ITSDanmark Nyhedsbrev december 2022?? 


Nyt fra formanden 
Så er vi forbi valget  med helt ny regeringskonstruktion hen over midten. 
Især tillykke til Thomas Danielsen som ny transportminister.

Grønnere mobilitet, mindre trængsel, mindre trafikstøj og bedre kollektiv transport er fremhævet i regeringsgrundlaget.

Det er også supernødvendigt. Vi har endnu ikke knækket kurven for alvor indenfor udledning af CO2 i transport. Selv ved overgangen til 2023 udledes der mere CO2 end i 1990 for at understøtte danskernes transportbehov. Og fremskrivningen viser kun ca. 7% reduktion i forhold til 1990, når vi når 2030.

Der er mange digitale virkemidler i ITS-værkstøjskassen, som kan understøtte omstilling af mobilitet i Danmark til det bedre
– og hurtigere.

Mere hensigtsmæssig afvikling af trafik med intelligent styring af trafiksignaler er oplagt.

Indsamling og behandling af trafik og mobilitetsdata kan give bedre kontrol over trafikafviklingen og udpege trængselsproblematikker.

Vejafgifter er ikke eksplicit nævnt, men er et effektivt digitalt understøttet virkemiddel til at udnytte eksisterende vejkapacitet og minimere trængsel og brug af biler, hvor der er gode alternativer især i byer. Muliggør også differentieret prissætning fx ud fra miljøpåvirkning.

Mobilitet som en service (MaaS) gør det nemmere at finde alternativer til altid at bruge egen bil. Her har ITSDanmark forslag til at skabe et videnscenter for delemobilitet. Herfra kan åbning af mobilitetsdata til gavn for alle understøttes.
Med den rette prioritering og starthjælp har Danmark her muligheden for at blive førende indenfor sammenhængende rejser på tværs af kollektive og private mobilitetsaktører.

ITSDanmark er klar til at få Danmark i førertrøjen med bedre, mere bæredygtig transport og frihed til at vælge mobilitet efter behov.
 
Her op mod jul er det lykkedes at få bevilget EU-midler til et Living Lab omkring brug af delemobilitet også væk fra bymidter. Stort tillykke til Region Hovedstaden og Rudersdal kommune, som nu kan sætte projektet i værk.
ITSDanmark har været projektleder på at finde et konsortium og få formuleret et godt projekt. Det giver mod på at skabe flere muligheder for at fremme mobilitet med digitale virkemidler. Læs mere under projekter.
 
Under konferencer finder du rapporter fra en stor MaaS-konference som ITSDanmark, NOMAD-projektet og Region Hovedstaden afholdt i november.
 
Mange af ITSDanmarks medlemmer var også at finde på Vejforum i begyndelsen af december.
 
Den første større ITS-sammenkomst i 2023 bliver Fremtidens Transport 2023 den 30. januar. Her sættes dagsordenen for udviklingen af transporten i Danmark. Ses vi?
 
Glædelig jul?? og godt nytår??
Få ladet op til et nyt spændende ITS-år
– og lad os så få knækket de kurver.


Kaffe?
Er du interesseret i at lære ITSDanmark nærmere at kende? Jeg er klar til en kop kaffe
Book et kaffemøde
Konferencenyt
Mobilitet som en Service (MaaS)
I Danmark og Greater Copenhagen
Er der en plan?
Endnu et skridt taget på vejen mod den digitale tvilling af økosystemet for delemobilitet.
 
Tak til alle deltagere på Mobilitet som en Service konference og workshop 16. november hos Trafikstyrelsen. Gode input hele vejen rundt og godt mix af deltagere fra stat, region og kommuner, private aktører, kollektiv trafik, konsulenter og interesseorganisationer.

Tak især for oplæg fra: Helle Piil Rosted, Søren Kofoed Bom, Hans Arby, Erdem Ovacik, Eskil Thuesen, Fie Aalund Brandt og Gustav Friis.

 
Der var stor interesse og engagement i muligheder som åbne mobilitetsdata, multimodal planlægning og tredjepartsalg af offentlig transport og private mobilitetsservices.
 
Hvor er knasterne i udvikling af delemobilitet?
Konference-dagen blev afsluttet med en workshop, hvor deltagerne i grupper identificerede knaster i udviklingen af delemobilitet. Blandt forslagene var:
 • Danmark har brug for en overordnet national mobilitetsstrategi, hvor delemobilitet indgår
 • Politiske incitamenter – fx vejafgifter til biler, lokal prioritering af bilfri byer/bydele
 • Understøttende lovgivning skal være på plads
 • Samarbejde mellem alle aktører – både delemobilitetsaktører og eksisterende kollektiv trafik
 • Adfærdsændring hos trafikanterne
 • Opnåelse af kritisk masse af rejser for, at det er interessant for mobilitetsoperatører at gå ind på området, eventuelt subsidiering af delemobilitet i yderområderne, langsigtet finansieringsmodel
 • Data på området skal være standardiserede, ensartede, delbare og af høj kvalitet
 
I Danmark er der allerede mange års erfaring med multimodal planlægning af rejser, multimodale billetter på tværs af trafikselskaber samt realtidsinformation.
 
Nu er opgaven at få alle modaliteter med fuldgyldige MaaS-apps, der lever op EU's Green Deal, hvor omstilling til bæredygtig og intelligent mobilitet indgår.
 
