ITSDanmark Nyhedsbrev oktober 2022

Så er der snart valg til Folketinget.
 
Trafik og Transport er dog ikke i sig selv i toppen af temaer, der er afgørende for, hvor krydset sættes.
Miljø og klima, derimod, er i toppen. Kun Hospitaler og Sundhed er højere.
 
Miljø og klima står højt på ITSDanmarks medlemmers virke. Transportarbejdet resulterer fortsat i for meget CO2 udledt.


Uden yderligere tiltag ser vi ind i en reduktion på kun 7% i 2030 set i forhold til 1990.
 
Nu, som aldrig før, er der behov for at virke for mere bæredygtig mobilitet. Smart anvendelse af ITS og åbne mobilitetsdata kan gøre en stor forskel.
Bedre udnyttelse af eksisterende infrastruktur, og nemmere navigation og brug af kollektiv transport og delemobilitetstjenester skal op af ITS værktøjskassen.
ITS inkluderer også virkemidler til at registrere brug af CO2 udledende køretøjer, samt at skabe grundlag for vejafgifter. Vejafgifter er historisk ikke et godt valgtema, men der skal ske noget drastisk politisk for at nå i mål for 70% reduktion af udledning af CO2 især for vejtransport. 

 
ITSdanmark bidrager gerne i debatten om at reducere CO2 udledningen i transportsektoren med strategier, fakta og værktøjer for mere bæredygtig mobilitet.
 
Siden sidst har ITSDanmark afholdt møde i det ITS-faglige netværk, denne gang hos COWI.
Vi fik bl.a. et spændende oplæg om brug af data fra connected cars. Så godt at det også blev til et indlæg på Oktober måneds webinar.
Det ITS-Faglige netværk er for medlemmer af ITSDanmark. Vi tager pulsen på dansk ITS og deler viden og erfaringer samt bliver inspireret af faglige oplæg. Endnu en god grund til at være medlem af ITSDanmark.

12-13 oktober slog Electronomous dørene op for The International Mobility Summit i Bella Center, København. Se mere under KonferenceNyt.
 
Der er åbnet for tilmelding til en stor konference om Mobilitet som en Service (MaaS) i Danmark og Greater Copenhagen den 16 november.
ITSdanmark og Region Hovedstaden inviterer.
Mere under konferencenyt.
 
Husk også at reservere første torsdag hver måned kl. 15-16 og vær med i transmissionen af ITSDanmarks webinarserie.

 

Kaffe?

Er du interesseret i at lære ITSDanmark nærmere at kende? Jeg er klar til en kop kaffe.
 
Book et kaffemøde
KonferenceNyt
The International Mobility Summit i København
Dato: 12. til 13. oktober 2022


Der er kommet en international konference til København omkring mobilitet. En oplagt mulighed for at showcase Dansk og Nordisk innovation og best practice.

ITSDanmark og Nordic+ var med.
Søren Bom, Region Hovedstaden og Søren Sørensen, ITSDanmark var på scenen med en samtale om værdien af samarbejde på tværs i Norden.

 
Her er teaseren:
Det er en ambition i alle de nordiske regioner, at al transport skal være så emissionsfri og sikker som muligt. Effektiv, miljøvenlig, rentabel og sikker mobilitet kræver et digitalt mindset, et godt overblik, systemhåndtering og smart regulering. Det kræver teknologi, løsninger og nye forretningsmodeller. Det kræver samarbejde, engagement og nye måder at arbejde på og ikke kun inden for ét land, men på tværs af grænser.

Få et indblik i samarbejdet mellem de nordiske ITS-organisationer: NORDIC+. Hvad er den nordiske måde?
NOMAD, et MaaS-projekt finansieret af Nordic Innovation, bruges som et udstillingsvindue for, hvordan alle ITS-organisationer i Norden plus Estland arbejder sammen om grænseløs forbundet og mere bæredygtig mobilitet.The International Mobility Summit kom godt omkring de mange dagsordener, der præger udviklingen i mobilitet:

Specielt oplæggene på de tre scener trak publikum.
 
The International Mobility Summit er tilbage næste år. ITSDanmark og Nordic+ ser på hvorledes vi kan tilføre flere ITS relevante temaer og udstillere til konferencen til gavn for branchen og især for en mere bæredygtig mobilitet i Norden.
Tilmeld dig interesselisten for Electronomous 2023
Mobilitet som en Service (MaaS) i Danmark og Greater Copenhagen
Er der en plan?
16. november 9-16, hos Trafikstyrelsen, Carsten Niebuhrs gade 43.
 
En NOMAD konference og workshop arrangeret af ITS Danmark i samarbejde med Region Hovedstaden
 
Programmet er klar!Motivation: Fremme af mere bæredygtige mobilitetsformer er en vigtig del af EU’s Green Deal, senest forstærket af udfordringen om leverance af fossile brændstoffer grundet krigen i Ukraine.
Kommissionen ønsker at gøre det nemt at bruge multimodale rejseinformationstjenester til at finde alternativer til den private bil og brug af fly for grænseløs mobilitet i Europa. Snart kommer der også regulering om tredjepartssalg af billetter og andre mobilitetsservices.

