ITSDanmark Nyhedsbrev 16. maj 2022

Nyt fra formanden

Mange tak til alle der deltog på ITSDanmarks årsmøde den 21. april 2022 i Blixens, Aarhus. Speciel tak til Aarhus Kommune for lån af RoofTop konference faciliteter. 

Vi kom omkring de fleste kategorier indenfor ITS: Vejdata, åbne mobilitetsdata for kollektiv trafik og private aktører, et katalog over ITS tiltag til fremme af den grønne omstilling, første indblik i næste generation rejsekort & rejseplanen, EVTOL – grøn luftfart for kortere distancer, integration af delecykler i europæiske MaaS ecosystemer, paradigmer for programmering af signal anlæg samt hvorledes ITS kan understøtte bedre mobilitet for bløde trafikanter.
Snapshots fra ITSDanmarks Årsmøde 2022 (Fotograf: Søren)
Jeg oplevede god spørgelyst, og der var godt gang i netværksamtaler på kryds og tværs hele dagen. Her efter et par år med online konferencer er det bekræftende at konstatere, at konference med fysisk fremmøde kan meget mere end en virtuel version. Se mere om årsmødet og et par takeaways under KonferenceNyt.

Samme dag afholdt ITS Danmark generalforsamling. Ca. halvdelen af bestyrelsen er på valg ifølge vedtægterne. De fleste stillede op igen og opnåede valg. Ny i bestyrelsen er Christina Mose. Christina er enhedschef Trafik i Københavns Kommune.

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig. Per Hedelund fortsætter som næstformand, og jeg fortsætter som formand. Jeg glæder mig til arbejdet med at videreudvikle ITSDanmark til gavn for hele ITS økosystemet.
 
ITS kan stimulere den grønne omstilling af mobilitet endda også i den eksisterende infrastruktur, noget som er blevet endnu mere aktualiseret af de stigende priser på fossile brændstoffer og omkostninger ved vejbyggeri. Implementeringen af Strategiplan 2035 er udfordret, og kommuner udskyder vejprojekter, fordi budgetterne sprænges af stigning i anlægsudgifterne. ITS derimod kører på el, så her er der bæredygtige muligheder for at bruge smarte ITS løsninger til at skabe bedre flow i trafikken og støtte omstilling til grønnere mobilitetsformer - herunder også aktiv mobilitet.

ITSDanmark vil sætte fokus på omstilling af mobilitet ved hjælp af ITS og mobilitetsdata i 2022. Her har vi brug for inspiration fra alle ITS interesserede til webinarindslag, debatartikler, møder m.m.
Hjælp os med at mene det rigtige på det rette tidspunkt. Bare drop en mail til mail@itsdanmark.dk. Men det betyder også noget hvor mange, der støtter op om budskabet om at mere ITS skaber bedre mobilitet i Danmark. Jo flere medlemmer, des mere aktivitet og styrke i vores budskaber. Er din organisation medlem af ITSDanmark?
Næste webinar bliver bliver en samproduktion med Nordic+. ITSDanmark er vært på webinaret, og der kommer tre indlæg. Webinaret bliver på 1,5 time. Vi glæder os til at dele ITS viden på tværs i hele Norden. Mere om programmet under vidensdeling.
 
Nu er der også kommet gang i de internationale konferencer igen post-covid. Se mere om ITS konferencerne i Toulouse og Los Angeles med flere under KonferenceNyt.

Hvordan er resten af verdenen kommet igennem pandemien - og hvilke nye muligheder er der for at opnår bedre og bæredygtig mobilitet med ITS? Kom med og få udvidet dit internationale netværk samt genopfrisket dit eksisterende.
 
DOLL Living Lab holder grand opening den 9. juni 2022. DOLL er et permanent Living Lab dedikeret til ITS. Hvordan kan din organisation få gavn af aktiviteter i DOLL? Bliv inspireret af hvad der allerede er i gang. ITSDanmark står for et af sporene.

God fornøjelse med at læse resten af nyhedsbrevet. Vi udkommer mindst en gang om måneden. 

Kaffe?

