ITS Fagligt Netværk

Dette faglige netværk har som formål at samle og udveksle erfaringer inden for ITS området.

Der bliver afholdt ca. 1-2 årlige netværksmøder med miniseminarer, hvor nye og interessante emner vil blive taget op.

 

Hvem kan deltage:

Alle ITSDanmark medlemmer med faglig interesse i ITS-området. Det er dog en forudsætning, at man melder sig ind i netværket for at kunne deltage.
 

Hvornår:

Møderne finder sted 1-2 gange årligt, og indkaldelse vil finde sted forinden.
 

Formalia:


Du skal være medlem af ITSDanmark for at kunne deltage i netværket.
Kontakt venligst ITSDanmarks sekretariat på mail@itsdanmark.dk.


 


Medlemmer