Formål: NOMAD projektet, ITSDanmark og Region Hovedstaden inviterer til en fælles drøftelse af mobilitet som en service blandt mobilitetsaktører i Danmark og Greater Copenhagen. Ambitionen er at få skabt et delt billede af tiltag og udfordringer lige nu omkring at realisere MaaS.
Vi kommer omkring governance, samarbejde, datadeling, videresalg af billetter, rejserettigheder, tekniske og juridiske aftaler m.m?
 
Ambition: At få skabt en fælles viden blandt offentlige og private mobilitetsaktører om hvad det vil sige at fremme åbne standarder, åbne data og et åbent digitalt mobilitetsøkosystem. Desuden at få identificeret udfordringer med at leve op til de nye love og regulativer.Arrangementet er gratis. Tilmelding her: Tilmelding | itsdanmark.dk
 
Fremtidens Transport 2023

Under overskriften “Kan vi knække kurverne?” er programmet for årets vigtigste transportkonference snart klart.
Vær med til at sætte dagsordenen for hvordan vi gør mobilitet bæredygtig

Kurver, der skal knækkes:
  • Fra mere transport i biler til mere transport i bæredygtige mobilitetsformer
  • Fra nedgang i brug af cykler til vækst.
  • Fra nedgang i brug af kollektiv transport til vækst
  • Fra vækst i CO2 udledning i forhold til 1990 til drastisk reduktion

Tilmelding er åben her: Fremtidens Transport 2023 | IDA

ITS European Congress 2023
ITS European Congress 2023 er i Lissabon den 22-24 maj.
Reserver dagene i din kalender allerede nu.

Nu er det tid at arbejde med dit bidrag til at fremme ITS. Deadline for tekniske papirer og forslag til special sessions er 15. december 2022. Se mere her: https://lnkd.in/eVPvTZbh

Kontakt ITSDanmark for mere omkring Lissabon 2023 og muligheder for promovering af Dansk ITS.

 
Kalender
November 2022
3. Kl. 15.00-16.00 ITS Webinar Online
16.- 18. InformNorden Reykjavik, Island
 
December 2022
1. Kl. 15.00-16.00 ITS Webinar Online
7.- 8. Vejforum Nyborg  Vejforum (konferenceforum.dk)

Januar 2023
5. Kl. 15.00-16.00 ITS Webinar Online

Sekretariatet modtager gerne et praj om konferencer med ITS relevans, som med fordel kan deles på vores hjemmeside og her - send en mail til mail@itsdanmark.dk
ITSDanmark kalender
ProjektNyt
NOMAD, et Nordic Innovation og Region Hovedstaden finansieret MaaS projekt

Den 29. September afholdt NOMAD projektet et webinar omkring simuleringer af forskellige MaaS scenarier, der kan gøre det muligt at rejse sømløst i hele Norden med brug af mobilitet som en service.
 
Deltagerne fra de Nordiske lande konstaterede, at selvom f.eks. kollektiv transport fungerer ens fra et brugersynspunkt er der forskelle på governance. Endnu en kompleksitet som MaaS skal kunne rumme eller hæve sig over.
 
Ved brug af break out rooms blev der indsamlet en del input fra deltagere ud fra specifikke fremtidsscenarier.
Projektet er nu gået i analysemode og forberedelse til en fysisk konference som vil finde sted i foråret 2023.
Her vil projektet samle aktører til at teste hvorledes man kan rejse sømløst på tværs af regions og landegrænser uden at skulle skifte MaaS konto.
Læs mere om Nomad her
Horizon call 22 Ansøgning er afleveret!

Projektansøgning omkring living lab for delemobilitet og MaaS udenfor bycentre i samarbejde med Region Hovedstaden.

Arbejdstitlen er: Fill in mobility voids with shared mobility services.

Ideen med det program vi søger er at se på, hvordan delemobilitetstjenester kan bidrage til bedre mobilitet også uden for bykerner, og især hvor der er langt til kollektiv transport eller kun lavfrekvent kollektiv transport.

Interesserede kan få mere information om programmet hos Søren Sørensen.

Nye projekter
Der er hele tiden nye projektpuljer på vej. Sekretariatet har antennerne ude for at finde finansieringsmuligheder fra forskning i ITS til nye mobilitetsstrategier og pilotforsøg, hvor ITS medvirker til bedre og mere bæredygtig mobilitet.

Har din organisation en ide til et projekt, hvor ITS kan medvirke til bedre mobilitet, så kontakt endelig Søren Sørensen.
Vidensdeling
ITS Webinar

ITSDanmark webinarer transmitterer den første torsdag i måneden kl 15-16.
September måned var temaet åbne mobilitetsdata med Charlotte Vithen, Vejdirektoratet og Helle Piil Rosted, Trafikstyrelsen.

Der var lidt tekniske udfordringer i starten af webinaret. Gik du glip af webinaret kan det ses eller genses her: Afholdte Webinarer | itsdanmark.dk

Oktober måned var temaet “Brug af data fra connected cars”. Et populært tema med mere end 60 tilmeldte.

November webinaret er under udarbejdelse.

Temaet for december webinaret bliver ”Trafik og CO2”

Redaktionen er altid på jagt efter spændende temaer og faglige oplæg indenfor ITS. Kontakt Søren Sørensen med din ide.
Se eller gense tidligere ITS Webinarer her
Twitter
Facebook
Website