Er du interesseret i at lære ITSDanmark nærmere at kende? Jeg er klar til en kop kaffe.
Book et kaffemøde
Hav en fantastisk ITS dag! 
Søren

KonferenceNyt

ITSDanmark Årsmøde 2022

Årsmøde blev afholdt den 21. april 2022 i Blixens Aarhus. Mange tak til Aarhus Kommune for flotte lokaler med et stort udsyn. ITSDanmarks årsmøde 2022 var et velkomment gensyn med ITS kolleger og et stort velkommen til nye ansigter i kredsen. I løbet af 4 timer nåede vi 360° rundt om aktuelle ITS emner. Vi håber, at alle fik nogle nye input, der kan inspirere til bedre mobilitet med ITS.

Se noter, takeaways og præsentationer fra indlæggene via nedenstående link.
ITSDanmark Årsmøde 2022
ITS European Conference Toulouse
Dato: 30. maj til 1. juni 2022
Konferencehjemmeside: Toulouse | itseuropeancongress.com

Nordic+ har fået en special session godkendt på programmet som beskrevet:
 
Regional support and international cooperation – Can we learn from the other organisations and improve ITS?
 
This Special Session Interest will look at private-public and cross-border collaboration benefits. We will talk about cases and pilots that support the whole ITS community, not just one region.
Why is cooperation challenging to reach?
How can a constructive and balanced way of sharing and collaborating o get transport and mobility services to meet tomorrow's demand?
Maybe we are ready now to walk the talk?
 
Skal du eller nogen fra din organisation med? Meld jer på interesselisten. Medlemmer af ITSDanmark får 10% rabat ved at angive koden ITS22_10NAT i registreringsprocessen (rabat kan udnyttes indtil 13. maj). 
Tilmeld dig interesselisten for ITS Toulouse
ITS World Congress i Los Angeles
Dato: 18. til 22. september 2022
Konferencehjemmeside:
 ITS World Congress (itsamericaevents.com)

Der arbejdes på en fælles Nordic+ stand som i Hamborg. Standens størrelse er naturligvis afhængig af interessen fra medlemmerne i at stille op.
Grundet mindre end syv virksomheder har besluttet sig til at ville afsted inden den 3. maj, kan vi desværre ikke søge tilskud om eksportfremstød. Jeg kan dog kun opfordre til at overveje at være med på den største ITS kongres i år.

Nordic+ arbejder videre med fælles stand. Det koster 5000 € at være med på standen og de tilknyttede aktiviteter. Der er pæn tilslutning fra især Norge og Finland.
 
Kontakt Sekretariatet for mere information og meld dig på interesselisten for at høre mere.
Tilmeld dig interesselisten for ITS LA
DOLL Living LAB har Grand Opening den 9. juni 2022
Grand Opening – DOLL ITS Living Lab | DOLL Living Lab (doll-livinglab.com)

ITSDanmark er medarrangør - og vi har et track på 1,5 time på dagen omkring grønnere mobilitet:
 
GREEN MODE: CREATING VALUE FROM MOBILITY AS A SERVICE (MAAS)
Mobility is both growing and changing. Growth in urban population and online goods consumption is placing new demands on our mobility networks.
 
Environmental sustainability has become top priority for our cities, yet they still need to be accessible without compromising residents’ quality of life or freedom of mobility. Cities need to redefine the mobility network of the future around people rather than cars.

Mobility data are crucial to understand how people use a city and get around both before, during and after reshaping the urban mobility ecosystem. In this session we will explore how to enable freedom of mobility using Mobility as a Service (MaaS) and what the challenges are to get there, can a living lab facility as DOLL be a catalyzer for testing open mobility and what will it require of authorities, mobility actors, ITS vendors, consultancies etc.?


Program
14.30: Opening remarks
14.35: Open Mobility data regulation and roll out
14.55: MaaS in European cities seen from a mobility actor perspective
15.15: True MaaS – a shortcut to greener mobility? 
15.35: Panel debate:
What are the challenges for open mobility data and better planning for multimodal journeys?
MaaS: Universal mobility/journey planning, booking and payment in one app. What does it take?
What is the role of the municipality in fostering more use of other modes than the private owned car?
16.00: End of track


Speakers and panelists to be announced.
 
Vi håber at se mange fra ITSDanmark netværket og andre ITS og mobilitetsinteresserede både til DOLL Grand Opening, men især til vores track.