Alle mobilitetsaktører skal publicere åbne mobilitetsdata igennem det nationale adgangspunkt. Resultatet skulle gerne være, at det bliver nemmere at finde alternativer til egen bil og flyrejser. Det kræver, at "nogen" tager handsken op og begynder at udstille de mange muligheder, der findes for at vælge mobilitet efter behov og sammensætte rejseplaner på tværs af modaliteter. 
 
– Men hvem vil være "nogen"?
 
Der er brug for flere samtaler om, hvordan vi gør det lige så nemt at vælge mobilitet som en service, som det er at bruge en GPS i en bil.

ITSDanmark tilbyder sig som vært. Stay tuned.

 


Vejforum, Nyborg 
1200 vejfagfolk og 60 udstillere mødtes traditionen tro 7. og 8. december til årets vejforum på Nyborg Strand.

Glædeligt at se en stor del af ITSDanmarks medlemmer på konferencen.
Også interessant, at der er opbakning fra DI Transport til road pricing som redskab til at minimere trængsel og brug af alternativer til den private bil – vel især i urbane områder.

Der er nok at gå i gang med i 2023 for at forbedre mobiliteten og knække kurven for transportens udledning af CO2. Der er fuldt sortiment i ITS-værktøjskassen med digitale virkemidler til opgaven.
Se en stemningsrapport fra konferencen her.


Fremtidens Transport 2023
Kan vi knække kurverne?
30. januar  IDA Konference
Vær med til at sætte dagsordenen for, hvordan vi gør mobilitet bæredygtig.

Kurver, der skal knækkes:
 • Fra mere transport i biler til mere transport i bæredygtige mobilitetsformer
 • Fra nedgang i brug af cykler til vækst
 • Fra nedgang i brug af kollektiv transport til vækst
 • Fra vækst i CO2-udledning i forhold til 1990 til drastisk reduktion
Tjek programmet, og meld dig til konferencen her: Fremtidens Transport 2023 | IDA


ITS European Congress 2023
Lissabon 22-24. maj
Reserver dagene i din kalender allerede nu
Nu er det tid at arbejde med dit bidrag til at fremme ITS. Deadline for tekniske papirer og forslag til special sessions er udskudt til 20. januar 2023.

Se mere her: Call for Contributions | itseuropeancongress.com

Kontakt ITSDanmark for mere omkring Lissabon 2023 og muligheder for promovering af Dansk ITS.
 
Projektnyt
 
NOMAD
Et Nordic Innovation og Region Hovedstaden finansieret MaaS-projekt


NOMAD-projektet afholder en stor fællesnordisk workshop i København den 20. marts.
Ambitionen er at simulere forskellige MaaS-modeller for især rejser på tværs af regionale og nationale grænser.
Det nordiske NOMAD-projekt har fokus på at understøtte udbredelsen af Mobility as a Service (MaaS) igennem at sætte fokus på rammerne for datadeling – herunder også roaming på tværs af lande.
Er du interesseret i workshoppen, så kontakt Søren Sørensen
Læs mere om Nomad her

Horizon Call 22 har opnået finansiering!


Ansøgning om EU Horizon-støtte til Living Lab for delemobilitet og MaaS udenfor bycentre i samarbejde med Region Hovedstaden er netop blevet bevilget.

Ideen er at se på, hvordan delemobilitetstjenester kan bidrage til bedre mobilitet også udenfor bykerner, og især hvor der er langt til kollektiv transport eller kun lavfrekvent kollektiv transport.

 
Den danske del af programmet, som også inkluderer andre living labs rundt om i Europa, vil teste brug af et netværk af nye knudepunkter rundt om i Rudersdal kommune. Delemobilitetstjenester leveres af TIER, Share Now og Kinto. DTU støtter med analyser m.m.
Den samlede bevilling er 75 MDKK, hvoraf det danske living lab støttes med ca. 11 MDKK.

Det er første gang, ITSDanmark har været projektleder på et EU-ansøgningsprojekt. Derfor er vi ret stolte af, at projektet blev bevilget.

Interesserede kan få mere information om programmet hos Søren Sørensen.


Nye projekter
Der er hele tiden nye projektpuljer på vej. Sekretariatet har antennerne ude for at finde finansieringsmuligheder fra forskning i ITS til nye mobilitetsstrategier og pilotforsøg, hvor ITS medvirker til bedre og mere bæredygtig mobilitet.

Har din organisation en ide til et projekt, hvor ITS kan medvirke til bedre mobilitet, så kontakt endelig Søren Sørensen.
Vidensdeling 
ITS Webinar

ITSDanmarks webinarer transmitteres den første torsdag i måneden kl. 15-16.

Temaet for december-webinaret var ”Trafik og CO2”
 
Der er efterhånden en hel del webinarvideoer på ITSDanmarks hjemmeside: Afholdte Webinarer | itsdanmark.dk. Se eller gense webinarerne når det passer ind.
 
Der er ikke webinar 5. januar grundet jul og nytår.
  
Torsdag 2. februar vender vi tilbage. Det bliver med mere om CO2-problematikken for transporten.

Redaktionen er altid på jagt efter spændende temaer og faglige oplæg indenfor ITS. Kontakt Søren Sørensen med din ide.
Se eller gense ITS Webinarer her
Twitter
Facebook
Website
ITSDanmark
Lautrupvang 2
2750 Ballerup
www.itsdanmark.dk

Følg os på LinkedIn