ITS kan give bedre mobilitet

ITSDanmark i magasinet Infrasktruktur.

Nyt Trafikcenter indviet

Følg os på LinkedIn

Meld dig til vores LinkedIn
gruppe nu og følg med!

Velkommen til ITSDanmark!

ITSDanmark er en interesseorganisation, der samler danske virksomheder, myndigheder, forskningsinstitutioner, regioner og kommuner, der arbejder med intelligente transport systemer og løsninger.

Nyheder   

Etablering af ITS Faglig Netværk

Som noget nyt etablerer ITSDanmark den faglige gruppe: ITS Faglig Netværk.

Med dette faglige netværk vil ITSDanmark forsøge at udveksle erfaringer og skabe synergier inden for ITS området, herunder eksempelvis at bidrage med fagligt indspil til og støtte op omkring ITS Verdenskongressen 2018 i København.

Der vil blive afholdt 3-4 årlige medlemsmøder med miniseminarer, hvor nye og interessante emner vil blive taget op. Alle ITSDanmark medlemmer med faglig interesse i ITS-området kan deltage. Det er dog en forudsætning at man melder sig ind i netværket for at kunne deltage i møderne.

Der vil i den kommende tid blive udsendt flere informationer om ITS Faglig Netværk.

ITS Faglig Netværk tager sit afsæt i det tidligere NVF-ITS udvalg, som havde repræsentanter fra de største kommuner, Vejdirektoratet, universiteterne, rådgiverne samt de førende leverandører af ITS udstyr i Danmark.

Vores aktiviteter

Her findes en række af vores hidtidige webinarer. Emnerne varierer, men beskæftiger sig alle med ITS. Se eller gense dem her.

Hvem er ITSDanmark?   

Hvad er ITSDanmark?

Hvad er ITS? Hvad er ITSDanmarks funktion? Og hvad er ITSDanmarks målsætninger?

Hvem er vi?

Find kontaktinformation på ITSDanmarks medlemmer, bestyrelse eller sekretariatsmedarbejdere.

Læs ITSDanmarks nyhedsbrev

Find vores seneste nyhedsbrev! Her kan du finde de seneste nyhedsbreve fra ITSDanmark.

Medlemsservice   

Kommende aktiviteter

Få overblik over kommende aktiviteter hos ITSDanmark. Måske er det noget for dig.
Se flere

Bibliotek

Her findes en række brugbare dokumenter for ITS-interesserede. Derudover indeholder biblioteket tidligere udgaver vores nyhedsbrev samt webinarer.

Medlemmer

Her kan du få et samlet overblik over medlemmerne af ITSDanmark


Medlemmer