Medlemmer

ITSDanmarks medlemmer findes blandt myndigheder, organisationer, virksomheder og enkelt-personer, som beskæftiger sig med ITS.

Et medlemskab af ITSDanmark koster årligt kr. 10.000 for myndigheder, organisationer og virksomheder med 5 eller flere ITS-medarbejdere, kr. 7.000,- for myndigheder, organisationer og virksomheder med færre end 5 ITS-medarbejdere og kr. 1.000,- for enkeltmandsvirksomheder.

I første omgang omfatter initiativet ITS inden for den landbaserede trafik, men der arbejdes på, at ITSDanmark får fokus på ITS inden for alle transportformer.

Er du interesseret i at blive medlem, så kontakt sekretariatet på +45 26740801

A-2 A/S Aalborg Kommune Aalborg Universitet
Cuno Christensen Mette Skamriis Holm Harry Lahrmann
www.a-2.dk www.Aalborg.dk www.cits.aau.dk
cbc@a-2.dk msh-teknik@aalborg.dk hsl@civil.aau.dk
     
Aarhus Kommune Adibus Ages
Michael Bloksgaard Henrik Eriksen Ludger Linnemann
www.aarhuskommune.dk www.adibus.dk www.ages.de
mib@aarhus.dk  hke@adibus.dk ludger.linnemann@ages.de
     
Asfaltindustrien  ATKI Atkins Danmark A/S
Anders Hundahl Kim Hannibal Eli Skoop
www.asfaltindustrien.dk www.atki.dk www.atkins.dk
a@asfaltindustrien.dk hannibal@atki.dk eli.skop@atkinsglobal.com
     
BLIP Systems A/S Bravida Danmark A/S  Citelum Denmark
Preben Fugl Andersen Lars Linddal Jesper Knudsen
www.blipsystems.com www.bravida.dk www.citelum.dk
preben.andersen@blipsystems.com lars.linddal@bravida.dk jknudsen@citelum.dk
     
COWI A/S Dansk Vejforening DELTA
Jens Thordrup Helle Michelsen Juan Farré
www.cowi.dk www.dv.dk www.madebydelta.dk
jth@cowi.dk hmi@dv.dk jfa@delta.dk
     
DI Transport DTU Transport Dynniq
Michael Svane Allan Larsen John Kristiansen
www.transport.di.dk www.transport.dtu.dk www.dynnig.dk
misv@di.dk ala@transport.dtu.dk john.kristiansen@dynniq.com
     
Eltel Networks Ericsson Danmark A/S Fara Danmark
  Anders Laage Kragh Kenn Rosenberg

www.eltelnetworks.dk

www.ericsson.com www.fara.dk
Hovednummer: 88135050 anders.laage.kragh@ericsson.com kenn.rosenberg@fara.dk
     
FlexDanmark Frederiksberg Kommune Genua Consult
Niels Tvilling-Larsen Peter E.S. Rasmussen Lone Dörge
www.flexdanmark.dk www.frederiksberg.dk www.genua.dk
ntl@flexdanmark.dk  pera02@frederiksberg.dk lod@genua.dk
     

Hermes Traffic Intelligence

ITS Teknik Kapsch TrafficCom AB
Lars Rosenberg Randleff Per Hedelund Magdalena Grahn
www.hermestraffic.com www.its-teknik.dk  www.kapsch.net/se
lrr@hermestraffic.com  peh@ITS-teknik.dk  magdalena.grahn@kapsch.net
     
KeyResearch Københavns Kommune Movia
Jens Peder Kristensen Anders Kreutzfeldt Annette Heckscher
www.keyresearch.dk www.kk.dk  www.movia.dk
jpk@keyresearch.dk  andkre@tmf.kk.dk ahs@movia.dk 
     

 

MultiQ Odense Kommune Rambøll
Stephan Arnold Thomsen Jan Baunehøj Andersen Michael Dynnweber
www.multiq.com www.odense.dk www.ramboll.dk
stephan.thomsen@multiq.com jband@odense.dk

MDY@ramboll.dk

     
Region Nordjylland Rådet for Sikker Trafik SFMCON
Svend Tøfting Jesper Sølund Søren Sørensen
www.rn.dk www.sikkertrafik.dk www.sfmcon.com
svto@rn.dk  js@sikkertrafik.dk sos@sfmcon.com
     
Sund & Bælt Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Swarco A/S
Finn Bormlund Katarina Ritz Søren Kolding
www.sundogbaelt.dk

www.sdfe.dk

www.swarco.com
fbt@sbf.dk

karit@sdfe.dk

Soren.Kolding@SWARCO.COM
     
Sweco A/S Technolution Teknologisk Institut
Anton Henriksen Klaas Lok Finn Zoëga
www.sweco.dk www.technolution.eu www.teknologisk.dk
anton.henriksen@sweco.dk klaas.lok@technolution.com fzo@teknologisk.dk
     
TITSAM Trafikstyrelsen Trafitec ApS
Lars Elgaard Thomsen Signe Arrhenius Lene Herrstedt
www.nordjyllandstrafikselskab.dk www.trafikstyrelsen.dk www.trafitec.dk
let@ntmail.dk sia@trafikstyrelsen.dk lh@trafitec.dk 
     
  
Trapeze Group Vejdirektoratet VEJ-EU
Niels Nørskov Charlotte Vithen Henrik Harder
www.trapezegroup.dk www.vd.dk www.vej-eu.dk
nno@trapezegroup.dk cv@vd.dk henrik@vej-eu.dk
     
   
ÅF-Hansen & Henneberg    
Eric Gautier    
www.afhh.dk    
eg@hansen-henneberg.dk    
     

Medlemmer