Medlemmer

ITSDanmarks medlemmer findes blandt kommuner, myndigheder, organisationer, virksomheder og enkelt-personer, som beskæftiger sig med ITS.

 

I første omgang omfatter initiativet ITS inden for den landbaserede trafik, men der arbejdes på, at ITSDanmark får fokus på ITS inden for alle transportformer.

 

Aalborg Kommune Aalborg Universitet Aarhus Kommune
Mette Skamriis Holm Harry Lahrmann Michael Bloksgaard
www.Aalborg.dk www.cits.aau.dk www.aarhuskommune.dk
msh-teknik@aalborg.dk hsl@civil.aau.dk mib@aarhus.dk 
     
Adibus Ages Arup
Henrik Eriksen Ludger Linnemann Bahar Namaki Araghi
www.adibus.dk www.ages.de www.arup.com
hke@adibus.dk ludger.linnemann@ages.de Bahar.NamakiAraghi@arup.com
     
ATKI Atkins Danmark

OBS! Asfaltindustrien

Citelum Denmark

Kim Hannibal Eli Skop Peter Rødgaard
www.atki.dk www.atkins.dk www.citelum.dk
hannibal@atki.dk eli.skop@atkinsglobal.com prodgaard@citelum.dk
     
COWI Dansk Vejforening DI Transport
Rasmus Guldborg Jensen Helle Rasmussen Michael Svane
www.cowi.dk www.dv.dk www.transport.di.dk
rgje@cowi.com hr@dv.dk misv@di.dk
     
 
  Dynniq Esbjerg Kommune
  Mikkel Rosing-Schow Morten Myrhøj Monrad Nielsen
  www.dynniq.com www.esbjergkommune.dk
  mikkel.rosing-schow@dynniq.com mon13@esbjergkommune.dk
     
Fara Danmark FlexDanmark Frederiksberg Kommune
Kenn Rosenberg Finn Kock Sørensen Peter E.S. Rasmussen
www.fara.dk www.flexdanmark.dk www.frederiksberg.dk
  fks@flexdanmark.dk pera02@frederiksberg.dk
     
Genua Consult Hermes Traffic Intelligence ITS Teknik
Lone Dörge Lars Rosenberg Randleff Per Hedelund
www.genua.dk www.hermestraffic.com www.its-teknik.dk 
lod@genua.dk lrr@hermestraffic.com  peh@ITS-teknik.dk 
     
Kapsch TrafficCom KeyResearch Københavns Kommune
Magdalena Grahn Jens Peder Kristensen Kim Møller
www.kapsch.net/se www.keyresearch.dk www.kk.dk 
magdalena.grahn@kapsch.net jpk@keyresearch.dk   
     
Movia MultiQ Odense Kommune
Annette Heckscher Stephan Arnold Thomsen Jan Baunehøj Andersen
www.movia.dk www.multiq.com www.odense.dk
ahs@moviatrafik.dk stephan.thomsen@multiq.com jband@odense.dk
     
 
Rambøll Region Nordjylland Saphe
Lars Testmann Svend Tøfting Freddy Sørensen
www.ramboll.dk www.rn.dk www.saphe.dk
LRT@ramboll.dk svto@rn.dk  freddy@saphe.dk
     
   
SFMCON Sund & Bælt  
Søren Sørensen Finn Bormlund Anja Schäffer
www.sfmcon.com www.sundogbaelt.dk www.sdfe.dk
sos@sfmcon.com fbt@sbf.dk ansch@sdfe.dk
     
  Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Swarco
    Søren Kolding
    www.swarco.com
    Soren.Kolding@SWARCO.COM
     
Sweco Technolution Nordjyllands Trafikselskab
Jakob Schwartz Danny Vroemen Lars Elgaard Thomsen
www.sweco.dk www.technolution.eu www.nordjyllandstrafikselskab.dk
jakob.schwartz@sweco.dk danny.vroemen@technolution.dk let@ntmail.dk
     
  
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Trapeze Group  
Jakob Møldrup Petersen Niels Nørskov  
www.trafikstyrelsen.dk www.trapezegroup.dk  
JMP@tbst.dk    
     
 
Vejdirektoratet VEJ-EU Via Trafik
Charlotte Vithen Henrik Harder Marti Louis madsen
www.vd.dk www.vej-eu.dk www.viatrafik.dk
cv@vd.dk henrik@vej-eu.dk mlm@viatrafik.dk
     
   
ÅF    
Kenneth Habo    
www.afconsult.com    
kenneth.habo@afconsult.com   Asfaltindustrien
    Anders Hundahl
  asfaltindustrien.dk
    a@asfaltindustrien.dk

 

www.asfaltindustrien.dk
www.asfaltindustrien.dk
www.asfaltindustrien.dk

Medlemmer