Medlemmer

ITSDanmarks medlemmer findes blandt myndigheder, organisationer, virksomheder og enkelt-personer, som beskæftiger sig med ITS.

Et medlemskab af ITSDanmark koster årligt kr. 10.000 for myndigheder, organisationer og virksomheder med 5 eller flere ITS-medarbejdere, kr. 7.000,- for myndigheder, organisationer og virksomheder med færre end 5 ITS-medarbejdere og kr. 1.000,- for enkeltmandsvirksomheder.

I første omgang omfatter initiativet ITS inden for den landbaserede trafik, men der arbejdes på, at ITSDanmark får fokus på ITS inden for alle transportformer.

Er du interesseret i at blive medlem, så kontakt sekretariatet på +45 26740801

Aalborg Kommune Aalborg Universitet Aarhus Kommune
Mette Skamriis Holm Harry Lahrmann Michael Bloksgaard
www.Aalborg.dk www.cits.aau.dk www.aarhuskommune.dk
msh-teknik@aalborg.dk hsl@civil.aau.dk mib@aarhus.dk 
     
Adibus Ages Asfaltindustrien
Henrik Eriksen Ludger Linnemann Anders Hundahl
www.adibus.dk www.ages.de www.asfaltindustrien.dk
hke@adibus.dk ludger.linnemann@ages.de a@asfaltindustrien.dk
     
 
ATKI Atkins Danmark  
Kim Hannibal Eli Skoop  
www.atki.dk www.atkins.dk  
hannibal@atki.dk eli.skop@atkinsglobal.com  
     
Bravida Danmark A/S Citelum Denmark COWI
Lars Linddal Peter Rødgaard Rasmus Guldborg Jensen
www.bravida.dk www.citelum.dk www.cowi.dk
lars.linddal@bravida.dk prodgaard@citelum.dk rgje@cowi.com
     
Cyklistforbundet Dansk Vejforening DELTA - a part of FORCE Technology
Klaus Bondam Helle Rasmussen Birger Schneider
www.cyklistforbundet.dk www.dv.dk www.madebydelta.dk
bondam@cyklistforbundet.dk hr@dv.dk bis@delta.dk
     

      

DI Transport DTU Transport Dynniq
Michael Svane Allan Larsen Mikkel Rosing-Schow
www.transport.di.dk www.transport.dtu.dk www.dynniq.com
misv@di.dk ala@transport.dtu.dk mikkel.rosing-schow@dynniq.com
     
 
  Esbjerg Kommune Fara Danmark
  Morten Myrhøj Monrad Nielsen Kenn Rosenberg
  www.esbjergkommune.dk www.fara.dk
  mon13@esbjergkommune.dk kenn.rosenberg@fara.dk
     
FlexDanmark Frederiksberg Kommune Genua Consult
Finn Kock Sørensen Peter E.S. Rasmussen Lone Dörge
www.flexdanmark.dk www.frederiksberg.dk www.genua.dk
fks@flexdanmark.dk pera02@frederiksberg.dk lod@genua.dk
     
Hermes Traffic Intelligence ITS Teknik Kapsch TrafficCom
Lars Rosenberg Randleff Per Hedelund Magdalena Grahn
www.hermestraffic.com www.its-teknik.dk  www.kapsch.net/se
lrr@hermestraffic.com  peh@ITS-teknik.dk  magdalena.grahn@kapsch.net
     
KeyResearch Københavns Kommune Movia
Jens Peder Kristensen Mads Gaml Annette Heckscher
www.keyresearch.dk www.kk.dk  www.movia.dk
jpk@keyresearch.dk  F05Q@kk.dk ahs@moviatrafik.dk
     

 
MultiQ Odense Kommune Rambøll
Stephan Arnold Thomsen Jan Baunehøj Andersen Lars Testmann
www.multiq.com www.odense.dk www.ramboll.dk
stephan.thomsen@multiq.com jband@odense.dk LRT@ramboll.dk
     
Region Nordjylland Rådet for Sikker Trafik Saphe
Svend Tøfting Jesper Sølund Freddy Søren
www.rn.dk www.sikkertrafik.dk www.saphe.dk
svto@rn.dk  js@sikkertrafik.dk freddy@saphe.dk
     
SFMCON Sund & Bælt Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Søren Sørensen Finn Bormlund Katarina Ritz
www.sfmcon.com www.sundogbaelt.dk www.sdfe.dk
sos@sfmcon.com fbt@sbf.dk karit@sdfe.dk
     
Swarco Sweco Technolution
Søren Kolding Jakob Schwartz Danny Vroemen
www.swarco.com www.sweco.dk www.technolution.eu
Soren.Kolding@SWARCO.COM jakob.schwartz@sweco.dk danny.vroemen@technolution.dk
     
Nordjyllands Trafikselskab Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Trafitec
Lars Elgaard Thomsen Jakob Møldrup Petersen Lene Herrstedt
www.nordjyllandstrafikselskab.dk www.trafikstyrelsen.dk www.trafitec.dk
et@ntmail.dk JMP@tbst.dk lh@trafitec.dk 
     
 
Trapeze Group Vejdirektoratet VEJ-EU
Niels Nørskov Charlotte Vithen Henrik Harder
www.trapezegroup.dk www.vd.dk www.vej-eu.dk
nno@trapezegroup.dk cv@vd.dk henrik@vej-eu.dk
     
   
ÅF    
Kenneth Habo  
www.afconsult.com    
kenneth.habo@afconsult.com    
     

Medlemmer