Kalender

IT-TRANS – Internationale Konferenz und Fachmesse
Den 10. til 12. maj afholdes der IT-Trans - Internationale Konferenz und Fachmesse i Karlsruhe i Tyskland. Se mere her: www.it-trans.org

Sekretariatet modtager gerne et praj om konferencer med ITS relevans som med fordel kan deles på vores hjemmeside og her - send en mail til Charlotte på mail@itsdanmark.dk
ITSDanmark kalender

ProjektNyt

NOMAD et Nordic Innovation og Region Hovedstaden finansieret MaaS projekt

NOMAD er på programmet for Trafikdage 2022 i Aalborg med en paneldebat blandt aktører i projektet. Her er hvad, du kan se frem til:
 

Sessionens formål:
Mobilitet som en service a.k.a. MaaS vil give adgang til at planlægge, reservere og købe multimodale rejser igennem en MaaS agent samt at få navigationsinformation undervejs.

Hvis hver større by får sin egen MaaS løsning opstår problemet, hvis en rejse krydser MaaS domæner eller man kommer til en by som serviceres af en eller flere andre MaaS agenter.

Umiddelbart er man henvist til at downloade endnu en app og sætte sig ind i dens måde at fungere på plus oprettelse af konto, brugerprofiler m.m.

NOMAD projektet undersøger muligheder for, at man kan bruge sin vante MaaS konto, selvom rejsen foregår i et andet MaaS domæne.

Projektaktører vil på sessionen gå et spadestik dybere på nogle forskningsspørgsmål:
  • Under hvilke tekniske, juridiske og kommercielle forhold vil grænseoverskridende MaaS-koalitioner udvikle sig?
  • Hvem er "vinderne" og "taberne" i et funktionelt grænseoverskridende nordisk MaaS-scenarie?
  • Repræsenterer et funktionelt nordisk MaaS-scenarie et mere modstandsdygtigt transportlandskab i Norden?
  • Er "big-bundle" MaaS nødvendig for udviklingen af grænseoverskridende nordic MaaS?
Specialsessionen vil inkludere korte oplæg fra paneldeltagere med efterfølgende diskussion og dialog med tilhørerne.

Paneldeltagere (foreløbig liste):
  • Steven Sarasini, Senior Researcher, Rise Institutes of Sweden
  • Eivind Farstad, Senior Research Economist, Transportøkonomisk institutt (TØI)
  • Trond Hovland: CEO ITS Norge
  • Søren Bom, Chefkonsulent Mobilitet, Klima og Uddannelse, Region Hovedstaden
  • Hans Arby, Rise Institutes of Sweden, MaaS expert
Læs mere om NOMAD her
Horizon call 22
Projektansøgning omkring living lab for delemobilitet og MaaS udenfor bycentre i samarbejde med Region Hovedstaden.

Arbejdstitlen er: Fill in mobility voids with shared mobility services.

Ideen med det program vi søger er at se på, hvordan delemobilitetstjenester kan bidrage til bedre mobilitet også uden for bykerner, og især hvor der er langt til kollektiv transport eller kun lavfrekvent kollektiv transport.

Interesserede kan få mere information om programmet hos Søren Sørensen.
Nu går jagten ind på at samle lokale partnere og forfatte mere konkret, hvad vores Living Lab skal levere.
Nye projekter
Der er hele tiden nye projektpuljer på vej. Sekretariatet har antennerne ude for at finde finansieringsmuligheder fra forskning i ITS til nye mobilitetsstrategier og pilotforsøg, hvor ITS medvirker til bedre og mere bæredygtig mobilitet.

Har din organisation en ide til et projekt, hvor ITS kan medvirke til bedre mobilitet, så kontakt endelig Søren Sørensen.

Vidensdeling

ITS Webinar
Hold øje med indbakken og ITSDanmarks webinarsektion på hjemmesiden for indhold af juni webinar.
 
I juni kommer også det første Nordic+ webinar.

Det danske bidrag kommer fra Københavns Kommune: ITS supporting active modes of Mobility by Kim Brochmann Møller.

Fra Finland: Circular economy of mobility in a post Corona time by Eemil Rauma, ITS Finland.
Se eller gense tidligere ITS Webinarer her
Website
Email
LinkedIn
ITSDanmark
Lautrupvang 2
2750 Ballerup
www.itsdanmark.dk

Følg os på LinkedIn