ITS 2019

Onsdag den 10. april

Sted: Arne Jacobsens Allé 15, 2300 København S


ITS Danmark sætter igen i år fokus på Intelligente Transportsystemer i samarbejde med TØF og IDA Trafik&Byplan.

Program

8.30: Registrering - morgenkaffe

9.00: Velkomst – Svend Tøfting, Fmd. ITSDanmark

15 år med ITSDanmark
I anledning af at Svend stopper i ITSDanmark ser han tilbage de 15 år.

- Svend Tøfting, Fmd. ITS Danmark

Udviklingen af ITS i Europa set fra ERTICO (ITS Europe)
Jacob Bangsgaard, CEO ERTICO

Efter ITS verdenskongressen 2018 I København
- Steffen Rasmussen, Københavns Kommune
- Lars Randleff, Hermes Traffic Intelligence

10.00: Pause

10.15: 2 parallelle sessioner

Session 1: Parkering
Facilitator: Mads Gaml, Københavns Kommune
Denne session sætter fokus på parkering og nye teknologiske muligheder inden for parkeringsområdet. På sessionen er der bl.a. mulighed for at høre om de seneste teknologier inden for parkering, parkeringsområdets mulighed for at styrke fremkommelighed i byer samt mulighederne for at øge trafiksikkerheden og mindske miljøbelastningen ved smart parkering. 

ITS Danmark har inviteret tre internationale leverandører af parkeringsløsninger med henblik på at høre om deres løsninger og deres perspektiver for fremtidens parkeringsløsninger og afledte services. 

Københavns Kommune faciliterer sessionen og vil indledningsvis fortælle om baggrunden for og arbejdet med kommunens parkeringsalgoritme.

 

Session 2: MaaS
Facilitator: Lars Elgaard Thomsen, Nordjyllands Trafikselskab
Sessionen sætter fokus på MaaS (Mobility as a Service), der vinder større og større opmærksomhed i bestræbelserne på at forbedre vores mobilitet og udnytte vores ressourcer. Flere danske projekter har i de senere år arbejdet med netop at samle og koordinere forskellige transportformer, og i sessionen gives fra 3 forskellige niveauer et bud på mulighederne og perspektiverne med MaaS, hvad enten det er i byen, på landet eller i hele Danmark.

MinRejseplan – Jens Willars, Rejseplanen

MaaS i landdistrikter – Niels Agerholm, Aalborg Universitet

MaaS projekt i Aarhus

 

11.30: ITS i fremtiden

Opsamling på de to sessioner
- Sessionsfacilitatorer, Mads Gaml og Lars Elgaard Thomsen

Saphe – et bud på fremtidens informationssystem
Freddy Sørensen, CEO Saphe

Kunstig intelligens til optimering af trafikstyring
Harry Lahrmann, Aalborg Universitet

Efterfølgende paneldrøftelse mellem Jacob Bangsgaard, Freddy Sørensen, Harry Lahrmann og sessionsfacilitatorerne Mads Gaml og Lars Elgaard Thomsen om ITS i fremtiden.

 

12.30: Frokost

 

------------------------------Tak for et godt årsmøde------------------------------

 

13.30: Generalforsamling for ITSDanmark medlemmer

Separat dagsorden i henhold til vedtægterne.

Afslutning senest kl. 14.30

 

Deltagelse er gratis men kræver tilmelding senest d. 5. april 2019.

 

Bemærk at vi for medlemmer af ITSDanmark holder vores årlige medlemsmiddag aftenen før årsmødet tirsdag den 9. april. Middagen finder sted på restaurant Vækst, Sankt Peders Stræde 34, 1453 København K. - tilmelding til middagen foregår via tilmeldingsformularen til højre på siden.

   

 


Tilmelding til ITS 2019

Udfyld blanketten nedenfor og husk at afkrydse, om du ønsker at deltage i:

Navn
*
Firmanavn
*
E-mail
*
Gentag e-mail
*
Generalforsamling
Ja
Nej *
Årsmøde
Ja
Nej *
Medlemsmiddag
Ja
Nej *

Middagen er kun for ITSDanmark medlemmer og afholdes d. 9. april kl. 18.


Medlemmer