ITS Fagligt Netværk

Dette faglige netværk har som formål at samle og udveksle erfaringer inden for ITS området.

Der bliver afholdt ca. 3-4 årlige netværksmøder med miniseminarer, hvor nye og interessante emner vil blive taget op.

 

Hvem kan deltage:

Alle ITSDanmark medlemmer med faglig interesse i ITS-området. Det er dog en forudsætning, at man melder sig ind i netværket for at kunne deltage.

Hvornår:

Møderne finder sted 3-4 gange årligt, og indkaldelse vil finde sted forinden.

Formalia:

·         Der vælges en formand for gruppen, som har til opgave at styre møderne og sikre kontinuiteten.

·         De praktiske forhold som indkaldelser og tilmeldinger til møderne m.m. varetages af ITSDanmarks sekretariatsfunktion

·         Program for møderne som tidligere: 10.00-12.00 bordet rundt og 12.30-14.00 miniseminar med 1-3 faglige indlæg.

·         Værtskabet går på skift. Værten er ansvarlig for de faglige indlæg.

·         Alle afholder egne omkostninger.


Hvis du er interesseret i at deltage, kan du stadig melde dig til. – Husk at du skal være medlem af ITSDanmark for at få lov til at deltage i netværket. Kontakt venligst ITSDanmarks sekretariat på mail@itsdanmark.dk.


 


Medlemmer