ITSDanmark Nyhedsbrev 19. august 2022

Nyt fra formanden

 
Velkommen tilbage fra en varm sommer.
Glæder mig til et aktivt 2. halvår af 2022 med ITS på dagsordenen.
Valgtrommerne buldrer, transport af mennesker og gods udleder fortsat alt for meget CO2, krig i nærområdet og priser og især energipriser stiger dramatisk meget.
Nu som aldrig før er der behov for at virke for mere bæredygtig mobilitet. Smart anvendelse af ITS og åbne mobilitetsdata kan gøre en stor forskel.
Bedre udnyttelse af eksisterende infrastruktur og nemmere navigation og brug af delemobilitetstjenester er blandt værktøjerne i ITS værktøjskassen.
God fornøjelse med at fremme ITS for en bedre og mere sikker mobilitet.
 
Næste uge er ITSDanmark en del af Trafikdage i Aalborg med en session, hvor vi formidler viden fra NOMAD projektet.
 
14. september er der møde i det ITS-faglige netværk. COWI er vært denne gang. Altid spændende at høre bordet rundt om hvad, der er aktuelt og nyt. Netværksmødet giver et fælles billede af ITS-pulsen i kongeriget

I oktober slår Electronomous dørene op for The International Mobility Summit i Bella Center, København. Det ser ud til at blive en stor begivenhed også for ITS, og jeg håber, vi kan bruge lejligheden til at sætte dansk ITS innovation på dagsordenen på stande og ved indlæg. Se mere under KonferenceNyt.
 
ITSDanmark planlægger en stor konference om Mobilitet som en Service (MaaS) i Danmark og Greater Copenhagen den 16 november.
Konferencen afholdes i regi af NOMAD projektet og i samarbejde med Region Hovedstaden.
Vi håber at kunne få skabt et fælles billede af mulighederne og for nemmere planlægning og betaling for sammenhængende rejser ved brug af offentlige og private mobilitetstjenester.
Ikke mindst også hvilke udfordringer, der er forbundet med denne udvikling.
Mere under konferencenyt.
 
Husk også at reservere første torsdag hver måned kl. 15-16 og vær med i transmissionen af ITSDanmarks webinarserie.
Torsdag den 1. september er temaet: Det nationale adgangspunkt for mobilitetsdata. Oplæg fra Vejdirektoratet og Trafikstyrelsen.
 
Så er vi i gang.

Kaffe?

Er du interesseret i at lære ITSDanmark nærmere at kende? Jeg er klar til en kop kaffe.
Book et kaffemøde
Hav en fantastisk ITS dag!
Søren

KonferenceNyt

ITS World Congress i Los Angeles
Dato: 18. til 22. september 2022
Konferencehjemmeside: ITS World Congress (itsamericaevents.com)
Du kan møde nogle af vores Nordiske ITS kolleger på Nordic+ standen Der er pæn tilslutning fra især Norge og Finland.
 
ITSDanmark er ikke officielt repræsenteret grundet afstanden, men et par medlemsvirksomheder tager turen over Atlanten.

Kontakt sekretariatet for mere information og meld dig på interesselisten for at høre mere.
Tilmeld dig interesselisten for ITS LA
The International Mobility Summit i København
Dato: 12. til 13. oktober 2022

ITSDanmark er med i planlægningen af The International Mobility Summit i København. Vær med til at sætte dansk ITS på dagsordenen. 

ITSDanmark medlemmer får 15% rabat på stand, sponsorstøtte og deltagerafgift. Kontakt os for hvordan du opnår rabat.
Læs mere om The International Mobility Summit her
The International Mobility Summit kommer godt omkring de mange dagsordener, der præger udviklingen i mobilitet:
Kontakt gerne sekretariatet eller Søren for mere om Electronomous.
 
Tilmeld dig interesselisten for Electronomous
  
NOMAD - et Nordic Innovation og Region Hovedstaden finansieret MaaS projekt
 
NOMAD er på programmet for Trafikdage 2022 i Aalborg med en paneldebat blandt aktører i projektet.
 
Projektaktører vil på sessionen gå et spadestik dybere på nogle forskningsspørgsmål:
•                    Under hvilke tekniske, juridiske og kommercielle forhold vil grænseoverskridende MaaS-koalitioner udvikle sig?
•                    Hvem er "vinderne" og "taberne" i et funktionelt grænseoverskridende nordisk MaaS-scenarie?
•                    Repræsenterer et funktionelt nordisk MaaS-scenarie et mere modstandsdygtigt transportlandskab i Norden?
•                    Er "big-bundle" MaaS nødvendig for udviklingen af grænseoverskridende nordic MaaS?
 
 
Paneldeltagere:
•                    Eivind Farstad, Senior Research Economist, Transportøkonomisk institutt (TØI)
•                    Søren Bom, Chefkonsulent Mobilitet, Klima og Uddannelse, Region Hovedstaden
•                    Hans Arby, Rise Institutes of Sweden, MaaS expert
 
 
Mobilitet som en Service (MaaS) i Danmark og Greater Copenhagen
Er der en plan?
16. november 9-16, hos Trafikstyrelsen, Carsten Niebuhrs gade 43.
 
En NOMAD konference og workshop arrangeret af ITS Danmark i samarbejde med Region Hovedstaden
Motivation: Fremme af mere bæredygtige mobilitetsformer er en vigtig del af EU’s Green Deal, senest forstærket af udfordringen om leverance af fossile brændstoffer grundet krigen i Ukraine.
Kommissionen ønsker at gøre det nemt at bruge multimodale rejseinformationstjenester til at finde alternativer til den private bil og brug af fly for grænseløs mobilitet i Europa. Snart kommer der også regulering om tredjepartssalg af billetter og andre mobilitetsservices.

