimodal rejseplanlægning, booking og betaling til en problemfri oplevelse i én handling.
 
43 mobilitetsfagfolk fra Island, Norge, Sverige, Finland, Danmark, Østrig og Holland mødtes i København for at simulere effekten af MaaS-roaming i Norden.

I en intens workshop følte deltagerne smerten ved manglen på ende-til-ende planlægning af en grænseoverskridende rejse mellem Jønkøping i Sverige og Skagen. Efter 45 minutter, 5-8 app-opslag og køb af fire billetter i fire apps var der ingen, der havde en fuld og færdig rejseplan, og der var ikke sikkerhed for, at der var fundet den bedst mulige plan og pris. Derefter blev MaaS-roamingøkosystemet opbygget og sat på prøve.

Heldagsworkshoppen er en vigtig del af NOMAD MaaS Roaming-projektet og genererede et væld af input til rapporteringen fra projektet.

NOMAD-projektpartnerne er: Region Hovedstaden, ITS Norge, ITS Finland, ITS Sverige, ITSDanmark, ITS Island, RISE Research Institutes of Sweden og Transportøkonomisk Institut, Trond Hovland fra NOMAD-projektledelsen samt Nordic Innovation og Region Hovedstaden som sponsorer for NOMAD projektet.  

NOMAD-projektet går nu ind i dokumentationsfasen. Projektet afsluttes senere i år med en konference.
Læs mere om Nomad her

Nye projekter 


Der er hele tiden nye projektpuljer på vej. Sekretariatet har antennerne ude for at finde finansieringsmuligheder fra forskning i ITS til nye mobilitetsstrategier og pilotforsøg, hvor ITS medvirker til bedre og mere bæredygtig mobilitet.

ITSDanmarks bidrag er typisk at samle konsortier, bidrage til fremdrift samt vidensdeling.

Senest har vi i Nordic+ samarbejdet sammen med ODIN-netværket m.fl. indsendt et bud på et pilotprojekt for grænsekrydsende mobilitet i Østersøregionen til Baltic Sea Interreg.

Har din organisation en ide til et projekt, hvor ITS kan medvirke til bedre mobilitet, så kontakt endelig Søren Sørensen.
Vidensdeling 
ITS Webinar
 
ITSDanmarks webinarer transmitteres på 9. år den første torsdag i måneden kl. 15-16. 

Se eller gense de sidste to webinarer her: Afholdte Webinarer | itsdanmark.dk
ITSDanmark Webinarer holder sommerferie juli og august, men er stærkt tilbage den 7. september. Du kan tilmelde dig en mailliste, så du altid får besked om næste måneds tema, så snart det er klart: Kommende Webinarer | itsdanmark.dk

Redaktionen er altid på jagt efter spændende temaer og faglige oplæg inden for ITS. Kontakt Søren Sørensen eller sekretariatet med din ide.
Se eller gense ITS Webinarer her
Twitter
Facebook
Website
ITSDanmark
Lautrupvang 2
2750 Ballerup
www.itsdanmark.dk

Følg os på LinkedIn