ITSDanmark - Nyhedsbrev 2. februar 2022

Nyt fra formanden

Jeg håber, I alle er kommet godt ind i det nye år og normaliserede tilstande fra 1. februar godt hjulpet af flokimmunitet mod Corona via Omikron varianten, vacciner m.m.

I 2022 er der flere ITS-dagsordner, der presser sig på. Det skal være nemt og mere bæredygtigt at komme frem i Danmark. Med danskernes stigende brug af mobilitet, ITS i infrastrukturplan 2035 samt EU og nationale lovkrav til nye digitale mobilitetsdata bliver der travlt på ITS kontorerne hos både kommuner, regioner, stat, leverandører, universiteter og konsulenthuse. 

Den digitale tvilling af det danske mobilitetssystem er endnu ikke et helt spejlbillede af den fysiske version – men det er målet.
 
ITSDanmark's virke i 2022
ITSDanmark har tre hovedindsatsområder: Vidensdeling, netværk og innovation (se illustration). 

Vidensdeling omhandler konferencer, webinarer m.m.

I 2022 skal vi formidle viden og læring fra NOMAD projektet.
 
Nordic Open Mobility and Digitalization (NOMAD) projektet har til formål at muliggøre problemfri mobilitet ved hjælp af flere transportformer på tværs af Norden. Projektet undersøger rammebetingelser for teknologi og forretningspraksis for mobilitet som en service (MaaS). Se mere under overskriften: KonferenceNyt.

Det ser lovende ud for konferenceaktiviteterne i 2022. Læse mere om ITS konferencer m.m. under KonferenceNyt.

Kan ikke vente til igen at rejse ud for at markedsføre ITS, lære nyt og ikke mindst netværke på konferencemarkedspladserne live.
 
Netværk indeholder aktiviteter for medlemmer af ITSDanmark. ITS Fagligt Netværk fortsætter og nu igen som fysiske møder.
ITSDanmark’s virke og fokusområder
I 2022 vil jeg arbejde for at skabe et forum for mobilitet som en service. Mobilitet som en service og MaaS er en aktuel og ITS relevant dagsorden og et selvstændigt tema på internationale ITS konferencer m.m.
 
Innovation: ITSDanmark vil øge aktiviteten på innovationsområdet. I 2022 starter vi projektopgaver med selvstændig finansiering men til gavn for branchen. Ambitionen er at facilitere og byde ind på opgaver, som kan øge innovationen inden for ITS-branchen og medvirke til at skabe en bedre mobilitet ved hjælp af digitale systemer og data.

Kontakt gerne sekretariatet hvis du har ideer til, hvorledes innovationskraften kan styrkes.
 
God fornøjelse med at læse resten af nyhedsbrevet. Regn med at vi udkommer mindst en gang om måneden.

Kaffe?
Er du interesseret i at lære ITSDanmark nærmere at kende? Jeg er klar til en kop kaffe.
Book et kaffemøde
Hav en fantastisk ITS dag!
 
Søren

KonferenceNyt

Fremtidens Transport 2022

Dato: 21. marts 2022 OBS! Ny dato
Fremtidens Transport 2022 er flyttet fra 31. januar til 21. marts. Konferencen organiseres blandt interesseorganisationer indenfor Transport:
Se programmet her
Vejdirektoratets leverandørdag

Dato: 29. marts 2022 fra 12.00-16.30
Vejdirektoratet inviterer alle interesserede leverandører og entreprenører til netværksmøde på den årlige leverandørdag for at klæde branchen bedst muligt på til de næste års opgaver. Det foregår på Milling Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart.
Se mere her
ITS European Conference Toulouse

Dato: 30. maj til 1. juni 2022
I 2022 er den europæiske ITS-konference i Toulouse. Har du et oplæg til en teknisk præsentation eller special interest workshop er det nu. 

OBS: Call for contributions deadline er allerede 7. februar 2022.
Call for Contribution Brochure
ITS European Conference Toulouse
ITS World Congress i Los Angeles

Dato: 18. til 22. september 2022
ITS World Congress er i år i Los Angeles. Det er jo noget længere væk end Hamborg, men er din ITS interesse global eller umættelig, er det rejsen værd.

Deadline for at indsende forslag til oplæg på kongressen er 1. marts 2022.

Begge konferencer er en oplagt mulighed for international sparring, vidensdeling og markedsføring af dansk ITS knowhow og innovation. ITSDanmark vil være med på begge konferencer. Vi arbejder igen sammen i Nordic+ regi med vores søsterorganisationer i Norden. Ambitionen er at have en fælles stand som fyrtårn for Nordisk ITS.

Meld gerne din interesse til os på: mail@itsdanmark - så kommer du på en mail liste for ITS Toulouse og/eller ITS LA.
ITS-LA Call for paper
Hold dig opdateret her

Kalender

NYT: Vi har opdateret kalenderen for webinarer og ITS relevante konferencer på hjemmesiden. Send gerne links til flere ITS relevante konferencer til Charlotte på mail@itsdanmark.dk, så kommer de på listen.
ITSDanmark kalender

ProjektNyt

Projektansøgning omkring living lab for delemobilitet og MaaS udenfor bycentre

ITSDanmark har netop indgået aftale med Region Hovedstaden om at være projektleder for en ansøgning om midler til et projekt, der skal demonstrere, hvorledes nye/delte mobilitetsservices kan idriftsættes især i områder med lavfrekvent eller ingen kollektiv transport.

Der ønskes nogle living labs, hvor effekter af at tilføre flere mobilitetsservices uden for bykerner kan øge brug af alternativer til egen bil. Mere herom snart.
NOMAD et Nordic Innovation finansieret MaaS projekt

I 2022 fortsætter ITSDanmark en formidlingsopgave for NOMAD, et Nordic Innovation finansieret Maas projekt. 

Denne opgave er også i samarbejde med Region Hovedstaden. Vi forventer at afholde flere konferencer og andre formidlingstiltag ud fra den læring NOMAD giver.
Læs mere om NOMAD her

Vidensdeling

ITS Webinar

Dato: 3. februar 2022 kl. 15.00-16.00
Næste ITS Webinar finder sted torsdag den 3. februar 2022 kl. 15.00-16.00

Oplæg 1: ATK standere og deres effekt v/Vejdirektoratet
Vejdirektoratet har evalueret forsøget med 20 stationære ATK-standere (stærekasser). Evalueringen viser som forventet, at trafikanterne sænker hastigheden ved selve ATK-standerne. Evalueringen viser imidlertid også, at effekten fastholdes over tid. Brug af Vejdirektoratets GPS-data giver desuden ny viden om, hvordan trafikanternes hastigheder påvirkes over en længere strækning omkring ATK-standerne.

Oplæg 2: Samkørsel i Region Hovedstaden v/Region Hovedstaden
Samkørsel er i medvind. Flere operatører byder sig til, og flere og flere kommuner engagerer sig i samkørsel – særligt i Region Hovedstaden. Kom og hør om udviklingen i Region Hovedstaden, hvor der netop er gennemført en regional kampagne for fremme af samkørsel, og hvor der oprettes flere samkørselspladser ved knudepunkter.

Tilmeld dig kommende ITS webinar her
Website
Email
ITSDanmark
Lautrupvang 2
2750 Ballerup
www.itsdanmark.dk

Følg os på LinkedIn