Medlemmer

ITSDanmarks medlemmer findes blandt kommuner, myndigheder, organisationer, virksomheder og enkelt-personer, som beskæftiger sig med ITS.

 

I første omgang omfatter initiativet ITS inden for den landbaserede trafik, men der arbejdes på, at ITSDanmark får fokus på ITS inden for alle transportformer.

 

Aalborg Kommune Aalborg Universitet Aarhus Kommune
Mette Skamriis Holm Harry Lahrmann Michael Bloksgaard
www.Aalborg.dk www.cits.aau.dk www.aarhuskommune.dk
msh-teknik@aalborg.dk hsl@civil.aau.dk mib@aarhus.dk 
     
Adibus Ages Arup
Henrik Eriksen Ludger Linnemann Bahar Namaki Araghi
www.adibus.dk www.ages.de www.arup.com
hke@adibus.dk ludger.linnemann@ages.de Bahar.NamakiAraghi@arup.com
     
ATKI Atkins Danmark Citelum Denmark
Kim Hannibal Eli Skoop Peter Rødgaard
www.atki.dk www.atkins.dk www.citelum.dk
hannibal@atki.dk eli.skop@atkinsglobal.com prodgaard@citelum.dk
     
COWI Dansk Vejforening DI Transport
Rasmus Guldborg Jensen Helle Rasmussen Michael Svane
www.cowi.dk www.dv.dk www.transport.di.dk
rgje@cowi.com hr@dv.dk misv@di.dk
     
DTU Transport Dynniq Esbjerg Kommune
Allan Larsen Mikkel Rosing-Schow Morten Myrhøj Monrad Nielsen
www.transport.dtu.dk www.dynniq.com www.esbjergkommune.dk
ala@transport.dtu.dk mikkel.rosing-schow@dynniq.com mon13@esbjergkommune.dk
     
Fara Danmark FlexDanmark Frederiksberg Kommune
Kenn Rosenberg Finn Kock Sørensen Peter E.S. Rasmussen
www.fara.dk www.flexdanmark.dk www.frederiksberg.dk
  fks@flexdanmark.dk pera02@frederiksberg.dk
     
Genua Consult Hermes Traffic Intelligence ITS Teknik
Lone Dörge Lars Rosenberg Randleff Per Hedelund
www.genua.dk www.hermestraffic.com www.its-teknik.dk 
lod@genua.dk lrr@hermestraffic.com  peh@ITS-teknik.dk 
     
Kapsch TrafficCom KeyResearch Københavns Kommune
Magdalena Grahn Jens Peder Kristensen Mads Gaml
www.kapsch.net/se www.keyresearch.dk www.kk.dk 
magdalena.grahn@kapsch.net jpk@keyresearch.dk  F05Q@kk.dk
     
Movia MultiQ Odense Kommune
Annette Heckscher Stephan Arnold Thomsen Jan Baunehøj Andersen
www.movia.dk www.multiq.com www.odense.dk
ahs@moviatrafik.dk stephan.thomsen@multiq.com jband@odense.dk
     
 
Rambøll Region Nordjylland Saphe
Lars Testmann Svend Tøfting Freddy Sørensen
www.ramboll.dk www.rn.dk www.saphe.dk
LRT@ramboll.dk svto@rn.dk  freddy@saphe.dk
     
SFMCON Sund & Bælt Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Søren Sørensen Finn Bormlund Anja Schäffer
www.sfmcon.com www.sundogbaelt.dk www.sdfe.dk
sos@sfmcon.com fbt@sbf.dk ansch@sdfe.dk
     
Swarco Sweco Technolution
Søren Kolding Jakob Schwartz Danny Vroemen
www.swarco.com www.sweco.dk www.technolution.eu
Soren.Kolding@SWARCO.COM jakob.schwartz@sweco.dk danny.vroemen@technolution.dk
     
Nordjyllands Trafikselskab Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Trafitec
Lars Elgaard Thomsen Jakob Møldrup Petersen Lene Herrstedt
www.nordjyllandstrafikselskab.dk www.trafikstyrelsen.dk www.trafitec.dk
et@ntmail.dk JMP@tbst.dk lh@trafitec.dk 
     
 
Trapeze Group Vejdirektoratet VEJ-EU
Niels Nørskov Charlotte Vithen Henrik Harder
www.trapezegroup.dk www.vd.dk www.vej-eu.dk
nno@trapezegroup.dk cv@vd.dk henrik@vej-eu.dk
     
 
  ÅF Asfaltindustrien
  Kenneth Habo
  www.afconsult.com asfaltindustrien.dk
  kenneth.habo@afconsult.com a@asfaltindustrien.dk
     
     
     
     

 

www.asfaltindustrien.dk
www.asfaltindustrien.dk
www.asfaltindustrien.dk

Medlemmer