Formål: NOMAD projektet, ITSDanmark og Region Hovedstaden inviterer til en fælles drøftelse af mobilitet som en service blandt mobilitetsaktører i Danmark og Greater Copenhagen. Ambitionen er at få skabt et delt billede af tiltag og udfordringer lige nu omkring at realisere MaaS.
Vi kommer omkring governance, samarbejde, datadeling, videresalg af billetter, rejserettigheder, tekniske og juridiske aftaler m.m?
 
Ambition: At få skabt en fælles viden blandt offentlige og private mobilitetsaktører om hvad det vil sige at fremme åbne standarder, åbne data og et åbent digitalt mobilitetsøkosystem. Desuden at få identificeret udfordringer med at leve op til de nye love og regulativer.
 
Noter allerede nu datoen den 16. november, 2022. Program og tilmelding kommer snart.

Kalender

Trafikdage 2022 i Aalborg
Dato: 22. til 23. august 2022
 
ITSDanmark er med på Trafikdage med sessionen: Roaming funktion mellem MaaS agenter. Formålet er at dele viden fra NOMAD projektet.
Tjek programmet her
Sekretariatet modtager gerne et praj om konferencer med ITS relevans som med fordel kan deles på vores hjemmeside og her - send en mail til Charlotte på mail@itsdanmark.dk
ITSDanmark kalender

ProjektNyt

NOMAD et Nordic Innovation og Region Hovedstaden finansieret MaaS projekt

NOMAD er på programmet for Trafikdage 2022 i Aalborg med en paneldebat blandt aktører i projektet. 
 
Projektaktører vil på sessionen gå et spadestik dybere på nogle forskningsspørgsmål:
  • Under hvilke tekniske, juridiske og kommercielle forhold vil grænseoverskridende MaaS-koalitioner udvikle sig?
  • Hvem er "vinderne" og "taberne" i et funktionelt grænseoverskridende nordisk MaaS-scenarie?
  • Repræsenterer et funktionelt nordisk MaaS-scenarie et mere modstandsdygtigt transportlandskab i Norden?
  • Er "big-bundle" MaaS nødvendig for udviklingen af grænseoverskridende nordic MaaS?
Specialsessionen vil inkludere korte oplæg fra paneldeltagere med efterfølgende diskussion og dialog med tilhørerne.

Paneldeltagere:
  • Steven Sarasini, Senior Researcher, Rise Institutes of Sweden
  • Eivind Farstad, Senior Research Economist, Transportøkonomisk institutt (TØI)
  • Trond Hovland: CEO ITS Norge
  • Søren Bom, Chefkonsulent Mobilitet, Klima og Uddannelse, Region Hovedstaden
  • Hans Arby, Rise Institutes of Sweden, MaaS expert
NOMAD projektet er nu replanlagt efter pandemien slog et hul i den oprindelige plan. To private partnere MaaS aktørerne UBIGO og Kyyti måtte kaste håndklædet i ringen.
Nu er planen at projektet ændres fra pilotforsøg til avancerede simuleringer med aktører involveret.
Hjemmesiden er under opdatering. Du kan lære mere på sessionen på Trafikdage den 22. august.
Den 29. September afholdes et webinar omkring simuleringer og et større fysisk møde vil blive afholdt i begyndelsen af 2023.
Konferencen den 16 november som beskrevet under konferencenyt er støttet af Region Hovedstaden med fokus på at få samlet de danske aktører i et fremtidigt Mobilitet-som-en-service økosystem.
 
ITSDanmark har fået flere opgaver i NOMAD projektet især omkring formidling.
 

 
Læs mere om NOMAD her
Horizon call 22

Projektansøgning omkring living lab for delemobilitet og MaaS udenfor bycentre i samarbejde med Region Hovedstaden.

Arbejdstitlen er: Fill in mobility voids with shared mobility services.

Ideen med det program vi søger er at se på, hvordan delemobilitetstjenester kan bidrage til bedre mobilitet også uden for bykerner, og især hvor der er langt til kollektiv transport eller kun lavfrekvent kollektiv transport.

Interesserede kan få mere information om programmet hos Søren Sørensen.
Nye projekter
Der er hele tiden nye projektpuljer på vej. Sekretariatet har antennerne ude for at finde finansieringsmuligheder fra forskning i ITS til nye mobilitetsstrategier og pilotforsøg, hvor ITS medvirker til bedre og mere bæredygtig mobilitet.

Har din organisation en ide til et projekt, hvor ITS kan medvirke til bedre mobilitet, så kontakt endelig Søren Sørensen.

Vidensdeling

ITS Webinar
 
ITSDanmark webinarer er stærkt tilbage efter sommerferien.
 
  1. september kl 15.00 er Temaet åbne mobilitetsdata.
Mød Charlotte Vithen, Vejdirektoratet og Helle Piil Rosted, Trafikstyrelsen.

Tilmeld allerede nu og få indblik i åbne mobilitetsdata både for vejbåret trafik og offentlige og private mobilitetsservices.
 
Tilmeld dig september webinaret her
Se eller gense tidligere ITS Webinarer her
Website
Email
LinkedIn
ITSDanmark
Lautrupvang 2
2750 Ballerup
www.itsdanmark.dk

Følg os på LinkedIn