Medlemmer

ITSDanmarks medlemmer findes blandt myndigheder, organisationer, virksomheder og enkelt-personer, som beskæftiger sig med ITS.

Et medlemskab af ITSDanmark koster årligt kr. 10.000 for myndigheder, organisationer og virksomheder med 5 eller flere ITS-medarbejdere, kr. 7.000,- for myndigheder, organisationer og virksomheder med færre end 5 ITS-medarbejdere og kr. 1.000,- for enkeltmandsvirksomheder.

I første omgang omfatter initiativet ITS inden for den landbaserede trafik, men der arbejdes på, at ITSDanmark får fokus på ITS inden for alle transportformer.

Er du interesseret i at blive medlem, så kontakt sekretariatet på +45 26740801

A-2 Aalborg Kommune Aalborg Universitet
Cuno Bille Christensen Mette Skamriis Holm Harry Lahrmann
www.a-2.dk www.Aalborg.dk www.cits.aau.dk
cbc@a-2.dk msh-teknik@aalborg.dk hsl@civil.aau.dk
     
Aarhus Kommune Adibus Ages
Michael Bloksgaard Henrik Eriksen Ludger Linnemann
www.aarhuskommune.dk www.adibus.dk www.ages.de
mib@aarhus.dk  hke@adibus.dk ludger.linnemann@ages.de
     
Asfaltindustrien  ATKI Atkins Danmark
Anders Hundahl Kim Hannibal Eli Skoop
www.asfaltindustrien.dk www.atki.dk www.atkins.dk
a@asfaltindustrien.dk hannibal@atki.dk eli.skop@atkinsglobal.com
     
BLIP Systems A/S Bravida Danmark A/S  Citelum Denmark
Preben Fugl Andersen Lars Linddal Peter Rødgaard
www.blipsystems.com www.bravida.dk www.citelum.dk
preben.andersen@blipsystems.com lars.linddal@bravida.dk prodgaard@citelum.dk
     
COWI Cyklistforbundet Dansk Vejforening
Jens Thordrup Klaus Bondam Helle Jeppesen
www.cowi.dk www.cyklistforbundet.dk www.dv.dk
jth@cowi.dk bondam@cyklistforbundet.dk hj@dv.dk
     

   

DELTA - a part of FORCE Technology DI Transport DTU Transport
Birger Schneider Michael Svane Allan Larsen
www.madebydelta.dk www.transport.di.dk www.transport.dtu.dk
bis@delta.dk misv@di.dk ala@transport.dtu.dk
     
Dynniq Ericsson Danmark A/S Esbjerg Kommune
Mikkel Rosing-Schow Anders Laage Kragh Morten Myrhøj Monrad Nielsen

www.dynnig.dk

www.ericsson.com www.esbjergkommune.dk
mikkel.rosing-schow@dynniq.com anders.laage.kragh@ericsson.com mon13@esbjergkommune.dk
     
Fara Danmark FlexDanmark Frederiksberg Kommune
Kenn Rosenberg Finn Kock Sørensen Peter E.S. Rasmussen
www.fara.dk www.flexdanmark.dk www.frederiksberg.dk
kenn.rosenberg@fara.dk fks@flexdanmark.dk pera02@frederiksberg.dk
     

Genua Consult

Hermes Traffic Intelligence ITS Teknik
Lone Dörge Lars Rosenberg Randleff Per Hedelund
www.genua.dk www.hermestraffic.com www.its-teknik.dk 
lod@genua.dk lrr@hermestraffic.com  peh@ITS-teknik.dk 
     
Kapsch TrafficCom KeyResearch Københavns Kommune
Magdalena Grahn Jens Peder Kristensen Anders Kreutzfeldt
www.kapsch.net/se www.keyresearch.dk www.kk.dk 
magdalena.grahn@kapsch.net jpk@keyresearch.dk  andkre@tmf.kk.dk
     
 

Movia MultiQ Odense Kommune
Annette Heckscher Stephan Arnold Thomsen Jan Baunehøj Andersen
www.movia.dk www.multiq.com www.odense.dk
ahs@moviatrafik.dk stephan.thomsen@multiq.com jband@odense.dk
     
Rambøll Region Nordjylland Rådet for Sikker Trafik
Michael Dynnweber Svend Tøfting Jesper Sølund
www.ramboll.dk www.rn.dk www.sikkertrafik.dk
MDY@ramboll.dk svto@rn.dk  js@sikkertrafik.dk
     
Saphne SFMCON Sund & Bælt
Freddy Søren Søren Sørensen Finn Bormlund
www.saphe.dk www.sfmcon.com www.sundogbaelt.dk
freddy@saphe.dk sos@sfmcon.com fbt@sbf.dk
     
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Swarco Sweco
Katarina Ritz Søren Kolding Jakob Schwa
www.sdfe.dk www.swarco.com www.sweco.dk
karit@sdfe.dk Soren.Kolding@SWARCO.COM jakob.schwartz@sweco.dk
     
Technolution NT Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danny Vroemen Lars Elgaard Thomsen Dorte Wadum
www.technolution.eu www.nordjyllandstrafikselskab.dk www.trafikstyrelsen.dk
danny.vroemen@technolution.dk let@ntmail.dk dwa@tbst.dk
     
 
Trafitec Trapeze Group Vejdirektoratet
Lene Herrstedt Niels Nørskov Charlotte Vithen
www.trafitec.dk www.trapezegroup.dk www.vd.dk
lh@trafitec.dk  nno@trapezegroup.dk cv@vd.dk
     
 
VEJ-EU ÅF-Hansen & Henneberg  
Henrik Harder Eric Gautier
www.vej-eu.dk www.afhh.dk  
henrik@vej-eu.dk eg@hansen-henneberg.dk  
     

Medlemmer