Møde med Transportminister Benny Engelbrecht

Møde med Transportminister Benny Engelbrecht7. november 2019

Mandag den 4. november besøgte formand og næstformand for ITSDanmark, Per Hedelund og Niels Agerholm, den nye Transportminister Benny Engelbrecht.


Mødet kørte som en snak frem og tilbage om forskellige emner, som dels ministereren, men også ITSDanmark havde på hjerte.

En central del af emnerne drejede sig om vedligeholdelse af vores signalanlæg, samt hvordan de kan gøres smartere i fremtiden. Et andet emne var MaaS, som potentielt kan være den løsning, der reducerer CO2 udledningen fra transportsektoren på sigt.

Formand og næstformand, Per Hedelund og Niels Agerholm, fik også fremhævet, at der er brug for flere ressourcer, dels til forskning i effekterne af ITS, men også så der kan gives støtte til kommunale ITS-tiltag, der kan reducere transportens miljøeffekter.

Endelig blev det diskuteret, om ikke det ville være godt, hvis Vejdirektoratet forøgede deres viden indenfor ITS-området, så de øvrige vejmyndigheder altid er sikret en tilstrækkelig god faglig sparring indenfor ITS området. 

 

Vi ser frem til en fortsat god dialog med Transportministeren, der kan være med til at danne bedre vidensgrundlag for de mange fordele og muligheder, som anvendelsen af ITS fører med sig.
Medlemmer