ITS Fagligt Netværk

Dette faglige netværk har som formål at samle og udveksle erfaringer inden for ITS området. Netværket vil blandt andet bidrage med fagligt indspil til og støtte op omkring ITS Verdenskongressen 2018, som vil blive afholdt i København.

Der vil blive afholdt 3-4 årlige netværksmøder med miniseminarer, hvor nye og interessante emner vil blive taget op.

 

Hvem kan deltage:

Alle ITSDanmark medlemmer med faglig interesse i ITS-området. Det er dog en forudsætning at man melder sig ind i netværket for at kunne deltage.

Hvornår:

Møderne finder sted 3-4 gange årligt, og indkaldelse vil finde sted forinden.

Formalia:

·         Der vælges en formand for gruppen, som har til opgave at styre møderne og sikre kontinuiteten.

·         De praktiske forhold som indkaldelser og tilmeldinger til møderne m.m. varetages af ITSDanmarks sekretariatsfunktion

·         Program for møderne som tidligere: 10.00-12.00 bordet rundt og 12.30-14.00 miniseminar med 1-3 faglige indlæg.

·         Værtskabet går på skift. Værten er ansvarlig for de faglige indlæg.

·         Alle afholder egne omkostninger.


Hvis du er interesseret i at deltage, kan du stadig melde dig til. – Husk at du skal være medlem af ITSDanmark for at få lov til at deltage i netværket. Kontakt venligst ITSDanmarks sekretariat på mail@itsdanmark.dk.


 


Medlemmer